5
SSAB Special Steels
SSAB Special Steels

SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

SSAB Special Sttels breda produktportfölj omfattar ett antal unika stålsorter. Vårt globala varumärke Hardox® är det mest kända av alla varumärken på stålmarknaden. Genom ett nära samarbete kan vi hjälpa våra kunder att utnyttja våra höghållfasta stål för att skapa nya, innovativa lösningar och tillämpningar för stål

 

Fakta

Antal anställda: cirka 2 800
Försäljning 2018: 18 869 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala försäljning: 23 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA 21 %
Chef för SSAB Special Steels: Johnny Sjöström (1974), EVP
Stålleveranser 2018: cirka 1,3 miljoner ton

 

Marknadsposition

SSSAB Special Steels är global marknadsledare inom höghållfasta stål och finns representerat på marknader i Europa, Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Cirka 50 % av omsättningen sker i Europa och cirka 20 % i Nordamerika. SSAB definierar specialstål som varmvalsade produkter med en sträckgräns på 690 MPa eller högre. Den totala marknaden uppskattas till cirka 5 miljoner ton och eftersom efterfrågan ökar strukturellt ökar den mer än efterfrågan på standardstål. SSABs leveranser av seghärdade produkter har vuxit med i genomsnitt 7 procent per år mellan 2000 och 2018.

 

Drivkrafter på marknaden

SKrav och efterfrågan på förbättrad material- och energieffektivitet och produktivitet är viktiga drivkrafter som leder till ökad användning av höghållfasta stål. Stålen ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara lösningar stållösningar. Höghållfasta stål får ökad spridning på alla marknader allt eftersom kunderna går över från standardstål till höghållfasta stål. På utvecklingsmarknader i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien, där användningen av höghållfasta stål fortfarande är relativt låg, är marknadspotentialen för höghållfasta stål högre än på mogna marknader som Europa och Nordamerik.

 

Styrkor

SSAB Special Steels är väl positionerat för att utnyttja möjligheterna på marknaden för höghållfasta stål tack vare våra välkända varumärken, vårt specialiserade och breda produktsortiment och vår affärsmodell, som bygger på att utveckla nära och långsiktiga kundrelationer. 

 • Världens bredaste produktportfölj 
 • Över 40 års erfarenhet inom seghärdade produkter och AHSS har resulterat i hög kvalitet och jämna produktegenskaper
 • Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna ger högre utvecklingstakt och ökad konkurrenskraft
 • Välkända och mycket respekterade produktvarumärken
 • Långa kundrelationer
 • Flexibla produktionssystem för höghållfasta stål
 • Egna lager på ca 80 platser som betjänar mer än 130 länder
 • En unik kombination av expertis inom stålutveckling, design och applikationskunnande
 

Strategi

SSAB Special Steels strävar efter att stärka sin ledande position inom höghållfasta stål samt inom relaterade mervärdestjänster. SSAB Special Steels strategiska tillväxtmål är att öka leveranserna med 35 % från 2016 till 1,35 miljoner ton 2020. Det mesta av ökningen förväntas komma från uppgradering, dvs. att få kunder att gå över från standardsorter till höghållfasta stålsorter. SSAB Services syftar till att utöka Hardox® Wearparts -nätverket till mer än 500 center 2020. SSABs strategi bygger på unika varumärken, en unik produkt- och tjänsteportfölj samt ett nära samarbete med kunderna.

Strategiska prioriteringar:

 • Säkerhet har alltid högsta prioritet 
 • Bibehålla ställningen som innovationsledare med unika varumärken, produkter och tjänster

o Nära samarbete med presumtiva och existerande kunder för att uppgradera till höghållfasta stål
o Hög tillväxt genom att bearbeta nya segment, applikationer och geografiska marknader 
o Utveckla SSAB Services; expandera Hardox® Wearparts -nätverket och SSAB Shape-konceptet
o Vidareutveckla det globala lagernätverket och öka lagerförsäljningen
o Fortsätta utveckla programmen Hardox® In My Body och My Inner Strenx®

 • Ständigt förbättra vår leveransförmåga

 

Kundsegment

SSAB Special Steels huvudsakliga slutkunder är tillverkare inom tunga transporter, entreprenadmaskiner och materialhantering, inklusive gruvdrift och återvinning. SSAB Special Steels arbetar i nära samarbete både med stora OEM-företag och mindre och medelstora kunder i en global organisation. Exempel på kundapplikationer är bommar och chassin för mobila kranar, tippflak för släpvagnar samt skopor för entreprenad- och gruvutrustning. Vi delar målet med våra kunder att göra lättare, starkare slutprodukter med bättre lastkapacitet, längre livslängd, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Främsta kundsegment och applikationer:

 • Tunga transporter, inkl. släpvagnar, lastbilar, järnvägstransporter, jord- och skogsbruk
 • Entreprenadmaskiner inkl. lyft (dumprar, lastare och kranar)
 • Materialhantering inkl. gruvdrift och återvinning (krossar, skopor och transportörer)

