5
Rapporter och presentationer

Rapporter och presentationer

Under denna sektion hittar du SSABs finansiella rapporter, resultatpresentationer, information från bolagsstämmor, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, presentationer från kapitalmarknadsdagar, information för skuldinvesterare och andra presentationer om SSAB. Du kan selektera rapporter och presentationer genom att välja år och kvartal eller genom att välja en viss typ av efterfrågad information.

Rapporter och presentationer
Hållbarhet
År
Kvartalet

Latest reports and presentations

8,51 Mb
1,12 Mb
12,56 Mb
1,08 Mb
1 / 30