Framtidens stål från Oxelösund

Mot fossilfritt 2045

SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045. En målsättning som innebär att genom HYBRIT-projektet ersätta kol och koks som reduktionsmedel i ståltillverkningen och istället använda fossilfri vätgas. En förutsättning att kunna producera fossilfritt stål.

SSAB Oxelösunds omställning är först ut med att ställa om till en hållbar produktion. I korthet innebär det att delar av nuvarande stålproduktion förändras genom att koksverk, masugnar och LD-anläggningen i stålverket läggs ner. Istället kommer en helt ny produktionsprocess baserad på skrot och järnsvamp att byggas. En ny elektrisk ljusbågsugn som smälter järnråvara, ny råvaruhantering, nya energisystem bland annat en ny metangasterminal i Oxelösunds Hamn.

Med hjälp av ljusbågsugnen kan man använda den järnsvamp som kommer från HYBRITs demonstrationsanläggning, som tas i drift samtidigt som omställningen är klar i Oxelösund. Det innebär att SSAB i Oxelösund kan bli först i världen att kunna leverera fossilfritt stål – redan 2026.

 

Verksamhetstillstånd

Ansökan om ett nytt verksamhetstillstånd är inskickad till Mark och miljödomstolen och dom väntas i slutet på året, 2020.

Vattenfall Eldistribution har lämnat in underlag till Energimarknadsinspektionen för att ansöka om tillstånd (koncession) för två 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ett svar på ansökan väntas under år 2022.

 

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring processen.

 

Kontaktpersoner:
Miljöchef SSAB Oxelösund: Kristina Branteryd, kristina.branteryd@ssab.com

Projektledare tillståndsprövning SSAB Oxelösund:
Magnus Nydahl, magnus.nydahl@ssab.com

Kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund:
Sari Heikkinen, sari.heikkinen@ssab.com

 

 

Om fossilfri produktion (kort version)

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund
Time line
5