5
Finansiell data

Finansiell data

Under denna sektion hittar du information om SSABs finansiella utveckling. SSABs rapportering följer kalenderåret. Rapporteringen följer Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS). Informationen på denna sida uppdateras när ny finansiell information offentliggörs. Alla finansiella rapporter finns tillgängliga under sektionen Rapporter och presentationer.