Ruukki Construction

Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster i Europa

Fakta

Antal anställda: omkring 1 800

Andel av SSAB-konceernens totala EBITDA: 3 %

Försäljning 2018: 6 140 Mkr

Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen (1971)

Andel av SSAB-koncernens totala omsättning: 8 %

Ruukki Construction erbjuder hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster inom tak, vägg och stomkonstruktioner. De viktigaste affärssegmenten är kommersiellt och industriellt byggande, bostäder och industribyggnation. Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över tio länder och produktionsenheterna finns i Finland, Polen, Sverige, Estland, Litauen och Ukraina. Ruukkis kunder är verksamma inom fastighets- och byggsektorn.

Miljömedvetet byggande har blivit normal praxis. Vid sidan av miljömedvetenhet kräver kunderna att det byggs hälsosamma byggnader av hög kvalitet. Ruukki erbjuder kunderna de bästa produkterna och lösningarna som främjar hållbarhet för att uppfylla kraven. Exempel på detta är allt mer energieffektiva paneler och Ruukki Life-panelen, som till största del tillverkas av återvunnet material, vilket minskar utsläppen av koldioxid i produktionsfasen med upp till 20 %.

Marknadsposition

Ruukki Construction har en stark marknadsposition inom bostäder och annan byggnation på de viktigaste geografiska områdena, vilket omfattar Finland, Skandinavien, Baltikum, Polen, Tjeckien och Slovakien.


Efterfrågetrender och drivkrafter

Byggkonjunkturerna påverkar i hög grad efterfrågan på Ruukki Constructions produkter och tjänster. De senaste åren har efterfrågan varit stark på byggmarknaden i Norden och Europa, men tillväxten planar nu ut. Samtidigt drivs efterfrågan av trender som digitalisering, konsumentbeteende, urbanisering och hållbar konstruktion.
Market position

Styrkor

Bland Ruukkis främsta styrkor är ett starkt varumärke i viktiga kundsegment, Varumärket står för tillförlitlighet, bred och aktuell kompetens, stor produktionskapacitet samt ett brett utbud av avancerade produkter.

 • Starkt varumärke i viktiga kundsegment
 • Produkt och serviceinnovationer som drar fördel av avancerad teknik 
 • Kvalitativa, hållbara, certifierade produkter med omfattande garantier 
 • Expertkunskaper som täcker ram- och fackverksstrukturer, konsultationer, tillverkning och installation, optimerad från en och samma tillverkare
 • Produktionskapacitet som kan möta de krav som ställs på stora projekt
 • Expertkunskaper inom stålbyggnadsmaterial
 • Optimering av konstruktioner för att stödja livscykelmål i kundprojekt
 • Expertis inom stålkonstruktioner skapar kundvärde särskilt i strukturellt krävande projekt

Strategi

Ruukki Constructions strategi är att ligga i framkant inom modernt byggande genom avancerade produkter. Produktverksamheten – takläggningsprodukter (Residential Roofing) för bostadshus och byggkomponenter (Building Components) – spelar en viktig roll i Ruukki Construction’s strävan efter lönsam tillväxt genom branschledande produktutveckling, premieprodukter och tjänster samt genom  digitalisering.

 

Takprodukter för bostadskonstruktion:

Tillhandahålla ett komplett ståltakspaket för privata konsumenter, husfabriker, takinstallatörer och plåtslagare både för nybyggnation och renovering av befintliga objekt.

Tillhandahålla ett komplett ståltakspaket för privata konsumenter, husfabriker, takinstallatörer och plåtslagare både för nybyggnation och renovering av befintliga objekt. Betjäna dessa slutkunder i effektivt samarbete med befintliga kanaler: specialförsäljare, allmänna återförsäljare och direktförsäljning.

 • Högt servicefokus på nyckelkunder och förbättrad tillgång till produkter
 • Enkel och pålitlig takläggning med stöd av avancerade/skräddarsydda tjänster
 • Skalfördelar i produktionen, harmonisering av råmaterial för att förbättra effektiviteten

 

Byggkomponenter:

Fokus på hela byggnadslivscykeln
Tillhandahålla ledande energieffektiva och arkitektoniska fasadlösningar för byggföretag, plåtslagare, installationsföretag och stom- och fasadentreprenörer. Expandera värdekedjan mot beslutsfattare och påverkare, arkitekter, designers och fastighetsinvesterare. Fokus på värdeförsäljning. Tillhandahålla komponenter som sandwichpaneler och fasadbeklädnad även för renovering av befintliga byggnader.

 • Differentiera med en energieffektiv, arkitektonisk och hållbar portfölj

 

Byggsystem:

Att varje dag förbättra effektiviteten utan att kompromissa med säkerheten, kvaliteten eller kundsamarbetet.
Utveckla projektportföljen genom ökat designansvar. Samarbeta med kunder redan i projektets utvecklingsstadium.

 • Fokusera på samarbetet med kunder på utvalda marknader och prioriterade segment
 • Fokusera på kostnads- och effektivitetsoptimering i alla projektfaser och funktioner som skapar värde för slutkunderna – ett projekt, ett team
 • Slutföra projekt på ett tillförlitligt sätt utan att störa kundens verksamhet i både mindre komplexa och strukturellt krävande projekt eller projekt som förändras under byggprocessen
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

RViktigaste affärssegment

 • Kommersiell och industriell byggnation
 • Bostadsbyggande
 • Industribyggnation

 

Ruukki Constructions kunder är verksamma inom många områden i flera länder.  De viktigaste beslutsfattandegrupperna är:

 • Arkitekter och byggnadskonstruktörer
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för bostadsbyggande
 • Sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella byggnader
 • Stommar till kommersiell och industriell byggnation
 • Broar
 • Design- och installationstjänster

Ruukki Construction har produktionsenheter i Finland, Polen, Litauen, Sverige, Estland och Ukraina. Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Det finns även externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa och Ryssland. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

Konkurrenter

Bland Ruukki Constructions konkurrenter finns Kingspan, Paroc, Lindab och Areco, samt byggverksamhet inom andra stålföretag, små lokala företag och alternativa byggmaterial.

Byggnadskomponenter och takprodukter för bostadshus:

 • Komponentleverantörer som Kingspan, Lindab, Paroc Panel Systems och Areco
 • Byggverksamhet inom globala stålbolag
 • Små, lokala företag
 • Alternativa byggmaterial

Byggsystem:

 • Stålramstillverkare
 • Upphandlingsmodeller baserade på smådelsprojekt
 • Alternativa byggmaterial