5
Vision och värderingar

Vision

En starkare, lättare och mer hållbar värld.

Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga den fulla potentialen av lättare, starkare och mer hållbara stålprodukter.

Värderingar

Våra värderingar är företagets vägledande principer.

De skapar företagets kultur och formar oss. Värderingarna fungerar som en vägledning för våra handlingar och vårt uppträdande samt visar vad vi står för,
de finns med oss i vår vardag och hjälper oss att fatta rätt beslut och att göra rätt saker.

Vi fokuserar på kundens affär

 • Vi har våra kunders behov och affärer i fokus
 • Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med våra kunder
 • Vi förtjänar våra kunders förtroende
 • Vi vill vara våra kunders naturliga innovationspartner

Vi tar ansvar

 • Vi bygger starka och långvariga relationer genom att vara professionella, samarbetsvilliga och ärliga
 • Vi håller våra löften
 • Vi arbetar säkert och ansvarsfullt
 • Vi respekterar individen och strävar efter mångfald

Vi överträffar förväntningar

 • Vi är engagerade, ambitiösa och stolta över det vi åstadkommer
 • Vi är öppna, resultatorienterade och handlingskraftiga
 • Vi undviker att göra saker som inte skapar värde för våra intressenter
 • För att ligga steget före utmanar vi alltid oss själva och vidareutvecklar vår kompetens