Investerarkalender

SSAB investor events

 
2 oktober 2020 -
22 oktober 2020

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

22 oktober 2020

Q3 – Delårsrapport januari-september 2020

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.