SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

Fakta

SSAB Special Steels breda produktportfölj omfattar ett antal unika stålsorter. Hardox® slitstål är det mest kända av alla varumärken på stålmarknaden. Genom ett nära samarbete kan vi hjälpa våra kunder att utnyttja våra höghållfasta stål för att skapa nya, innovativa lösningar och tillämpningar för stål. 

Antal anställda: cirka 3 200

Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 56 % (2020)

Intäkter 2020: 16 143 Mkr

Chef för SSAB Special Steels: Johnny Sjöström (1974), EVP

Andel av SSAB-koncernens intäkter: 24 % (2020)

Plåtleveranser 2020: cirka 1,1 miljoner ton

Marknadsposition

SSSAB Special Steels är global marknadsledare inom höghållfasta stål och finns representerat på marknader i Europa, Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Cirka 50 % av omsättningen sker i Europa och cirka 20 % i Nordamerika. SSAB definierar specialstål som varmvalsade produkter med en sträckgräns på 690 MPa eller högre. Den totala marknaden uppskattas till cirka 5 miljoner ton och eftersom efterfrågan ökar strukturellt ökar den mer än efterfrågan på standardstål.

Drivkrafter och trender på marknaden

SKrav och efterfrågan på förbättrad material- och energieffektivitet och produktivitet är viktiga drivkrafter som leder till ökad användning av höghållfasta stål. Stålen ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara lösningar stållösningar. Höghållfasta stål får ökad spridning på alla marknader allt eftersom kunderna går över från standardstål till höghållfasta stål. På utvecklingsmarknader i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien, där användningen av höghållfasta stål fortfarande är relativt låg, är marknadspotentialen för höghållfasta stål högre än på mogna marknader som Europa och Nordamerik.
Market position

Styrkor

 • Unika och avancerade produkter
 • Flexibla produktionssystem med kapacitet för höghållfasta stål i Oxelösund, Brahestad, Borlänge och Mobile
 • Total SSAB Special Steels-kapacitet, inklusive pågående investeringar, på mer än 1,6 miljoner ton
 • Unik go-to-market -modell med ett globalt nätverk som försörjer  mer än 130 länder
 • Ledande produktkvalitet med homogena egenskaper
 • Välkända och respekterade produktvarumärken
 • Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna resulterar i högre utvecklingstakt och ökad konkurrenskraft
 

Strategi

Strategiska mål

SSAB Special Steels strävar efter att ytterligare stärka sin ledande position inom höghållfasta stål samt inom relaterade mervärdestjänster. Marknaden för höghållfasta stål har i stor utsträckning drivits på av SSAB. Sedan år 2000 har SSABs leveranser ökat med i genomsnitt cirka 8 % per år, vilket är snabbare än stålmarknaden i sin helhet. Strukturell tillväxt genereras av tillverkarnas behov av högre produktivitet och bättre hållbarhet hos maskiner och utrustning. Uppgradering av komponenter till mer avancerade stål möjliggör viktminskning och längre livslängd.

Utveckling av nya produkter och tillämpningar sker ofta i nära samarbete med kunder. Så tidigt som möjligt under utvecklingen av en ny produkt – oavsett om det är ett flak, en dumper eller en kran – arbetar SSABs ingenjörer tillsammans med kunden för att utveckla lösningar som utnyttjar egenskaperna hos varje stålsort på bästa sätt.

Med en uppskattad marknadsandel på 25 % är SSAB världens största producent på den globala marknaden för höghållfasta stål. Det finns ett stort antal konkurrenter med relativt små marknadsandelar och SSAB säljer ungefär tre gånger mer volymmässigt än närmaste konkurrent. De flesta konkurrenter inriktar sig på försäljning till servicecenter och större OEMs på utvalda marknader. Bortsett från dessa segment utgör SSABs unika globala försäljningsnät en möjlighet att nå små och medelstora kunder i världens alla hörn. Nätverket har egna lager, lokal säljkår och tillgång till teknisk support.

För att ytterligare utveckla kanalerna till marknaden utökar SSAB Special Steels sitt Hardox Wearparts-nätverk samt SSAB Services. Hardox Wearparts är ett nätverk av huvudsakligen fristående företag som erbjuder slitdelar och underhåll till slutanvändare på den lokala eftermarknaden inom gruvor, stenbrott, återvinning och infrastruktur. SSAB Services fokuserar på att tillhandahålla tjänster till maskintillverkare och för eftermarknaden. Denna strategi möjliggör för SSAB att upprätthålla en hög servicenivå på små och fragmenterade marknader, och även att erbjuda produkter som är kopplade till slutanvändarnas driftkostnader (OPEX), vilket har en stabiliserande effekt på SSABs affär över en konjunkturcykel. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi, inte bara för att öka försäljningsvolymen utan också för att ännu mer uppgradera till hårdare och starkare stål i linje med visionen.

En växande volym av höghållfasta stål är centralt för SSAB-koncernens övergripande mål att förbättra produktmixen. Höghållfasta produkter tillverkas även vid SSAB Americas och SSAB Europes anläggningar och en ökning av de volymerna innebär att mindre kapacitet allokeras till standardiserade produkter. 2026, när stålverket i Oxelösund har konverterats till en ljusbågsugn och produktionen av järnsvamp med HYBRIT-teknik har startat, kommer SSAB Special Steels att kunna erbjuda fossilfria premiumprodukter.

