Forskning & utveckling

SSABs sakkunskap kring höghållfasta stål baseras på kontinuerlig och fokuserad forskning och utveckling.

SSABs forskning och utveckling inriktas huvudsakligen på avancerade höghållfasta stål och slitstål, med betoning på de segment där kraven på stålet är särskilt hårda. Även bättre miljöprestanda har varit en viktig drivkraft för utvecklingsarbetet. Detta märks i höghållfasta stål som möjliggör mer energieffektiva transporter och lägre koldioxidutsläpp. Kunskapen om produktionsprocesser, återvinning av material och en effektiv användning av resurser också mycket viktiga delar av SSABs forskning och utveckling.

 

Forsknings- och utvecklingscenter:

 • Borlänge och Oxelösund (Sverige)
 • Brahestad och Tavastehus (Finland)
 • Montpelier (Iowa, USA)

Närmare en fjärdedel av medarbetarna vid dessa forskningsanläggningar har doktorsexamen från toppuniversitet inom olika tekniska områden. Denna unika kunskapsbas lägger grunden för spjutspetsforskning inom stålindustrin.

SSABs framgångsfaktorer för FoU:

 • Marknadsorientering 
 • Kvalificerade och skickliga medarbetare
 • Effektiv portfölj- och projekthantering
 • Fokus på effektiv problemlösning
 • Arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och innovation
 • Starka externa nätverk
   

Balanserad produktportfölj

För att förbli marknadsledare inom höghållfasta stål måste SSAB upprätthålla ett långsiktigt perspektiv för forskning och utveckling Långsiktiga projekt kan pågå fem till tio år. Utvecklingsprojekten inleds med utgångspunkt från kunderna, förändringar i omvärlden, marknadsanalys eller utvecklas kring grundläggande behov som avser stålets centrala egenskaper. SSAB strävar efter att uppnå en god balans mellan dessa kategorier.