Aktieägare

Aktieägarstatistiken baseras på information från Euroclear Sweden och uppdateras månadsvis.

*Den 7 juni, 2021, meddelade LKAB att de ökat innehavet i SSAB till 16,0 procent av rösterna och 10,5 procent av kapitalet.
5