Styrelsen

Bengt Kjell

Diplomerad HHS Stockholm
Född 1954
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2015
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande: Amasten Fastighets AB
Vice styrelseordförande: Indutrade AB och Pandox AB
Styrelseledamot: AB Industrivärden och SSM Holding AB m. fl.

Tidigare uppdrag
T.f. VD: Industrivärden
VD: AB Handel och Industri
Vice VD: Industrivärden
Senior partner: Navet AB
Styrelseordförande: Hemfosa Fastigheter AB, Kungsleden AB, Skånska Byggvaror Holding AB och Nyfosa AB
Styrelseledamot: Höganäs AB, Skanska AB, Munters AB, ICA Gruppen och Amasten Fastighets AB m.fl.

Oberoende i förhållande bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 40 000 B-aktier

Bo Annvik

MSc (Eng.) Business Administration
Född 1965
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
VD och koncernchef i Indutrade AB

Tidigare uppdrag 
VD och koncernchef i Haldex AB
ledningsbefattningar i Volvo Cars, SKF och Outokumpu

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 December, 2019): -


Petra Einarsson, board member at SSAB since 2014.

Petra Einarsson

Civ. ek. 
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Nationalitet: svensk 

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef: BillerudKorsnäs AB
Ekonomidirektör: Sandvik Materials Technology
Chef: Affärsområde Sandvik Materials Technology samt
Sandviks produktområden Strip och Tube
Styrelseledamot: Industriarbetsgivarna
Fullmäktigeledamot: Jernkontoret

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. 
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 10 000 B-aktier

Marika Fredriksson

Född 1963
MBA (Finance and Investment, Marketing)
Styrelseledamot sedan 2016
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
Ekonomi- och finanschef i Vestas Wind System A/S (sedan 2013)
Styrelseledamot: Sandvik AB

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot: ÅF AB
CFO: Gambro AB,  Autoliv Inc, Volvo Construction Equipment
(Brussels, Belgien) och Volvo Construction Equipment International AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Föreslagen som ny styrelseledamot i AB Industrivärden och kommer vid inval att bedömas som ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): - 1 000 B-aktier

Marie Grönborg

MSc (Eng.) Chemical Engineering
Född 1970
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
VD och koncernchef i Purac AB

Tidigare uppdrag
EVP Perstorp Group, Business Area Specialties & Solutions
ledningsbefattningar i Perstorp Group och Formox AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 December, 2019): -

Pasi Laine

Född 1963
MSc (Eng.)
Styrelseledamot sedan 2017
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag:
Koncernchef och VD för Valmet Oyj (sedan 2013)
styrelseledamot i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot: HKScan Oyj och Tamfelt Oyj
Flera ledningsbefattningar: Metso-koncernen, innefattande President för Pulp, Paper 
and Power Technology och President för Metso Automation

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 712 A-aktier, 4 931 B-aktier

Annareetta Lumme-Timonen

Född: 1967
Doktor (teknologi), Aalto Universitetet
Styrelseledamot sedan 2020
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag:
Investeringsdirektör och medlem av koncernledningen: Solidium Oy
Ledamot i den externa rådgivande styrelsen för hållbarhetsfrågor: Aalto Universitetet
Ordförande för valberedning: Outotec Oyj

Tidgare uppdrag:
Styrelseledamot: start-up fonden Vera Oy
Investeringschef: 3i Nordic plc, Helsingfors
Styrelseledamot: Finlands forum för hållbara investeringar (Finsif) m. fl

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav (SSAB; per den 30 Mars 2020): 142 A-aktier och 1,775 B-aktier
Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: SSAB (anställd i SSAB sedan 1998),
Ordförande: Jernkontoret
Ledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Industriarbetsgivarna och
Svenskt Näringsliv

Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Indutrade
Affärsområdeschef: SSAB EMEA
Ekonomi- och finansdirektör: SSAB AB
Chefscontroller: NCC.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Sture Bergvall

Utsedd av de anställda

Elektriker, SSAB Europe
Född 1956
Arbetstagarrepresentant sedan 2005

Tomas Karlsson

Utsedd av de anställda

Underhållsmekaniker, SSAB Europe
Född 1962
Arbetstagarrepresentant sedan 2015

Patrick Sjöholm

Utsedd av de anställda

Systemkonstruktör, SSAB Special Steels
Född 1965 
Arbetstagarrepresentant sedan 2011

Mikael Henriksson

Suppleant

Masugnsoperatör, SSAB Special Steels
Född 1961
Arbetstagarrepresentant sedan 2017

Tomas Jansson

Suppleant

Säljkoordinator, SSAB Europe
Född 1966 
Arbetstagarrepresentant sedan 2014

Tomas Westman

Suppleant

RM-samordnare, SSAB Europe
Född 1955
Arbetstagarrepresentant sedan 2015