SSAB i korthet

En starkare, lättare och mer hållbar värld

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och hållbarhetsegenskaper.

SSAB är en ledande global producent av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), band-, plåt- och rörprodukter samt lösningar för byggindustrin. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB har på många sätt gått före i arbetet för ett hållbart näringsliv. Nu vill vi göra ännu mer. SSABs plan är att kunna erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och vara ett fossilfritt företag senast 2045.

 ssab euroblech

Vision och värderingar

ssab story image

SSAB Story

Nyckeln till SSABs framgångar har alltid varit vår ständiga strävan att utveckla, förbättra och förnya våra stål och tillhörande tjänster.
ssab history image

Historia

Domnarvets Järnverk började sin verksamhet redan 1878.
Corporate identity and brands

Företagsidentitet och varumärken

SSABs renommé och styrkan i SSABs varumärken hör till företagets mest värdefulla tillgångar. Alla företagets varumärken har samma modervarumärke: SSAB.

Stålspråkets ABC

Stålspråkets ABC – en ordlista
cold roll mill image

Vi är unika

 • Global ledare inom höghållfasta stål
 • Innovativa tjänster och tillämpningar
 • Ledande positioner på hemmamarknaderna i Norden och USA
 • Långsiktiga kundrelationer
 • Starkt fokus på slutanvändarna
 • Globalt erkända varumärken
 • Först i fossilfritt stål
SSAB Nasdaq

SSAB är börsnoterat på Nasdaq Nordic Exchange i Stockholm

och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors

 • Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige
 • Vd och koncernchef, Martin Lindqvist
 • SSAB har cirka 14 000 anställda i över 50 länder
 • Intäkter: 65 Mdkr (2020)
5