5
Forskning och utveckling

Forskning & utveckling

SSABs sakkunskap kring höghållfasta stål baseras på kontinuerlig och fokuserad forskning och utveckling.

SSAB genomför marknadsdriven forskning och utveckling, med fokus på produktutveckling, kundapplikationer och processutveckling. Relevanta kundsegment identifieras genom en strukturerad process där lättare, starkare och mer hållbara stålapplikationer uppfyller kritiska funktioner och ger mervärde.

SSABs forskningsarbete styrs från utgångspunkten att SSABs produkter ska vara förstahandsvalet för kunder över hela världen och sätta en hög standard för prestatanda inom de utvalda marknadssegmenten.


Forsknings- och utvecklingscenter:

  • Borlänge och Oxelösund (Sverige)
  • Brahestad och Tavastehus (Finland)
  • Montpelier (Iowa, USA)

Närmare en fjärdedel av medarbetarna vid dessa forskningsanläggningar har doktorsexamen från toppuniversitet inom olika tekniska områden. Denna unika kunskapsbas lägger grunden för spjutspetsforskning inom stålindustrin. Utöver produktförbättringar fokuserar forsknings- och utvecklingsteamen även på produktions- och processutveckling.

SSABs forskning och utveckling inriktas huvudsakligen på avancerade höghållfasta stål och slitstål, med betoning på de segment där kraven på stålet är särskilt hårda. Bättre miljöprestanda har även varit en viktig drivkraft för utvecklingsarbetet. Detta märks i höghållfasta stål som möjliggör en mer energieffektiv transport och lägre koldioxidutsläpp. Slutligen är kunskapen om produktionsprocesser, återvinning av material och en effektiv användning av resurser även mycket viktiga delar av SSABs forskning och utveckling.SSABs centrala faktorer för forskning och utveckling:

  • Marknadsdriven forskning och utveckling
  • Kvalificerade och skickliga medarbetare
  • Effektiv portfölj- och projekthantering
  • Fokus på effektiv problemlösning
  • Arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och innovation
  • Starka externa nätverk