5
SSAB som investering

SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter. SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har fyra fokusmarknader:
1. Platta produkter (tunnplåt och grovplåt) samt rör i Norden
2. Grovplåt i Nordamerika
3. Premiumstål för fordon (AHSS, avancerat höghållfast stål) globalt
4. Specialstål (Quenched & Tempered, Q&T och AHSS)

SSAB har ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Marknadsandelen uppgår till 40-45 % för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel som närmar sig 30 %.

SSAB är också nummer ett på den globala marknaden för höghållfast grovplåt och tunnplåt (Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS), med ledande produkter, varumärken, kunskap och välinvesterade produktionsanläggningar. Behoven av högre produktivitet och förbättrad energieffektivitet är viktiga drivkrafter för höghållfasta stål, som ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer. Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB, då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden jämfört med mer standardiserade produkter.

Strategiska tillväxtmål 2020

• SSAB Special Steels har som målsättning att leverera 1,35 miljoner ton höghållfasta stål år 2020. Under 2018 uppgick leveranserna till motsvarande 1,3 miljoner ton, jämfört med 1,0 miljoner ton 2016
• SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 40 % utgörs av premiumprodukter vid 2020. Under 2018 utgjorde premiumprodukter 36 % av de totala volymerna, vilket kan jämföras med 30 % 2016
• Som en del av denna mixförbättring ska leveranserna av SSAB Europes premiumprodukter till Automotivesegmentet växa till 750 000 ton. Under 2018 levererades motsvarande 562 000 ton, jämfört med 442 000 ton 2016
• SSAB Americas mål är en marknadsandel över tid om 30 % på den Nordamerikanska grovplåtsmarknaden. Under 2018 uppgick marknadsandelen till cirka 28 %, enligt SSABs bedömning
• För services har SSAB som mål att utöka partnernätverket inom Hardox® Wearparts till mer än 500 medlemmar vid 2020. Vid slutet av 2018 hade nätverket 483 medlemmar, vilket kan jämföras med 265 vid utgången av 2016

Stark balansräkning

Under perioden 2016-2018 har SSAB stärkt balansräkningen betydligt. Nyemissionen från 2016 tillsammans med en god utveckling av kassaflödet har resulterat i en skuldsättningsgrad om 14 % vid utgången av 2018. SSABs har genomfört omfattande investeringar i produktionsanläggningarna och har kapaciteten för att nå de strategiska tillväxtmålen för 2020. Den lägre skuldsättningsgraden innebär en positiv effekt på räntekostnaderna och möjliggör framtida strategiska initiativ. 

Kostnadseffektivitet

Arbetet med bättre effektivitet drivs av ständiga förbättringar genom ledningsfilosofin SSAB One. Det omfattar både mindre förbättringar i det dagliga arbetet samt större projekt. SSAB har en process med årliga målsättningar för prestationerna inom ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning.

Branschledande lönsamhet

Genom att uppnå de strategiska tillväxtmålen tillsammans med effektiviseringsvinsterna från arbetet med ständiga förbättringar kan det finansiella målet om branschledande lönsamhet nås. Målet definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel. Potentialen att förbättra lönsamheten, en balanserad investeringsnivå och den starka balansräkningen innebär goda förutsättningar för att generera kassaflöden under kommande år.

Hållbarhet

SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. Vi är övertygande om att en hållbar affär och en hållbar verksamhet ökar möjligheterna att leverera goda finansiella och operationella resultat. Planen är att eliminera alla våra koldioxidutsläpp vid 2045.

SSAB-evenemang
Alla månader nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
4 december 2019

Capital Markets Day 2019

Detaljer om evenemanget
09:00 Oxelösund Lägg till påminnelse

SSAB invites institutional investors, financial analysts and journalists to the Capital Markets Day in Oxelösund, Sweden on December 4, 2019.

Agenda:

7:00 Departure from Stockholm (WTC) to Oxelösund by bus

09:00 Presentations by SSAB’s President & CEO Martin Lindqvist and other members of top management. There will also be a lunch and a coffee break.

14:30 Site tour: Oxelösund mill

17:30 Mingle and buffet

18:30 Departure to Stockholm by bus

20.00 Arrival at Stockholm WTC

To attend, please register through the following link: no later than October 31, 2019.


Stäng
8 januari 2020 - 28 januari 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
28 januari 2020

Bokslutsrapport för 2019

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
1 april 2020

Bolagstämma 2020

Detaljer om evenemanget
13:00 Stockholm Lägg till påminnelse

SSAB AB:s årsstämma äger rum den 1 april 2020 klockan 13.00 i Stockholm.


Stäng
7 april 2020 - 27 april 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
27 april 2020

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2020

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
1 juli 2020 - 21 juli 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
21 juli 2020

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2020

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
2 oktober 2020 - 22 oktober 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
22 oktober 2020

Q3 – Delårsrapport januari-september 2020

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng