Business Development Program

Programmet är ett sätt för SSAB att rekrytera och utveckla chefstalanger.

Vad händer efter avslutat program?

Intervju med SSABs strategichef och chefen för Business Development Program, Viktor Strömberg

-Deltagarna utvärderas två gånger om året. Utvärderingen grundar sig dels på resultaten av de genomförda projekten, dels på om man har utvecklat den kompetens som kännetecknar en framgångsrik affärsutvecklare – till exempel problemlösning, kommunikation och ledarskap.

Den exakta längden på programmet beror på individens resultat, hur projekten utvecklas och vilka tjänster som behöver tillsättas. Tillsammans med den enskilda deltagaren planerar vi en lämplig avslutning och en roll som underlättar en fortsatt framgångsrik karriär på SSAB.

Projektet har inte på något sätt till syfte att utbilda medlemmar i koncernledningen. Men det är mycket glädjande att konstatera att det just nu sitter två tidigare deltagare från programmet i SSABs koncernledning.

Johannes Borgman, affärsutvecklare

-SSABs Business Development Program är starkt förankrat i organisationen och dess ledning, och man kan säga att vår grupp är inblandad i alla större strategiska projekt på ett eller annat sätt. Uppgifterna är utmanande och utvecklingskurvan är brant, och jag är säker på att programmet öppnar dörrarna för spännande karriärmöjligheter inom företaget.

Josefin Aspegren, affärsutvecklare

-Jag tycker att en av de största fördelarna med SSABs Business Development Program är att det ger både djup och variation. Djup eftersom vi hela tiden får veta mer om hur SSAB och stålindustrin fungerar, och variation eftersom vi får möjlighet att medverka i strategiskt viktiga projekt på en mängd olika områden. Förhoppningsvis ger det också goda möjligheter att hitta en lämplig funktion i takt med att man stegvis blir allt duktigare.
SSAB workers

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i dina uppgifter och välj ett alternativ i listan.