5
Företagsköp och försäljningar

Företagsköp och försäljningar

Avslutad Transaktionstyp  Företag Beskrivning 
Nov 2018  Avyttring Ruukki Construction’s verksamhet i Ryssland SSAB avyttrade Ruukki Construction’s verksamhet i Ryssland
Mar 2015  Avyttring Halmstad Steel Service Center  SSAB avyttrade Halmstad Steel Service Center i Sverige till Tata Steel
Mar 2015  Avyttring Halmstad Steel Service Center
SSAB avyttrade Naantali Steel Service Center i Finland till Tata Steel 
Mar 2015  Avyttring Norsk Stål Tynnplater  SSAB avyttrade 50 procent av aktierna i Norsk Stål Tynnplater AS i Norge till Tata Steel
Mar 2015  Avyttring Tibnor Oy SSAB avyttrade Tibnor Oy i Finland till Ovako AB
Mar 2015
Avyttring Norskt Stål AS SSAB avyttrade 50 procent av aktierna i Norsk Stål AS i Norge till Leif Hübert AS
Feb 2015  Avyttring Plannja Oy SSAB avyttrade Plannja Oy i Finland till Metehe AB 
Dec 2014  Joint venture Manga LNG Oy SSAB investerade i Manga LNG Oy, ett projektföretag som planerar att bygga en terminal för flytande naturgas (LNG) i Torneå, Finland. Manga LNG Oy är ett joint venture mellan Outokumpu Oyj, SSAB, Skangass och EPV Energia Oy. SSAB:s andel av terminalprojektet är 25 procent
Jul 2014  Förvärv Rautaruukki Corporation SSAB förvärvade Rautaruukki genom ett rekommenderat utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare
Jun 2014 Förvärv G&G Mining Fabrication Pty Ltd. SSAB förvärvade 51 procent av aktierna i G&G Mining Fabrication Pty Ltd i Perth, Western Australia. Företaget är specialiserat på renovering, tillverkning och konstruktion av tillbehör till tunga gruvmaskiner, med tonvikt på grävskopor, skopor till lastare och släpskopverk samt servicemoduler 
Aug 2013 Joint venture
Laverman Holding BV SSAB slog samman sitt Hardoxstål Wearparts Center Geha Beheer BV (Geha) med Laverman Holding BV (Laverman). Det kombinerade Geha-Laverman är en stark totalleverantör med ett omfattande utbud av slitprodukter och service. SSAB:s ägande i det sammanslagna bolaget är 51 procent
Jun 2013  Förvärv JL Steel Ltd SSAB förvärvade JL Steel Ltd, ett företag som är specialiserat på tillverkning och installation av slitagedelar och reparationer för kunder inom gruv-, bergbrytnings- och återvinningssektorerna i Skottland och norra England
Mar 2014 Joint venture Raahen Voima Oy Rautaruukki och EPV Energia Oy bildade joint venture-bolaget Raahen Voima Oy med målet att förvärva Ruukkis befintliga kraftverksverksamhet och investera i modernisering av anläggningen. Ruukki äger 75 % av det nya bolaget och EPV 25 %
Dec 2012 Avyttring Ruukki Tisza zrt och Ruukki Slovakia s. r. o. och nettotillgångar i komponentfabriksenheter i Wroclaw, Kurikka, Sepänkylä och Kalajoki Rautaruukki och fonder förvaltade av CapMan slog samman enheter hos Komas och enheter i Rautaruukkis tidigare verkstadsdivision för att bilda det nya företaget Fortaco för att leverera komponenter till verkstadsindustrin
Jun 2012
Förvärv Plåtleverantören i Stockholm AB  Rautaruukki utökade sin Ruukki Express-kedja för professionella takläggare och byggare genom förvärv av Plåtleverantören i Stockholm AB
Jun 2012
Avyttring Plannjas panelproduktion SSAB avyttrade sin verksamhet med sandwichpaneler och takprofiler, främst i Luleå, till Lindab
Feb 2012 Förvärv E.M Eriksson Steel Service Center AB SSAB förvärvade E. M Eriksson Steel Service Center AB, ett svenskt företag som specialiserat sig på laserskärning av höghållfasta stål, hd-plasmaskärning, kapning och bockning
Sep 2011  Förvärv Hard Wear Inc. SSAB förvärvade Hard Wear Inc, ett företag i Alabama, USA som underhåller stora skopor som används i tunga maskiner och tillverkar stålplåt för att förstärka slitytor på industriell utrustning 
