Framtidens stål från Oxelösund

Från masugn till ljusbågsugn


Masugnarna i Oxelösund är bland världens mest effektiva sett till mängden stål som produceras i förhållande till energiförbrukning och CO2-produktion. Masugnstekniken i sig är flera hundra år gammal. Nu planerar SSAB i Oxelösund att gå över till att producera stål via en ljusbågsugn och använda återvunnet stål som råvara. 

En elektrisk ljusbågsugn kan minska koldioxidutsläppen väsentligt. Det är en komplex förändring som Oxelösund står inför och bland annat behövs det ny kraftigare elförsörjning till ljusbågsugnen. Oxelösunds-anläggningen kommer också att behöva naturgas för att ersätta koksgas och masugnsgas som nu används för uppvärmning i olika processteg. 
Information om projektet
SSABS planer att ställa om produktionen i Oxelösund från nuvarande malmbaserad tillverkningsprocess av råjärn och stål med masugnar drivna med kol och koks, till en skrotbaserad produktionsmetod med användning av en så kallad ljusbågsugn. Med åtgärderna väntas SSAB:s framtida koldioxidutsläpp minska betydligt. Den planerade omställningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Samråd
SSAB hade samråd i form av ett informationsmöte den 26 mars 2019 där företaget beskrev planerad verksamhet och vad som kommer redovisas i form av underlag i den kommande ansökan om tillstånd för verksamheten. SSAB redovisade också preliminär miljöpåverkan av den planerade omställningen. Samrådet är till för att ge och få information. Allmänhet, myndigheter och organisationer kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till när vi arbetar vidare med projektet. Samrådshandlingarna finns nedan.

Verksamhetstillstånd
Ansökan om ett nytt verksamhetstillstånd är inskickad till Mark och miljödomstolen och dom väntas i slutet på året, 2020.

Till hösten 2020 kommer Vattenfall Eldistribution lämna in underlag till Energimarknadsinspektionen för att ansöka om tillstånd (koncession) för två 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Läs mer om tillståndsprocessen och klargöranden om fakta på Vattenfall Eldistribution: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/

Kontakt
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring processen.
Kontaktpersoner:
Miljöchef SSAB Oxelösund: Kristina Branteryd, kristina.branteryd@ssab.com
Projektledare tillståndsprövning SSAB Oxelösund:
Magnus Nydahl, magnus.nydahl@ssab.com
Kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund:
Sari Heikkinen, sari.heikkinen@ssab.com


pdf 9,68 Mb
Samrådsunderlag SSAB Oxelösund
pdf 33 Kb
Annons samråd SSAB Oxelösund

Om fossilfri produktion (kort version)

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund