Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under de första två månaderna av 2021 till 315 (295) miljoner ton, en ökning med 6,6 % jämfört med samma period 2020. Stålproduktionen i Kina ökade med knappt 13 %. I Nordamerika minskade produktionen med 7 %, medan nedgången i EU-27 var 4 %.

I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt god under första kvartalet. Trots att flera kundsegment ökade sina inköp under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 är lagernivåerna överlag fortsatt låga, bland annat hos distributörer.

I Europa var efterfrågan stark under det första kvartalet. Trots att de flesta europeiska stålverken har återstartat produktionen som var nedstängd under delar av 2020, råder det brist på stålmaterial på marknaden. Importen till Europa var på en relativt låg nivå under kvartalet.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var stark under kvartalet. I princip alla geografiska marknader uppvisar god efterfrågan och efterfrågan överstiger utbudet.

I Nordamerika ökade marknadspriserna på grovplåt kraftigt under det första kvartalet. I Europa steg marknadspriserna under det första kvartalet kraftigt för tunnplåt. Även priserna för grovplåt ökade, dock i mindre utsträckning. I Kina steg priserna för tunnplåt och grovplåt under det första kvartalet.

Utsikter

Efterfrågan på stål under andra kvartalet 2021 bedöms vara mycket stark, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms också vara mycket stark under det andra kvartalet på i stort sett samtliga geografiska marknader.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna vara på en fortsatt hög nivå under det andra kvartalet, dock något lägre jämfört med den rekordhöga nivån under första kvartalet 2021. Leveranserna för SSAB Europe och SSAB Americas bedöms bli något högre under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2021.

De realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt bli väsentligt högre jämfört med första kvartalet 2021. För SSAB Special Steels förväntas priserna bli något högre i andra kvartalet 2021, jämfört med första kvartalet 2021. De förbättrade priserna motverkas delvis av att kostnaderna för råmaterial, främst järnmalm, kommer vara högre i andra kvartalet.


Utsikter för ståldivisionerna

2 kv 2021 jmf med 1 kv 2021
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steel Något lägre Något högre
SSAB Europe Något högre Väsentligt högre
SSAB Americas Något högre Väsentligt högre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %) Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %)

5