SSAB Europe

Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter

Fakta

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. Divisionen skiljer sig från andra ståltillverkare genom sina kunskaper om produktionsprocesser, användningsområden för höghållfasta stål samt mervärdestjänster.

Antal anställda: cirka 6 700

Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 14 % (2020)

Intäkter 2020: 27 954 Mkr

Chef för SSAB Europe: Olavi Huhtala (1962), EVP

Andel av SSAB-koncernens intäkter: 35 % (2020)

Stålleveranser 2020: cirka 3,3 miljoner ton

Marknadsposition

SSAB Europe är marknadsledare i Norden med en komplett portfölj av stålprodukter av hög kvalitet och stödtjänster, inklusive teknisk kundsupport. SSAB Europes marknadsandel i Norden är 40-45 %. SSAB Europe har en ledande position inom vissa applikationer av avancerat höghållfast stål (Advanced High-Strength Steel, AHSS) för den globala bilindustrin. Starka varumärken och GreenCoat® beläggningssystem med mindre miljöpåverkan har också gett SSAB en ledande ställning inom färgbelagda produkter. SAB Europe har en omfattande portfölj av rörprodukter. Norden står för cirka 50 % av omsättningen, resten av Europa för cirka 40 % och resten av världen för cirka 10 %.


Drivkrafter och trender på marknaden

Viktiga drivkrafter för SSAB Europes verksamhet är den fortsatta efterfrågan på mer hållbara och effektiva lösningar inom olika stålanvändande branscher som fordon och byggande. Nya säkerhetsföreskrifter, utsläppstak och övergång till elfordon är trender som ökar efterfrågan på höghållfasta stål i bilindustrin.
Market position

Styrkor

 • Marknadsledare i Norden
 • Nära samarbete och långsiktiga åtaganden för kunder kombinerat med supporttjänster 
 • Bred produktportfölj med unika fordons- och premiumstål med stöd av starka produktvarumärken
 • Ledande teknik- och materialkunnande samt kunskap om applikationer
 • Synergier genom nära samarbete med Tibnor och Ruukki Construction
 • Flexibel service- och leveranskedja anpassad till kunder och distributionskanaler
 • Hållbart erbjudande och bland de mest koldioxideffektiva BOF-processerna i världen
 

Strategi

Strategiska mål

Den nordiska hemmamarknaden är central för SSAB Europes strategi. Fokus ligger på att utveckla produkt- och tjänsteutbudet för att stärka vår marknadsledande position som mest tillförlitliga leverantör och kundernas förstahandsval. Samarbete och synergier med Tibnor och Ruukki Construction är viktiga inslag i strategin, eftersom de stärker vår marknadsandel, lönsamhet och uthållighet över hela konjunkturcykeln.

 

Förbättring av produktmixen är ett viktigt område. Genom att avsätta en större andel av produktionskapaciteten till premiumprodukter kan SSAB Europe minska leveranserna av standardprodukter utanför den nordiska hemmamarknaden.

 

SSAB Europe har två huvudsakliga kategorier av premiumprodukter. Dels avancerade höghållfasta stål (AHSS), som säljs globalt till fordonssegmentet. Dels premiumstål, som säljs på den europeiska marknaden till övriga branscher. SSAB har en stark position i flera tillämpningar inom bilindustrin, bland annat tack vare de mest avancerade produkterna på marknaden för ultrahöghållfasta martensitiska stål. I fordon ökar den relativa betydelsen av elektrifierade drivlinor och hybrider jämfört med traditionella förbränningsmotorer. Låg vikt, hög styvhet och höga säkerhetsprestanda förblir viktiga element i all konstruktion av nya fordon. Därför förväntar sig SSAB att AHSS-marknaden för fordon kommer att växa strukturellt i takt med att biltillverkare strävar efter minskad vikt och ökad säkerhetsprestanda.

 

Inom premiumstål fortsätter SSAB Europe att fokusera på uppgradering av befintliga kunder från standard- till premiumprodukter och utveckla nya kundsegment och tillämpningar. Viktiga tillväxtinitiativ är att fortsätta marknadsföra fördelarna med våra premiumprodukter för produktens slutanvändare genom SSAB ’uropé's premiumprodukter och att förbättra samarbetet med flerkanalsdistributörer, t.ex. utökning av SSAB Laser® Certified Partner-nätverket, GreenCoat® Partnership-programmet, nya lanseringar av premiumprodukter och digitalisering.

 

Inom byggande och industri skapar även jakten på lägre koldioxidavtryck möjligheter för uppgradering till högvärdigt stål i olika tillämpningar.

 

Till exempel Investeringsplanen för ett hållbart Europa, som är en av hörnstenarna i Europas gröna satsning för hållbara projekt som produktion av förnybar energi och annan nödvändig infrastruktur i EU.

