Investerarkalender

SSAB investor events

 
1 april 2020

Bolagstämma 2020

SSAB AB:s årsstämma äger rum
den 1 april 2020 klockan 13.00 i Stockholm.

7 april 2020 -
27 april 2020

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden..

27 april 2020

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2020

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen
om annat inte kommuniceras.

1 juli 2020 -
21 juli 2020

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

21 juli 2020

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2020

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen
om annat inte kommuniceras..

2 oktober 2020 -
22 oktober 2020

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.

22 oktober 2020

Q3 – Delårsrapport januari-september 2020

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.