 • Öka leveranserna till 1,6 miljoner ton under 2023 (2020: 1,1 miljoner ton)
 • SSAB Services ska öka försäljningen till 4,5 miljarder SEK under 2023 genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Special Steels huvudsakliga slutkunder är tillverkare inom tunga transporter, entreprenadmaskiner och materialhantering, inklusive gruvdrift och återvinning. SSAB Special Steels arbetar i nära samarbete både med stora OEM-företag och mindre och medelstora kunder i en global organisation. Exempel på kundapplikationer är bommar och chassin för mobila kranar, tippflak för släpvagnar samt skopor för entreprenad- och gruvutrustning. Vi delar målet med våra kunder att göra lättare, starkare slutprodukter med bättre lastkapacitet, längre livslängd, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Främsta kundsegment och applikationer:

 • Tunga transporter, inkl. släpvagnar, lastbilar, järnvägstransporter, jord- och skogsbruk
 • Entreprenadmaskiner inkl. lyft (dumprar, lastare och kranar)
 • Materialhantering inkl. gruvdrift och återvinning (krossar, skopor och transportörer)

Höghållfasta konstruktionsstål:

 • Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
 • Lastbilskranar
 • Skyliftar
 • Chassin för lastbilar och trailers
 • Jordbruksmaskiner
 • Offshore (Valda delar i till exempel jack up rigs)

Slitstål:

 • Dumperflak för både off-road och on-road-användning
 • Skopor
 • Containrar
 • Stationär och mobil gruvutrustning, t.ex. krossar
 • Återvinningsutrustning
 • Olika typer av slitdelar

Skyddsstål:

 • Fordon för säker transport av personer och värdesaker
 • Skydd för byggnader

Verktygsstål:

 •  Gjutformar
 • Verktygshållare
 • Axlar

Produkter och tjänster

SSAB Special Steels har marknadens bredaste produkt- och tjänsteportfölj, kombinerat med ingående kännedom om stålens egenskaper och prestanda. SSAB Special Steels ansvarar för alla SSABs seghärdade stål (Q&T) med sträckgräns på 690 MPa eller högre. Dessa stål kan vidare delas in i strukturella höghållfasta konstruktionsstål, slitstarka stål och verktygsstål. SSAB Special Steels produktportfölj omfattar ett antal varumärken och produktgrupper, som alla har sina egna unika egenskaper och tillämpningar, och finns i en mängd olika kvaliteter och dimensioner.

 

 • Hardox är det ledande varumärket för slitstål. Det erbjuder en unik kombination av slagseghet och hårdhet som i sin tur möjliggör lättare och mer slittåliga konstruktioner för högre nyttolast och/eller ökad livslängd
 • Strenx® är SSABs varumärke för höghållfasta konstruktionsstål. Den höga hållfastheten i kombination med god slagseghet och bra formningsegenskaper möjliggör starka och lätta konstruktioner för högre nyttolaster
 • Raex™ är ett distributörsvarumärke för slitstål, utformat för att möta standardkraven på marknaden
 • Toolox® är ett färdighärdat verktygsstål, tillgängligt som plåt och stång, med mycket god bearbetbarhet
 • Armox® och Ramor är skyddsplåt med egenskaper som är speciellt anpassade för att skydda liv och egendo

Tjänster

SSAB Services är en affärsenhet som ingår i SSAB Special Steels och som tillhandahåller produkter och tjänster till tillverkare av tunga transportmaskiner och till olika aktörer på eftermarknaden. Målet är att utveckla Hardox® WearParts-nätverket, samt att underlätta användningen av höghållfasta stål genom att marknadsföra SSAB Shape-konceptet. SSABs tekniska support är en viktig del av vårt serviceerbjudande och har en stark lokal närvaro i hela världen.

 • Hardox® Wearparts är ett nätverk av företag som tillverkar slitdelar och erbjuder reparationsservice till slutanvändare på den lokala eftermarknaden inom gruvor, stenbrott. återvinning och byggnadsektorn. Nätverket är representerat i över 80 länder och består av 550 företag
 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster med ett världsomfattande nätverk av bearbetningsleverantörer. Tjänsten innefattar anpassad produktutveckling och konstruktion, omfattande designsupport och prefabriceringstjänster samt tillförlitliga skräddarsydda logistik- och lagertjänster
 • Genom att ge teknisk support till kunder i ett tidigt skede av produktutvecklingen bidrar våra tekniska experter med kunskap om hur höghållfasta stålsorter kan användas för att skapa nya, innovativa lösningar och applikationer

Produktion

SSABs flexibla produktionssystem för höghållfasta och slitstarka stål är en av förutsättningarna för att uppnå våra strategiska tillväxtmål. SSAB Special Steels ansvarar för produktion av AHSS i Oxelösund (Sverige), som har en årlig produktionskapacitet om 1,5 miljoner ton råstål, samt försäljning av varmvalsade höghållfasta produkter som tillverkas i Mobile, Alabama (USA), Brahestad (Finland) och Borlänge (Sverige). SSAB Special Steels arbetar med ständiga förbättringar för att minska koldioxidutsläpp och användning av köpt energi.


Vårt långsiktiga mål är att stegvis gå över till en fossilfri ståltillverkningsprocess genom att först omvandla masugnarna i Oxelösund till elektriska ljusbågsugnar senast 2025 och använda senare järn som tillverkats med hjälp av HYBRIT-teknik. SSAB kan minska sina koldioxidutsläpp i Sverige med cirka 25 % efter konverteringen till elektrisk ljusbågsugn i Oxelösund. Även mindre källor till koldioxidutsläpp, såsom interna transporter, är under utvärdering tillsammans med test av en vätgasdriven gaffeltruck tillsammans med en extern partner.

Konkurrenter

ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, Nippon, ThyssenKrupp, NLMK Clabecq

5