5
Strategi

Strategi

Taking the Lead!


SSABs strategi avser att stärka vår position som branschledare inom höghållfasta stål globalt, marknadsledare på våra hemmamarknader och leverantör av mervärdestjänster.