Presentationer av examensarbeten

Exjobb är en del av SSABs rekryteringsprocess. Det är en möjlighet för dig att lära känna oss samtidigt som vi lär känna dig. Vi utannonserar lediga exjobbsmöjligheter på sidan för lediga tjänster. Läs här om en studerandes examensarbete på SSAB.

Tiina Riskilä, exjobbare på SSAB i Brahestad

Vintern 2015

Hur kom det sig att du skrev ditt examensarbete på SSAB?
Jag praktiserade som utvecklingsingenjör under sommaren. Efteråt blev jag erbjuden att skriva mitt examensarbete på SSAB. Jag har studerat processmetallurgi vid Uleåborgs universitet, så SSAB var ett naturligt val.

Beskriv ämnet för ditt examensarbete
I mitt exjobb undersökte jag om det är möjligt att använda koksstybb och träkol i kolblandningen och hur det påverkar kokskvaliteten. Jag gjorde småskaliga experiment med koks i olika kolblandningar. Användning av koksstybb i kolblandningen höjde återvinningsgraden, vilket verkligen var ett positivt resultat.

Vad lärde du dig under exjobbsskrivandet?
Jag lärde mig mycket om koksprocessen och allt som händer i samband med den. Efter att jag gjort en forskningsplan genomförde jag koksexperiment och medan jag skrev såg jag hur teorin fungerar i praktiken.

Vilken var den svåraste eller mest besvärliga delen under exjobbsprocessen?
Det var ett omfattande ämne, som gjorde det till ett utmanande projekt. Det var också viktigt att hålla tidsschemat.

Vilka var det som hjälpte dig och vilka arbetade du med?
Jag fick hjälp av mina handledare på SSAB och på universitetet. Jag arbetade också med labb-personalen på forskningscentret och kokslaboratoriet.

Vad har du för framtidsplaner?
Först ska jag ta min examen och sedan hoppas jag att jag hittar ett jobb!

För mer information, kontakta SSAB lokalt eller skicka e-post till:
Oxelösund: student.collaboration.oxelosund@ssab.com
Borlänge: student.collaboration.borlange@ssab.com
Luleå: student.collaboration.lulea@ssab.com

""
5