Investerarkalender

SSAB investor events

 
29 januari, 2021

Bokslutskommuniké för 2020

Årsredovisningen för 2020 publiceras senast vecka 12.

14 april 2021

Årstämman 2021

Årstämman 2021 hålls i Stockholm den 14 april 2021.

26 april, 2021

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

21 juli, 2021

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

25 oktober, 2021

Q3 – Delårsrapport januari-september 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.