Vår verksamhet

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna

Special steels truck

SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

SSAB Special Steels breda produktportfölj omfattar ett antal unika stålsorter. Hardox® slitstål är det mest kända av alla varumärken på stålmarknaden. Genom ett nära samarbete kan vi hjälpa våra kunder att utnyttja våra höghållfasta stål för att skapa nya, innovativa lösningar och tillämpningar för stål.

SSAB Europe Car

SSAB Europe

Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter.

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. Divisionen skiljer sig från andra ståltillverkare genom sina kunskaper om produktionsprocesser, användningsområden för höghållfasta stål samt mervärdestjänster.

SSAB Americas wind mill

SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet.

SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika. SSAB Americas har en stark position genom hög kostnadseffektivitet och hög kvalitet.

Tibnol bolts

Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster.

Tibnor levererar stål och andra metaller till industrin i Norden och Baltikum, kompletterat av ett brett utbud av mervärdestjänster inom bearbetning och komponenter. Tibnor spelar en viktig roll när det gäller att säkra SSABs ledarskap på den nordiska hemmamarknaden. 

Ruukki Construction building

Ruukki Construction

Hållbara byggprodukter och tjänster i Europa.

Ruukki Construction erbjuder hållbara byggprodukter och tjänster inom tak, vägg och stomkonstruktioner. De viktigaste affärssegmenten är bostadsbyggande och övrigt byggande. 

Produktionsorter

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag med omkring 14 500 anställda i över 50 länder. Produktionen sker i Sverige, Finland och USA. Det finns mindre produktionsanläggningar och stålservicecenter över hela världen. Dessa anläggningar innefattar en färdigställningslinje i Shanghai för kunder i Asien och stålservicecenter i Norden och Baltikum.
SSAB Sites map

Forskning & Utveckling

SSABs kompetens inom höghållfasta stål bygger på kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området

Så här arbetar vi med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att förbättra kunderbjudandet.