På den här sidan har vi samlat information för entreprenörer, som det är bra att gå igenom och eller förbereda före besök hos oss.
Det är viktigt att alla som ska arbeta som entreprenör hos oss på SSAB i Borlänge tar del av och följer de anvisningar som finns på den här sidan.
Utöver dessa generella krav så ställer SSAB Borlänge även krav på att entreprenörer ska ha genomgått den industrigemensamma utbildningen SSG Entré grundutbildning och SSG Entré Borlänge lokal utbildning för entreprenörer.
Här kan du läsa mer om hur du registrerar ditt företag hos SSG och kan ta del av deras utbildningar.

Generell information

pdf 549 Kb
Säkerhetsföreskrifter för anställda och entreprenörer på SSAB Borlänge
pdf 36 Kb
Villkor för entreprenader, SSAB Borlänge
pdf 1,14 Mb
Elsäkerhetsansvisningar- ELSA-bilagor
pdf 442 Kb
Information om RIA (Kommunikation om Risker Innan Arbete)

På plats-information

doc 106 Kb
Företagsupplysning
doc 100 Kb
Beställning av nycklar och aktivering av passerkort
doc 115 Kb
Körtillstånd
doc 143 Kb
Personallistan

Policies

pdf 29 Kb
Arbetsmiljö
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge
5