Bolagsstyrningsrapporter

SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats till respektive division och dotterbolag.

Från och med den 29 juli 2014, är Rautaruukki en del av SSAB. SSAB är strukturerat över tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas och två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

SSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och lyder under dess regelverk samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB är även sekundärnoterat på Nasdaq OMX Helsinki.

Bolagsstyrningsrapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bolagskoden, som en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor.

Bolagstyrningsrapport 2019
Bolagstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Årsredovisning 2016 - Bolagsstyrningsrapport
Årsredovisning 2015 - Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2011
Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2008
Bolagsstyrningsrapport 2007
Bolagsstyrningsrapport 2006