Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under de första fem månaderna av 2021 till 838 (731) miljoner ton, en ökning med 14,6 % jämfört med samma period 2020. Stålproduktionen i Kina ökade med knappt 14 %. I Nordamerika ökade produktionen med 11 %, medan ökningen i EU-27 var 15 %.

I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt stark i de allra flesta kundsegment under det andra kvartalet. Lagernivåerna är överlag fortsatt låga, bland annat hos distributörer.

I Europa var efterfrågan också stark under det andra kvartalet. Bristen på halvledare dämpade till viss del efterfrågan från fordonsindustrin. Importen till Europa ökade något under kvartalet, men det råder fortfarande brist på stålmaterial på marknaden.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var stark under kvartalet. I princip alla geografiska marknader uppvisar god efterfrågan, och efterfrågan överstiger utbudet.

I Nordamerika fortsatte den kraftiga uppgången på marknadspriserna på grovplåt under det andra kvartalet. I Europa steg marknadspriserna under det andra kvartalet kraftigt för både tunnplåt och grovplåt. I Kina steg priserna för tunnplåt och grovplåt under det andra kvartalet, dock i mindre utsträckning än i Nordamerika och i Europa.

Utsikter

Efterfrågan på stål under tredje kvartalet 2021 bedöms vara stark, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad. Dock förväntas en säsongsmässig avmattning, framförallt i Europa. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms också vara mycket stark under det tredje kvartalet på i stort sett samtliga geografiska marknader.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna vara på en säsongsmässig hög nivå under det tredje kvartalet, dock väsentligt lägre jämfört med den rekordhöga nivån under det andra kvartalet 2021, främst beroende på det planerade årliga underhållsstoppet i Oxelösund under kvartalet. Även leveranserna för SSAB Europe bedöms bli väsentligt lägre i det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet, även det på grund av planerade årliga underhållsstopp och säsongsmässig avmattning. För SSAB Americas bedöms leveranserna bli stabila under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2021.

De realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt bli väsentligt högre jämfört med andra kvartalet 2021. För SSAB Special Steels förväntas priserna bli högre i tredje kvartalet 2021, jämfört med andra kvartalet 2021. De förbättrade priserna motverkas delvis av att kostnaderna för råmaterial, främst järnmalm, kommer vara högre i tredje kvartalet.


Utsikter för ståldivisionerna

Kv3 2021 Jmfrt med Kv2 2021
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steel Väsentligt lägre Högre
SSAB Europe Väsentligt lägre Väsentligt högre
SSAB Americas Stabila Väsentligt högre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %)Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %)

5