Maj 2011 Förvärv Tibnor AB SSAB blev ensam ägare till Tibnor, en distributör av stål och metaller, genom att förvärva Outokumpus 15-procentiga minoritetensandel i företaget
Mar 2011 Förvärv Oulun Peltituote Oy Rautaruukki utökade sin Ruukki Express-kedja för professionella byggare i Finland genom att förvärva affärsverksamheten i Oulun Peltituote Oy
Apr 2010 Förvärv SeeBA Technik GmbH Rautaruukki förvärvade SeeBA Technik GmbH:s verksamhet med konstruktion, installation och underhåll av vindkraftverk i Tyskland
Feb 2009
Förvärv Skalles Eiendomsselskap AS  Rautaruukki förvärvade Skalles Eiendomsselskap AS, en norsk tillverkare av stålstommar  
Dec 2008 Förvärv UAB Gensina Rautaruukki förvärvade UAB Gensina, en litauisk tillverkare av stålstommar
Nov 2008 Avyttring Colour-coating line in Gävle Rautaruukki avyttrade färgbeläggningslinjen i Gävle, Sverige
Jun 2008 Förvärv IPSCO Tubulars SSAB avyttrade sin nordamerikanska rörverksamhet till Evraz
Jun 2008 Förvärv Carl Froh GmbH Rautaruukki avyttrade det tyska företaget Carl Froh GmbH som tillverkar precisionsrör, till tyska Arques Industries AG
Apr 2008 Avyttring Hybri-Steel Oy Rautaruukki förvärvade laser- och hybridsvetsningsverksamheten från finländska Hybri-Steel Oy
Feb 2008 Förvärv Wolter Metallverarbeitung GmbH Rautaruukki förvärvade Wolter Metallverarbeitung GmbH, en tysk tillverkare av teleskopiska ramper för mobila kranar
Nov 2007 Avyttring Ruukki Welbond BV, Ruukki Betongstahl GmbH Rautaruukki avyttrade verksamheten avseende armeringsstål vid Ruukki Betonstahl GmbH i Tyskland och Ruukki Welbond BV i Nederländerna till saudiarabiska Al-Tuwairqi Grouop 
Jul 2007
Förvärv IPSCO Inc. SSAB förvärvade IPSCO, en ledande producent av rör för energisektorn och grovplåt i Nordamerika, genom ett rekommenderat kontanterbjudande till allmänheten
Maj2007
Förvärv Aprítógépgyár Zrt.
Rautaruukki förvärvade Aprítógépgyár Zrt. i Ungern, en leverantör till lyft-, hanterings- och transportutrustningsindustrin
Apr 2007 Förvärv Scanbridge AS Rautaruukki förvärvade Scanbridge AS, en norsk leverantör av broar av stål
Mar 2007  Förvärv Steinwalls Plåt AB SSAB förvärvade Steinwalls Plåt AB, en svensk leverantör av byggnadskomponenter av metallplåt och ventilation
Jan 2007 Förvärv AB Omeo Mekaniska Verkstad Rautaruukki förvärvade AB Omeo Mekaniska Verkstad, en leverantör till lyft-, hanterings- och transportutrustningsindustrin
Nov 2006 Avyttring Oy Ovako AB Rautaruukki, AB SKF och Wärtsilä avyttrade operativa bolag ägda av Oy Ovako Ab till ett bolag ägt av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Ovako bildades i maj 2005, när Rautaruukki, AB SKF och Wärtsilä slog ihop sina verksamheter inom långa stålprodukter till ett nytt samägt bolag
Jun 2006 Förvärv OOO Ventall Rautaruukki förvärvade det ryska stålbyggnadsföretaget OOO Ventall
Jun 2006
Förvärv AZST-Kolor CJSC Rautaruukki förvärvade AZST-Kolor CJSC, ett företag som drev en färgbeläggningslinje i Antratsit, Ukraina
Mar 2006 Förvärv Steel-Mont a.s. Rautaruukki förvärvade det slovakiska stålbyggnadsföretaget Steel-Mont a.s.
Jan 2006 Förvärv PPTH Steelmanagement Oy  Rautaruukki förvärvade PPTH Steelmanagement Oy från fonder förvaltade av private equity-investeraren CapMan och bolagets ledning. PPTH är ett ledande nordiskt stålbyggnadsföretag
Nov 2006 Avyttring Fredericia works Rautaruukki avyttrade tillverkningen av kallformade sektioner i Fredericia, Danmark
Sep 2006 Avyttring Duisburg service center Rautaruukki avyttrade verksamheten vid Duisburgs servicecenter i Tyskland till Knauf Interfer AG
Aug 2006 Avyttring Metalplast Systems Sp.zo.o. Rautaruukki avyttrade delar av verksamheten i Polen till investeringsbolaget Tar Heel Capital 
Aug 2006 Avyttring Reinforcing steel business, Nordic countries Rautaruukki avyttrade sin nordiska verksamhet inom armeringsstål till BT Norway AS