Oxelösund
Oxelösund

Välkommen till SSAB i Oxelösund

Masugn Oxelösund

Här utvecklar och tillverkar vi några av världens mest avancerade stål för transporter, byggnader, broar, maskiner och allt annat som håller igång det moderna samhället. Tillsammans ansvarar våra över 2000 medarbetare för en produktion som går dag och natt utan avbrott och hela tiden övervakas för att garantera att kunderna får den kvalitet som de förväntar sig av SSAB.

Omställning till fossilfri stålproduktion

Omställning till fossilfri stålproduktion

Resan inom IT och digitalisering

Entreprenorer

Entreprenörer

Klimatsteget

Hållbarhetstidningen Klimatsteget

Oxelösund nyheter

jun 23 2021

Omställningen kan börja – godkänt miljötillstånd står fast

Nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens överklaganden inte kommer att få prövningstillstånd i den instansen. Därmed står Mark- och miljödomstolens avgörande fast.

jun 18 2021

SSAB Special Steels investerar 155 miljoner kronor i en ny svetsfabrik

SSAB Special Steels i Oxelösund ska bygga en ny svetsfabrik för att stärka marknadspositionen ytterligare. Det är för slitplåten Hardox som ett nytt unikt koncept har tagits fram inom de tunna och breda dimensionerna. Investeringen är värd 155 miljoner kronor och innebär nyanställningar för anläggningen i Oxelösund.

apr 27 2021

Green Cargo och SSAB i förnyat treårsavtal

SSAB och Green Cargo fortsätter sitt samarbete gällande de årliga transporterna om cirka 700 000 ton färdigvaror från SSABs anläggningar i Borlänge och Oxelösund till kunder i Sverige och i Danmark. Logistikupplägget, som omfattar stålrullar och formatplåt, går i Green Cargos vagnslastnätverk. Det nya treårsavtalet startade 1 januari 2021.

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund
5