Exempel på tillämpningar för specialstål:

Höghållfasta konstruktionsstål:

 • Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
 • Lastbilskranar
 • Skyliftar
 • Chassin för lastbilar och trailers
 • Jordbruksmaskiner
 • Offshore (Valda delar i till exempel jack up rigs)

 

Slitstål:

 • Dumperflak för både off-road och on-road-användning
 • Skopor 
 • Containrar
 • Stationär och mobil gruvutrustning, t.ex. krossar
 • Återvinningsutrustning
 • Olika typer av slitdelar 
   

Skyddsstål:

 • Fordon för säker transport av personer och värdesaker
 • Skydd för byggnader

 

Verktygsstål:

 • Gjutformar
 • Verktygshållare
 • Axlar

 

Produkter och tjänster

SSSAB Special Steels har marknadens bredaste produkt- och tjänsteportfölj, kombinerat med ingående kännedom om stålens egenskaper och prestanda. SSAB Special Steels ansvarar för alla SSABs seghärdade stål (Q&T) med sträckgräns på 690 MPa eller högre. Dessa stål kan vidare delas in i strukturella höghållfasta konstruktionsstål, slitstarka stål och verktygsstål. SSAB Special Steels produktportfölj omfattar ett antal varumärken och produktgrupper, som alla har sina egna unika egenskaper och tillämpningar, och finns i en mängd olika kvaliteter och dimensioner.

 • Hardox är det ledande varumärket för slitstål. Det erbjuder en unik kombination av slagseghet och hårdhet som i sin tur möjliggör lättare och mer slittåliga konstruktioner för högre nyttolast och/eller ökad livslängd 
 • Strenx® är SSABs varumärke för höghållfasta konstruktionsstål. Den höga hållfastheten i kombination med god slagseghet och bra formningsegenskaper möjliggör starka och lätta konstruktioner för högre nyttolaster
 • Raex™ är ett distributörsvarumärke för slitstål, utformat för att möta standardkraven på marknaden
 • Toolox® är ett färdighärdat verktygsstål, tillgängligt som plåt och stång, med mycket god bearbetbarhet 
 • Armox® och Ramor är skyddsplåt med egenskaper som är speciellt anpassade för att skydda liv och egendo 

 

Tjänster:

SSAB Services är en affärsenhet som ingår i SSAB Special Steels och som tillhandahåller produkter och tjänster till tillverkare av tunga transportmaskiner och till olika aktörer på eftermarknaden. Målet är att utveckla Hardox® WearParts-nätverket, samt att underlätta användningen av höghållfasta stål genom att marknadsföra SSAB Shape-konceptet. SSABs tekniska support är en viktig del av vårt serviceerbjudande och har en stark lokal närvaro i hela världen.

 • Hardox® Wearparts är ett nätverk av företag som tillverkar slitdelar och erbjuder reparationsservice till slutanvändare på den lokala eftermarknaden inom gruvor, stenbrott. återvinning och byggnadsektorn. Nätverket är representerat i över 80 länder och består av 483 företag. SSAB har ägarintressen i 16 av dessa 
 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster med ett världsomfattande nätverk av bearbetningsleverantörer. Tjänsten innefattar anpassad produktutveckling och konstruktion, omfattande designsupport och prefabriceringstjänster samt tillförlitliga skräddarsydda logistik- och lagertjänster
  Genom att ge teknisk support till kunder i ett tidigt skede av produktutvecklingen bidrar våra tekniska experter med kunskap om hur höghållfasta stålsorter kan användas för att skapa nya, innovativa lösningar och applikationer 

 

Produktion

SSABs flexibla produktionssystem för höghållfasta och slitstarka stål är en av förutsättningarna för att uppnå våra strategiska tillväxtmål. SSAB Special Steels ansvarar för produktion av AHSS i Oxelösund (Sverige), som har en årlig produktionskapacitet om 1,5 miljoner ton råstål, samt försäljning av varmvalsade höghållfasta produkter som tillverkas i Mobile, Alabama (USA), Brahestad (Finland) och Borlänge (Sverige). SSAB Special Steels arbetar med ständiga förbättringar för att minska koldioxidutsläpp och användning av köpt energi. 


Vårt långsiktiga mål är att stegvis gå över till en fossilfri ståltillverkningsprocess genom att först omvandla masugnarna i Oxelösund till elektriska ljusbågsugnar senast 2025 och använda senare järn som tillverkats med hjälp av HYBRIT-teknik. SSAB kan minska sina koldioxidutsläpp i Sverige med cirka 25 % efter konverteringen till elektrisk ljusbågsugn i Oxelösund. Även mindre källor till koldioxidutsläpp, såsom interna transporter, är under utvärdering tillsammans med test av en vätgasdriven gaffeltruck tillsammans med en extern partner.

 

Konkurrenter

SSABs främsta konkurrenter inom seghärdade stål inkluderar internationella ståltillverkare som Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE och Nucor.