5
Finansiella mål

Finansiella mål

SSAB har tre finansiella mål inom tre olika områden.

SSAB har tre finansiella mål inom tre olika områden.

Område 

Mål

Lönsamhet

SSAB strävar efter en branschledande lönsamhet, mätt som EBITDA-marginal mot jämförbara konkurrenter*.

Kapitalstruktur

Nettoskuldsättningsgraden ska normalt sett inte överstiga 35 %.

Utdelning

Utdelningen ska utgöra 30-50 % av vinsten efter skatt.
* ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp och US Steel