 • Uppnå en andel premiumprodukter om 46 % (2023):
  - 800 tusen ton AHSS-leveranser tillfordonsindustrin (2023)
  - 900 tusen ton leveranser av premiumstål (2023)
 • Marknadsandel på 40–45 % på den nordiska marknaden

Kunder och slutanvändare

SSAB Europes omfattande produktportfölj gör det möjligt att betjäna kunder inom olika segment genom ett brett urval applikationer. SSAB Europe säljer produkterna direkt till slutkunder och till servicecenter och distributörer. SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvaliteter till större OEM-företag inom sektorn för bilindustrin och för tunga kommersiella fordon. Dessa tillverkare vill utveckla lättare produkter med mer effektiv bränsleförbrukning. Grovplåt används i hög grad på den nordiska marknaden och i Europa inom marin- och energisektorerna, medan färgbelagda material används primärt av tillverkare av stålplåtstak och regnvattensystem, särskilt på de nordiska och östeuropeiska marknaderna. Divisionen säljer även sina produkter till större tillverkare av jordbruksmaskiner.
Customers and end users

SSAB Europes huvudsakliga kundsegment:

 • Bilindustrin
 • Bygg och infrastruktur
 • Industriella applikationer
 • Tunga transporter (inkl. marina)
 • Bearbetning
 • Bygg- och anläggningsmaskiner
 • Service centers

Produkter och tjänster

SSAB Europe har ett brett produktutbud med internationellt välkända produktvarumärken. Sträckgränsklasserna för varmvalsade produkter ligger under 690 MPa. (Stålsorter på 690 MPa och över för varmvalsade produkter finns i SSAB Special Steels produktutbud.) Kallvalsade och galvaniserade produkter finns med brottgränser från 200 till 1700 MPa. Produkterbjudandet inom SSAB Europe innehåller även skräddarsydda produkter för olika användningsområden, alltifrån mjuka djuppressningsstål till ultrahöghållfasta stål för bilapplikationer. Dessutom erbjuder SSAB Europe ledande färgbelagda produkter anpassade för specifika behov baserat på flera olika beläggningssystem och olika specialutvecklade stålkvaliteter. I SSAB Europes utbud ingår även längdkapade och slittade material.

SSAB Europes premiumprodukter är utformade för att ge hållbara miljöfördelar jämfört med standardprodukterna på marknaden. De omfattar ett brett utbud som erbjuder utökat värde för kunderna genom snävare toleranser, förbättrade materialegenskaper och avancerad sammansättning, såsom GreenCoat®-produkter, Docol® fordonsstål eller SSAB Laser®. Exempelvis kräver biltillverkarna lätta, hållbara material med goda miljöegenskaper som tillverkas resurseffektivt. SSAB Europes kallvalsade AHSS bidrar till utvecklingen av säkrare och lättare fordon med lägre utsläpp. SSAB Europe utvecklar också nya funktionella ytbeläggningar som sänker energiförbrukningen och kostnaderna för underhåll, förbättrat ytans hållbarhet och förlänger livslängden på byggnader.

Kunderna kan få stål i de format som bäst uppfyller deras behov. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar teknisk rådgivning, utveckling och verkstadssupport, utbildning med mera.

SSAB Europes märkesvaror:

 • Docol®
 • GreenCoat®
 • SSAB Boron®
 • SSAB Domex®
 • SSAB Form
 • SSAB Laser®
 • SSAB Weathering
 • SSAB Multisteel

Det fullständiga produktsortimentet innefattar följande:

 • Varmvalsade grovplåtsprodukter:
 • Varmvalsade tunnplåtsprodukter:
 • Kallvalsade tunnplåtsprodukter
 • Metallbelagda tunnplåtsprodukter
 • Färgbelagda tunnplåtsprodukter
 • Rör och profiler
 • Imfrastrukturprodukter
 • Längdkapade och slittade produkter

Produktion

SSAB Europes huvudsakliga produktionsanläggningar ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt i Luleå och Borlänge. Produktionen är baserad på integrerade masugnsprocesser. SSAB Europes stålverk har en årlig produktionskapacitet på 4,9 miljoner ton råstål.

Övriga produktionsanläggningar innefattar färgbeläggningslinjerna i Finspång och i Kankaanpää (Finland). Divisionen tillverkar även rör i Tavastehus, Lappvik, Oulais, Pulkkila och Toijala (Finland) och har även andra produktionsanläggningar i Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien och Sverige.

SSAB Europes organisation möjliggör hög tillgänglighet, korta leveranstider, avancerade logistiktjänster med hög leveransprecision och en hög grad av flexibilitet för att uppfylla kundernas behov, särskilt inom Norden.

SSAB Europe satsar på hållbar produktion. Vårt fokus ligger på att minska koldioxidutsläpp och användning av köpt energi, öka utnyttjandet av restprodukter och förbättra produktionseffektiviteten generellt. På lång sikt strävar SSAB efter en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet med målet att vara fossilfritt senast 2045.

Konkurrenter

ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel och Voestalpine

5