5
Tibnor

Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Tibnor levererar stål och andra metaller till industrin i Norden och Baltikum, kompletterat av ett brett utbud av mervärdestjänster inom bearbetning och komponenter.

Tibnor levererar stål och andra metaller till industrin i Norden och Baltikum, kompletterat av ett brett utbud av mervärdestjänster inom bearbetning och reservdelar. Tibnor spelar en viktig roll när det gäller att säkra SSABs ledarskap på den nordiska hemmamarknaden. 

 
Snabba fakta
 • Antal anställda: omkring 1 100
  Försäljning 2018: 8 434 Mkr
  Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 11 %
  Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 3 %
  Chef för Tibnor: Mikael Nyquist (1963), VD

  Marknadsposition

  Tibnors marknadsandel på den nordiska distributionsmarknaden är cirka 20 %. Sverige står för ungefär hälften  av omsättningen, Finland och Norge har båda cirka 20 %, och därefter  följer Danmark och Baltikum. Distributions- och bearbetningsverksamheten utgör cirka 85 % av försäljningen och direktleveranser från stålverken står för resterande 15 %.
  Tibnor har avtalat om att förvärva ståldistributionen i det danska bolaget Sanistål A/S, Danmarks näst största ståldistributör, för att komplettera sin täckning av den nordiska marknaden. Affären väntas bli klar i början av andra kvartalet 2019.

   

   

  Drivkrafter på marknaden

  Distributörer har en viktig roll på marknaden, och närmare 55 % av allt stål som levereras i Norden, cirka 4 miljoner ton, tillhandahålls genom distributörer. Den nordiska tillverkningsindustrin karaktäriseras av en hög grad av export, vilket gör att konjunkturläget i den globala ekonomin är en viktig efterfrågefaktor.

  Mervärdestjänster och outsourcing av icke-kärnverksamhet till en professionell, specialiserad partner är av allt större vikt för industriella kunder som vill öka företagets generella lönsamhet och konkurrenskraft. 

   

   

  Styrkor

  Med sitt stålservicecenter och distributionsnät i Norden och Baltikum kan Tibnor betjäna sina kunder med hög leveranssäkerhet och korta ledtider. Tbnors omfattande produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med logistikkompetens och moderna kundservicelösningar utgör ett starkt kunderbjudande. 

   

  Strategi

  Tibnors strategi är att vinna marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produktutbud och att öka volymerna inom komponenter genom ett specialiserat nätverk av bearbetningsenheter. I nära samarbete med strategiska leverantörer och kunder fortsätter Tibnor också att utveckla det värdeskapande utbudet med fokus på kundens upplevelse och utnyttjande av digitalisering och automation. Internt betyder det att skapa ett gemensamt nordiskt bolag genom att utnyttja kompetenser, bästa praxis, tillgångar och köpkraft i hela Norden.

   

   

  Kundsegment

  Tibnor har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum i olika branscher. Tibnors kunder omfattar allt från stora maskintillverkare (OEMs) till små och mellanstora industriföretag som använder stål och andra metaller i sina tillverkningsprocesser och/eller slutprodukter. