5
SSAB Europe
SSAB Europe

SSAB Europe

Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter

 

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. Divisionen skiljer sig från andra ståltillverkare genom sina kunskaper om produktionsprocesser, användningsområden för höghållfasta stål samt mervärdestjänster.

Fakta

Antal anställda: cirka 6 800
Försäljning 2018: 32 796 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 36 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 46 %
Chef för SSAB Europe: Olavi Huhtala (1962), EVP
Stålleveranser 2018: cirka 3,6 miljoner ton

Marknadsposition

SSAB Europe är marknadsledare i Norden med en komplett portfölj av stålprodukter av hög kvalitet och stödtjänster, inklusive teknisk kundsupport. SSAB Europes marknadsandel i Norden är 40-45 %. SSAB Europe har en ledande position inom vissa applikationer av avancerat höghållfast stål (Advanced High-Strength Steel, AHSS) för den globala bilindustrin. Starka varumärken och GreenCoat® beläggningssystem med mindre miljöpåverkan har också gett SSAB en ledande ställning inom färgbelagda produkter. SAB Europe har en omfattande portfölj av rörprodukter. Norden står för cirka 50 % av omsättningen, resten av Europa för cirka 40 % och resten av världen för cirka 10 %.

 

Drifkrafter på marknaden

 • Viktiga drivkrafter för SSAB Europes verksamhet är den fortsatta efterfrågan på mer hållbara och effektiva lösningar inom olika stålanvändande branscher som fordon och byggande. Nya säkerhetsföreskrifter, utsläppstak och övergång till elfordon är trender som ökar efterfrågan på höghållfasta stål i bilindustrin.

   

  Styrkor

  SSAB Europe har ett nära och långsiktigt kundsamarbete som möjliggör kundspecifika lösningar tack vare avancerad tillverkningsteknik och materialkunskap samt optimerade logistiska lösningar. SSAB Europes främsta styrka är förmågan att erbjuda kunderna stålprodukter med bättre kvalitet och prestanda jämfört med många konkurrentprodukter, kompletterat med kundservice och support.

  • Marknadsledare på den nordiska marknaden 
  • Nära samarbete med kunderna och ett långsiktigt åtagande att skapa en unik kundupplevelse
  • Bred produktportfölj med unika premiumstål och starka varumärken
  • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov 
  • Ledande teknik- och materialkunnande, kunskap om applikationer
  • Kundsupport
  • Starka partner- och distributionsnätverk
  • Flexibel produktionskapacitet
   

  Strategi

  Den nordiska hemmamarknaden är central för SSAB Europes strategi och målet är att fortsätta stärka vår position genom att utveckla vårt produktutbud, samtidigt som vi upprätthåller vår ställning som den mest pålitliga leverantören och kundernas första val.

  Ett annat viktigt strategiskt fokus är fortsatt förbättring av produktmixen, inklusive premiumprodukter och värdeskapande försäljning. Inom premiumsegmentet fortsätter SSAB Europe att fokusera på den globala bilindustrin och att växa på andra utvalda områden (t.ex. byggindustrin) med unika premiumstålprodukter som främjar hållbara lösningar.

  SSAB Europe har som mål att förbättra sin produktmix till 40 % premiumprodukter 2020, jämfört med 30 % 2016 och 36 % 2018. Viktiga åtgärder för andra premiumprodukter än för fordon är att fortsätta marknadsföra fördelarna med våra premiumprodukter för slutanvändare och att förbättra samarbetet med flerkanaldistributörer, t.ex. utöka nätverket med certifierade partner för SSAB Laser®.

  Kontinuerlig effektivitets- och produktivitetsförbättring är också en viktig del av SSAB Europes strategi. SSAB Europe fokuserar på ett konkurrenskraftigt och flexibelt produktionssystem och ett optimerat utnyttjande av produktionstillgångarna samt en optimerad produktportfölj. 

   

  Strategiska prioriteringar:

  • Säkerheten går före allt
  • Stärka den ledande positionen på den nordiska hemmamarknaden
  • Förbättra premiummixen i portföljen till över 40 % 2020
  • Öka försäljningen av avancerat höghållfast stål (AHSS) till fordonsindustrin
  • Fortsatt fokus på att utveckla produkter och tjänster
  • Förbättra effektiviteten och produktiviteten samt kvalitets- och leveranssäkerheten genom kontinuerlig utveckling
   

   

   

   

 • Kunder och slutanvändare

  SSAB Europes omfattande produktportfölj gör det möjligt att betjäna kunder inom olika segment genom ett brett urval applikationer. SSAB Europe säljer produkterna direkt till slutkunder och till servicecenter och distributörer. SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvaliteter till större OEM-företag inom sektorn för bilindustrin och för tunga kommersiella fordon. Dessa tillverkare vill utveckla lättare produkter med mer effektiv bränsleförbrukning. Grovplåt används i hög grad på den nordiska marknaden och i Europa inom marin- och energisektorerna, medan färgbelagda material används primärt av tillverkare av stålplåtstak och regnvattensystem, särskilt på de nordiska och östeuropeiska marknaderna. Divisionen säljer även sina produkter till större tillverkare av jordbruksmaskiner.

  SSAB Europes huvudsakliga kundsegment:

  • Bilindustrin
  • Bygg och infrastruktur 
  • Industriella applikationer 
  • Tunga transporter (inkl. marina)
  • Bearbetning
  • Bygg- och anläggningsmaskiner
  • Service centers 
   

  Produkter och tjänster

  SSAB Europe har ett brett produktutbud med internationellt välkända produktvarumärken. Sträckgränsklasserna för varmvalsade produkter ligger under 690 MPa. (Stålsorter på 690 MPa och över för varmvalsade produkter finns i SSAB Special Steels produktutbud.) Kallvalsade och galvaniserade produkter finns med brottgränser från 200 till 1700 MPa. Produkterbjudandet inom SSAB Europe innehåller även skräddarsydda produkter för olika användningsområden, alltifrån mjuka djuppressningsstål till ultrahöghållfasta stål för bilapplikationer. Dessutom erbjuder SSAB Europe ledande färgbelagda produkter anpassade för specifika behov baserat på flera olika beläggningssystem och olika specialutvecklade stålkvaliteter. I SSAB Europes utbud ingår även längdkapade och slittade material.

  SSAB Europes premiumprodukter är utformade för att ge hållbara miljöfördelar jämfört med standardprodukterna på marknaden. De omfattar ett brett utbud som erbjuder utökat värde för kunderna genom snävare toleranser, förbättrade materialegenskaper och avancerad sammansättning, såsom GreenCoat®-produkter, Docol® fordonsstål eller SSAB Laser®. Exempelvis kräver biltillverkarna lätta, hållbara material med goda miljöegenskaper som tillverkas resurseffektivt. SSAB Europes kallvalsade AHSS bidrar till utvecklingen av säkrare och lättare fordon med lägre utsläpp. SSAB Europe utvecklar också nya funktionella ytbeläggningar som sänker energiförbrukningen och kostnaderna för underhåll, förbättrat ytans hållbarhet och förlänger livslängden på byggnader.

  Kunderna kan få stål i de format som bäst uppfyller deras behov. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar teknisk rådgivning, utveckling och verkstadssupport, utbildning med mera.

  SSAB Europes märkesvaror:

  Docol®
  GreenCoat®
  SSAB Boron®
  SSAB Domex®
  SSAB Form
  SSAB Laser®
  SSAB Weathering
  SSAB Multisteel

   

  Det fullständiga produktsortimentet innefattar följande:

  Varmvalsade grovplåtsprodukter:
  Varmvalsade tunnplåtsprodukter:
  Kallvalsade tunnplåtsprodukter
  Metallbelagda tunnplåtsprodukter
  Färgbelagda tunnplåtsprodukter
  Rör och profiler
  Imfrastrukturprodukter
  Längdkapade och slittade produkter

   

  Produktion

  SSAB Europes huvudsakliga produktionsanläggningar ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt i Luleå och Borlänge. Produktionen är baserad på integrerade masugnsprocesser. SSAB Europes stålverk har en årlig produktionskapacitet på 4,9 miljoner ton råstål.

  Övriga produktionsanläggningar innefattar färgbeläggningslinjerna i Finspång och i Kankaanpää (Finland). Divisionen tillverkar även rör i Tavastehus, Lappvik, Oulais, Pulkkila och Toijala (Finland) och har även andra produktionsanläggningar i Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien och Sverige.
  SSAB Europes organisation möjliggör hög tillgänglighet, korta leveranstider, avancerade logistiktjänster med hög leveransprecision och en hög grad av flexibilitet för att uppfylla kundernas behov, särskilt inom Norden. 

  SSAB Europe satsar på hållbar produktion. Vårt fokus ligger på att minska koldioxidutsläpp och användning av köpt energi, öka utnyttjandet av restprodukter och förbättra produktionseffektiviteten generellt. På lång sikt strävar SSAB efter en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet med målet att vara fossilfritt senast 2045.

   

  Konkurrenter

  SSAB Europes huvudsakliga konkurrenter innefattar ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel och Voestalpine.