Investerarkalender

SSAB investor events

 
7 – 28 JANUARI

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

28 januari, 2022

Bokslutskommuniké för 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.
Årsredovisningen för 2021 publiceras senast vecka 11.

26 april, 2022

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

22 juli, 2022

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

25 oktober, 2022

Q3 – Delårsrapport januari-september 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

6 april, 2022

Årstämman 2022, Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Anna Viefhues, ESG Manager, anna.viefhues@ssab.com,+46 73 567 42 77

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734

 

5