Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under 2020 till 1 829 (1 846) miljoner ton, en minskning med 0,9 % jämfört med 2019. Stålproduktionen i Kina ökade med drygt 5 %. I Nordamerika minskade produktionen med 16 %, medan nedgången i EU28 var 12 %.

I Nordamerika steg efterfrågan för grovplåt under fjärde kvartalet. Lagernivåerna hos flera kundsegment var låga, bland annat hos distributörer, och en del av efterfrågan var relaterad till lageruppbyggnad. Även vid slutet av kvartalet bedöms lagernivåerna hos distributörer vara på en låg nivå.

I Europa återhämtade sig marknaden under det fjärde kvartalet. Trots den tilltagande smittspridningen av Covid-19 ökade produktionen i flertalet kundsegment, vilket påverkade efterfrågan positivt. Importen till Europa var på en relativt låg nivå under kvartalet, medan de flesta europeiska stålverken återstartade produktion som tidigare under året varit nedstängd.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål återhämtade sig under kvartalet, framförallt på den europeiska och nordamerikanska marknaden. I vissa andra regioner, t.ex. Kina och Latinamerika har efterfrågan varit på en god nivå under större delen av året.

I Nordamerika ökade marknadspriserna på grovplåt under det fjärde kvartalet, framförallt mot slutet av kvartalet. I Europa steg marknadspriserna under fjärde kvartalet kraftigt för tunnplåt, och även priserna för grovplåt ökade. Även i Kina steg priserna för tunnplåt och grovplåt under det fjärde kvartalet.

Utsikter

Efterfrågan på stål under första kvartalet 2021 bedöms vara god, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad. Det finns dock fortfarande osäkerhet kring hur utvecklingen av Covid-19 kommer att påverka efterfrågan. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det första kvartalet.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna öka under det första kvartalet 2021, jämfört med det fjärde kvartalet 2020, medan leveranserna för SSAB Europe också förväntas öka, men i något mindre utsträckning. Leveranserna för SSAB Americas bedöms fortsätta på en god nivå under första kvartalet 2021. De väntas dock bli något lägre jämfört med det fjärde kvartalet 2020, främst beroende på låga ingående ämneslager i första kvartalet 2021.

De realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt öka betydligt jämfört med fjärde kvartalet 2020. För SSAB Special Steels förväntas priserna öka i det första kvartalet 2021, jämfört med fjärde kvartalet 2020. Samtidigt kommer kostnaderna för råmaterial vara högre i första kvartalet 2021, jämfört med fjärde kvartalet 2020.