5
Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie

SSAB-aktien är noterad på börsen Nasdaq Stockholm, Large cap. I sammanhang med att SSAB slutförde samgåendet med Rautaruukki ansökte bolaget om en sekundärnotering på Nasdaq Helsinki. SSAB-aktien är noterad också på Nasdaq Helsinki sedan 1 augusti 2014.

Nedan presenteras aktierelaterande nyckeltal och data.
Data per aktie  

 2018 

 2017 

2016   2015  2014
Börskurs, 31 december, A-aktien 3) SEK   30,49   44,90  34,58  17,06 34,42
Resultat per aktie 3) SEK   3,45  2,23  1,04  -0,66 -2,39
Kassaflöde före utdelning och finansiering per aktie 3) SEK   4,34  4,93  2,19  2,99 0,16
Eget kapital per aktie 3) SEK   57,71  51,69  51,36  80,82 79,78
Utdelning per aktie 3) SEK   1,501)  11)  0,001)  0,00 0,00
Genomsnittligt antal aktier million   1 029,8  1 029,8   794,8  549,2 419,6
Antal aktier vid årets slut million   1 029,8  1 029,8   1 029,8   549,2 549,2
Börsvärde vid årets slut SEK million   27 358  40 224   31 410  11 534 23 731
             

Värdering   2018  2017 2016   2015  2014
Direktavkastning,%(2)  4,921)  2,23  0,01)  0,0  0,0
P/E-tal(2)  8,84  20,13 33,25   neg. neg.
Kurs/Eget kapital,%(2)  53  87 67 21 43

1) Enligt styrelsens förslag
2) Baserad pä slutkurs i A-aktien
3) Siffrorna har justerats på grund av fondemissionselementet i nyemissionen 2016.