Framtidens stål från Oxelösund

Från masugn till ljusbågsugn


Masugnarna i Oxelösund är bland världens mest effektiva sett till mängden stål som produceras i förhållande till energiförbrukning och CO2-produktion. Masugnstekniken i sig är flera hundra år gammal. Nu planerar SSAB i Oxelösund att gå över till att producera stål via en ljusbågsugn och använda återvunnet stål som råvara. 

En elektrisk ljusbågsugn kan minska koldioxidutsläppen väsentligt. Det är en komplex förändring som Oxelösund står inför och bland annat behövs det ny kraftigare elförsörjning till ljusbågsugnen. Oxelösunds-anläggningen kommer också att behöva naturgas för att ersätta koksgas och masugnsgas som nu används för uppvärmning i olika processteg. 
Information om projektet
SSABS planer att ställa om produktionen i Oxelösund från nuvarande malmbaserad tillverkningsprocess av råjärn och stål med masugnar drivna med kol och koks, till en skrotbaserad produktionsmetod med användning av en så kallad ljusbågsugn. Med åtgärderna väntas SSAB:s framtida koldioxidutsläpp minska betydligt. Den planerade omställningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 

Samråd
SSAB bjuder nu in till samråd om den planerade omställningen. På samrådet kommer SSAB att beskriva planerad verksamhet och vad som kommer redovisas i form av underlag i den kommande ansökan om tillstånd för verksamheten. SSAB kommer också redovisa preliminär miljöpåverkan av den planerade omställningen.  Samrådet är till för att ge och få information. Allmänhet, myndigheter och organisationer kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till när vi arbetar vidare med projektet.
Samrådshandlingar
Samrådshandlingarna finns nedan

Som en del av samrådet kommer ett informationsmöte i form av ett öppet hus att hållas där SSAB berättar om planerade verksamheten och den samrådsprocess som är en del av förberedelserna inför SSAB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

Informationsmöte
Datum och tid: Tisdagen den 26 mars kl. 18.00-20.00
Plats: Stora utbildningssalen, östra flygeln. Följ skyltning från stora kontoret, SSAB Oxelösund.

Synpunkter
Synpunkter kan lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen senast den 12 april 2019 till: 
e-post: samrad.oxelosund@ssab.com.
Post: SSAB Oxelösund, Yttre Miljö, pnr 1010, 613 80 Oxelösund  
Märk brev och kuvert respektive e-post med ”Samråd SSAB Oxelösund”

Kontakt
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller via e-post enligt ovan. 
Kontaktpersoner:
Miljöchef: Kristina Branteryd, SSAB E-post: kristina.branteryd@ssab.com 
Projektledare Tillståndsprövning: 
Magnus Nydahl, SSAB 
E-post: Magnus.Nydahl@ssab.com 
Miljösamordnare: 
Jenny Lindgren, konsult Structor Miljöbyrån E-post: jenny.lindgren@structor.se
 
pdf 9,68 Mb
Samrådsunderlag SSAB Oxelösund
pdf 33 Kb
Annons samråd SSAB Oxelösund

Om fossilfri produktion (kort version)

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund