5
Hur vi arbetar med kunder

Så här arbetar vi med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att förbättra kunderbjudandet.

SSAB arbetar både direkt med OEM-företag, underleverantörer och slutanvändare via sin egen säljpersonal och genom distributörer, till skillnad från många andra stålföretag som endast säljer via distributörer. Vi stödjer våra kunder genom att utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga produkter, vilka ger dem en högre produktivitet och därmed lägre kostnader i användarfasen.

För att förbli branschledande kommer SSAB att fortsätta att investera i forskning och utveckling, teknisk kundsupport och gemensamma innovativa samarbetsprojekt som syftar till att få det bästa möjliga av SSABs avancerade stål. Samtidigt strävar SSABs egen organisation efter att uppnå en överlägsen kundupplevelse, vilket betyder högsta standard i termer av produktkvalitet, kortare ledtider, leveranssäkerhet, digitala portaler och kanaler för smidig interaktion.

Utveckling i samarbete med kunderna

Så tidigt som möjligt under utvecklingen av en ny produkt – oavsett om det är ett tippflak, en dumper eller en kran – arbetar SSABs kvalificerade ingenjörer med att stödja kunden i att utveckla lösningar som använder varje stålkvalitet på bästa sätt. På så sätt gör SSAB det möjligt för kunderna att producera starkare, lättare och mer hållbara slutprodukter.

SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster med ett globalt nätverk av bearbetningsleverantörer.

  • Anpassad produktutveckling och ingenjörskunskap
  • Omfattande designsupport och tjänster för färdigmonterade produkter
  • Pålitliga, skräddarsydda logistik- och lagertjänster

Med ett omfattande nätverk av lokala servicecenter tillhandahåller SSAB tjänster för monteringsfärdiga produkter och stålbearbetning så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Våra servicecenter kan leverera spaltade band, plåt som kapats till önskad längd och andra format enligt kundens specifikationer. På så sätt kan kunden öka effektiviteten i sin produktion, minska avfall och förbättra kvaliteten på slutprodukten.

SSAB teknisk support

SSAB Tech Support har en hög närvarograd lokalt över hela världen och kan besöka kunderna med kort varsel för att lösa akuta problem eller inleda samarbete kring utvecklingsprojekt på längre sikt. SSAB Tech Support kan besvara kundernas allmänna frågor om design, svetsning, formgivning och slitage, och teamet har ett nära samarbete med SSABs specialistgrupper vid Knowledge Service Centers för frågor som kräver mer djupgående sakkunskap. Tech Support är den första kontaktpunkten för kunder som vill få teknisk support från SSAB.

 

 

 

Balanserad projektportfölj

För att förbli marknadsledare inom höghållfasta stål måste SSAB upprätthålla ett långsiktigt perspektiv för forskning och utveckling. Långsiktiga projekt kan pågå så länge som fem till tio år.

Utvecklingsprojekten inleds med utgångspunkt från kunderna, förändringar i omvärlden eller marknadsanalys eller utvecklas kring grundläggande behov som avser stålets centrala egenskaper. SSAB strävar efter att uppnå en god balans mellan dessa kategorier

 

Kunskap om eftermarknaden

Eftermarknaden har alltid utgjort en viktig del av SSABs verksamhet. Mycket av SSABs kunnande kommer från erfarenheter inom reservdels-, reparations- och underhållsverksamheten, där nya idéer föds och många nya produkter utvecklas. Den nära relation SSAB har med kunderna gör det möjligt att få feedback angående hur produkterna används av slutkunderna.

Hardox® Wearparts

  • Ett internationellt nätverk för kunder som tillverkar komponenter av Hardox® slitstål
  • Erfarenhet och data från nätverket används för att vidareutveckla utbudet, inklusive utveckling av lösningar för kundernas eftermarknadsbehov

Hardox® Wearparts är en helhetsleverantör av slitstål – nätverket betjänar kunder inom eftermarknad och inom branscher som gruvdrift, stenbrott och återvinning. För att betjäna kunder i dessa segment, har SSABs slitstålsportfölj utvidgats för att innefatta hårdpåsvets och kompletterande produkter. Vi kan mäta och identifiera slitningar på befintlig utrustning, analysera användningsförhållanden och behov samt beräkna fördelarna med användning av nya och förbättrade verktyg, till exempel 3D-skanning eller beräkningsverktyget Wear Calc. 


Tillsammans med över 480 företag som ingår i nätverket Hardox® Wearparts, fortsätter SSAB att växa och utveckla verksamheten över hela världen
.

Läs mer om

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel