Investerarkalender

SSAB investor events

 
5 april - 26 april, 2021

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

14 april 2021

Årstämman 2021

Årstämman 2021 hålls i Stockholm den 14 april 2021.

26 april, 2021

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

30 juni - 21 juli, 2021

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

21 juli, 2021

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

4 oktober - 25 oktober, 2021

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

25 oktober, 2021

Q3 – Delårsrapport januari-september 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.


5