Taking the Lead strategin

SSABs affärsstrategi Taking the Lead syftar till att etablera SSAB som branschledande både gällande hållbarhet och lönsamhet bland jämförbara företag.

Strategy

Först med fossilfritt stål

SSAB arbetar utifrån en strategisk plan för att revolutionera järn- och stålframställningen och göra SSAB till det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden 2026. I detta ingår en aktiv ledarroll i Hybrit-initiativet. Målet är att vara ett helt fossilfritt företag senast 2045.

Ledande positioner på hemmamarknaderna

Den marknadsledande positionen på våra två hemmamarknader, den nordiska marknaden och den nordamerikanska marknaden för grovplåt, förblir plattformen för SSABs verksamhet. SSAB har för avsikt att stärka sina positioner under de kommande åren och öka andelen premiumprodukter och/eller vidareförädlade produkter.

Globalt ledarskap inom höghållfasta stål

SSAB är en global ledare inom höghållfasta kylda stål (Q&T) och specifika höghållfasta stål till fordonsindustrin (AHSS). Båda erbjuder goda möjligheter för tillväxt kommande år då marknadstrender driver på efterfrågan av höghållfasta stål.

Ledande mervärdestjänster

För att nå hela marknaden är mervärdestjänster genom olika nedströmskanaler viktiga för SSAB. Dessa representerar också ett viktigt tillväxtområde för SSABs långsiktiga utveckling, eftersom många kunder kräver fler tjänster och kompletterande produkter för bearbetning av SSABs stål.Ledande inom hållbarhetsområdet

Hållbarhet är grunden för allt på SSAB. SSAB ska erbjuda en säker arbetsmiljö, följa höga miljöstandarder och vara en ansvarsfull partner gentemot alla. Genom att samarbeta med kunder inom hållbarhetsområdet och genom användandet av SSABs hållbara stål skapas ytterligare affärsvärde.

Flexibel verksamhet

Som industriföretag har SSAB största fokus på effektivitet, tillförlitlighet och flexibilitet i det globala produktionssystemet. Genom SSAB One är målet att engagera alla medarbetare i att uppnå kontinuerliga förbättringar. Även digitala förbättringsinitiativ kommer att bli allt viktigare de kommande åren.

Högpresterande organisation

En central del av SSABs affärsstrategi är att säkra en högpresterande organisation med ett starkt globalt medarbetarengagemang. SSAB kommer att fortsätta arbeta med ledarskaps- och kompetensutveckling och eftersträva mångfald bland medarbetarna.

Överlägsen kundupplevelse

SSABs strategi är att erbjuda en överlägsen kundupplevelse genom att överträffa konkurrenterna när det gäller leveranssäkerhet, kvalitet, övergripande servicenivå och kundnöjdhet. SSAB kommer att fortsätta utveckla digitala tjänster och hitta nya sätt att samverka med kunder.