5
SSAB i korthet

SSAB i korthet

En starkare, lättare och mer hållbar värld

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB har på många sätt gått före i arbetet för ett hållbart näringsliv. Nu vill vi göra ännu mer. Vår plan är att eliminera våra CO2-utsläpp till 2045.

SSAB's story starts from 1899 when the Domnarvet Ironworks began manufacturing strip.

SSAB är börsnoterat på Nasdaq Nordic Exchange i Stockholm

och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors

  • Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige
  • Vd och koncernchef, Martin Lindqvist
  • SSAB har cirka 14 300 anställda i över 50 länder
  • Nettoomsättning: 75 Mdkr (2018)

Vi är unika

  • Global ledare inom höghållfasta stål med mervärde
  • De mest innovativa tjänsterna och tillämpningarna
  • Ledande positioner på hemmamarknaderna i Norden och USA
  • Långsiktiga kundrelationer
  • Starkt fokus på slutanvändarna
  • Globalt erkända varumärken