5
Anmälan om flaggning

Anmälan om flaggning

Enligt reglerna i Sverige ska aktieägare informera bolaget om större innehavsförändringar, så kallad flaggning. Vänligen kontakta SSABs Head of Investor Relations i dessa fall:


Per Hillström
+46 702 95 29 12
per.hillstrom@ssab.com