5
Styrelsen

Styrelsen

Bengt Kjell

Diplomerad HHS Stockholm
Född 1954
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2015

Läs mer

Bengt Kjell

Diplomerad HHS Stockholm
Född 1954
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2015
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande: Hemfosa Fastigheter AB och Nyfosa AB
Vice styrelseordförande: Indutrade AB och Pandox AB
Styrelseledamot: AB Industrivärden och ICA Gruppen AB m. fl.

Tidigare uppdrag
T.f. VD: Industrivärden
VD: AB Handel och Industri
Vice VD: Industrivärden
Senior partner: Navet AB
Styrelseordförande: Kungsleden AB och Skånska Byggvaror
Holding AB
Styrelseledamot: Höganäs AB, Skanska AB och Munters AB

Oberoende i förhållande bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2018): 100 000 B-aktier

Bo Annvik

MSc (Eng.) Business Administration
Född 1965
Styrelseledamot sedan 2019


Läs mer

Bo Annvik

MSc (Eng.) Business Administration
Född 1965
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
VD och koncernchef i Indutrade AB

Tidigare uppdrag 
VD i Haldex AB
ledningsbefattningar i Volvo Cars, SKF och Outokumpu

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 8 April, 2019): -


Petra Einarsson, board member at SSAB since 2014.

Petra Einarsson

Civ. ek.
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014Läs mer

Petra Einarsson

Civ. ek. 
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Nationalitet: svensk 

Nuvarande uppdrag
VD: BillerudKorsnäs AB
Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv

Tidigare uppdrag
Ekonomidirektör: Sandvik Materials Technology
Chef: Affärsområde Sandvik Materials Technology samt
Sandviks produktområden Strip och Tube
Styrelseledamot: Industriarbetsgivarna
Fullmäktigeledamot: Jernkontoret

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2018): 10 000 B-aktier

Marika Fredriksson

Född 1963
MBA (Finance and Investment, Marketing)
Styrelseledamot sedan 2016

Läs mer

Marika Fredriksson

Född 1963
MBA (Finance and Investment, Marketing)
Styrelseledamot sedan 2016
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
CFO, Group Executive Vice President: Vestas Wind Systems A/S (sedan 2013)
Styrelseledamot: Sandvik AB

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot: ÅF AB
CFO: Gambro AB,  Autoliv Inc, Volvo Construction Equipment
(Brussels, Belgien) och Volvo Construction Equipment International AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2018): -


Marie Grönborg

MSc (Eng.) Chemical Engineering
Född 1970
Styrelseledamot sedan 2019


Läs mer

Marie Grönborg

MSc (Eng.) Chemical Engineering
Född 1970
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
EVP Perstorp Group, Business Area Specialties & Solutions

Tidigare uppdrag
ledningsbefattningar i Perstorp Group och Formox AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 8 April, 2019): -

Pasi Laine

Född 1963
MSc (Eng.)
Styrelseledamot sedan 2017

Läs mer

Pasi Laine

Född 1963
MSc (Eng.)
Styrelseledamot sedan 2017
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag:
Koncernchef och VD för Valmet Oyj (sedan 2013) 

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot: HKScan Oyj och Tamfelt Oyj
Flera ledningsbefattningar: Metso-koncernen, innefattande President för Pulp, Paper
and Power Technology och President för Metso Automation


Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2018): 712 A-aktier, 4 931 B-aktier

Matti Lievonen, board member of SSAB.

Matti Lievonen

BSc (Eng), eMBA, D.Sc. (Tech.) h.c.
Född 1958
Bergsråd 
Styrelseledamot sedan 2014, Vice ordförande sedan 2018Läs mer

Matti Lievonen

BSc (Eng), eMBA, bergsråd.
D.Sc. (Tech.) h.c.
Född 1958
Styrelseledamot sedan 2014
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande: Fortum Abp
Styrelseledamot: Salvay Group

Tidigare uppdrag 
VD och koncernchef: Neste Abp
Styrelseordförande: Nynäs AB
Ordförande av förvaltningsrådet: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Vice ordförande: Confederation of European Paper Industries
Styrelseledamot: Chemical Industry Federation of Finland, Finlands Näringsliv EK,
Rautaruukki Abp, Finnish Oil and Gas Federation och EUROPIA
Ledamot: Advisory Board of National Emergency Supply Agency (Finland),
Supervisory Board of the Finnish Fair Corporation, European Business Leaders
Convention och Finnish Business and Policy Forum EVA
Flera ledningsbefattningar: UPM-Kymmene

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2018): 4 315 A-aktier, 25 018 B-aktier

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011


Läs mer

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: SSAB (anställd i SSAB sedan 1998),
Ordförande: Jernkontoret
Vice ordförande: Industriarbetsgivarna
Ledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och
Svenskt Näringsliv

Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Indutrade
Affärsområdeschef: SSAB EMEA
Ekonomi- och finansdirektör: SSAB AB
Chefscontroller: NCC.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2018): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Sture Bergvall

Utsedd av de anställda

Elektriker, SSAB Europe
Född 1956
Arbetstagarrepresentant sedan 2005Mikael Henriksson

Utsedd av de anställda

Masugnsoperatör, SSAB Special Steels
Född 1961
Arbetstagarrepresentant sedan 2017

Tomas Westman

Utsedd av de anställda

RM-samordnare, SSAB Europe
Född 1955
Arbetstagarrepresentant sedan 2015


Tomas Jansson

Suppleant

Säljkoordinator, SSAB Europe
Född 1966
Arbetstagarrepresentant sedan 2014


Tomas Karlsson

Suppleant

Underhållsmekaniker, SSAB Europe
Född 1962
Arbetstagarrepresentant sedan 2015


Patrick Sjöholm

Suppleant

Systemkonstruktör, SSAB Special Steels
Född 1965
Arbetstagarrepresentant sedan 2011