5
Vår verksamhet
Our business

Vår verksamhet

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna

SSAB Special Steels
SSAB Europe
SSAB Americas
Ruukki Construction

Produktionsorter

SSAB has sites all over the world