Styrelsen

Lennart Evrell

Lennart Evrell

Född 1954
Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en examen i ekonomi från Göteborgs och Uppsala universitet.
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2021
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot SCA, Epiroc och ICA
Ledamot: Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse och styrelsen för Industriarbetsgivarna

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef: Boliden, Sapa och Munters

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 14 April 2021): 20 000 aktier

Bo Annvik

MSc (Eng.) Business Administration
Född 1965
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
Styrelseordförande: Abdon Group
VD och koncernchef i Indutrade AB

Tidigare uppdrag 
VD och koncernchef: Haldex AB
Ledningsbefattningar: Volvo Cars, SKF och Outokumpu

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 December, 2020): -


Petra Einarsson, board member at SSAB since 2014.

Petra Einarsson

Civ. ek. 
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Nationalitet: svensk 

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot: Alimak Group AB, Scandinavian Biogas Fules International AB och Svenska Aerogel AB

Tidigare uppdrag
VD: BillerudKorsnäs AB
Affärsområdeschef: Sandvik Materials Technology
Produktområdeschef Tube: Sandvik Materials Technology
Produktområdeschef Strip: Sandvik Materials Technology
Ekonomidirektör: Sandvik Materials Technology
Styrelseledamot: Industriarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv
Fullmäktigeledamot: Jernkontoret

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. 
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2020): 18 750 B-aktier

Marie Grönborg

MSc (Eng.) Chemical Engineering
Född 1970
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
VD och koncernchef: Purac AB
Styrelseledamot: Permascand Top Holding AB


Tidigare uppdrag
EVP Perstorp Group, Business Area Specialties & Solutions
ledningsbefattningar i Perstorp Group och Formox AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 December, 2020): -

Pasi Laine

Född 1963
MSc (Eng.)
Styrelseledamot sedan 2017
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag:
Koncernchef och VD för Valmet Oyj (sedan 2013)
Styrelseledamot i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot: HKScan Oyj och Tamfelt Oyj
Flera ledningsbefattningar: Metsokoncernen, innefattande chef för
Pulp, Paper and Power Technology och chef för Metso Automation

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2020): 712 A-aktier, 4 931 B-aktier
""

Maija Strandberg

Född: 1969
Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Åbo, Finland
Styrelseledamot sedan 2021
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag:
Senior finansrådgivare på ägarstyrningsenheten, finska statsministerns kansli
Styrelseledamot i Finnair Oyj och Neova Oy

Tidigare uppdrag:
Finanschef på Uponor
Vice President Finance på Valmet (Metso Paper)

Oberoende i förhållande till bolaget samt i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav:(SSAB; per oktober 2021): -

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: SSAB AB (anställd i SSAB sedan 1998)
Ordförande: Jernkontoret
Ledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och
Industriarbetsgivarna AB
Suppleant: Svenskt Näringsliv

Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Indutrade AB
Affärsområdeschef: SSAB EMEA
Ekonomi- och finansdirektör: SSAB AB
Chefscontroller: NCC

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2020): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Mikael Henriksson

Utsedd av de anställda

Masugnsoperatör, SSAB Special Steels
Född 1961
Arbetstagarrepresentant sedan 2017

Tomas Jansson

Utsedd av de anställda

Säljkoordinator, SSAB Europe
Född 1966 
Arbetstagarrepresentant sedan 2014

Tomas Karlsson

Utsedd av de anställda

Underhållsmekaniker, SSAB Europe
Född 1962
Arbetstagarrepresentant sedan 2015

Sven-Erik Rosén

Sven-Erik Rosén

Suppleant

Truckförare, SSAB Europe
Född 1965
Arbetstagarrepresentant sedan 2021

Patrick Sjöholm

Suppleant

Systemkonstruktör, SSAB Special Steels
Född 1965 
Arbetstagarrepresentant sedan 2011

Tomas Westman

Suppleant

RM-samordnare, SSAB Europe
Född 1955
Arbetstagarrepresentant sedan 2015
5