Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hålls onsdagen den 6 april 2022 i Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman skall ha inkommit till styrelsen för SSAB AB med skriftlig begäran härom senast onsdagen den 16 februari 2022 på adress:

SSAB AB
Attn: Chefsjuristen Jonas Bergstrand
Box 70
101 21 Stockholm

5