5
SSAB-aktien

SSAB-aktien

SSAB är noterat på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. SSAB har två aktieslag, SSAB A och SSAB B. Under denna sektion hittar du information om SSABs aktie och ägandet i SSAB.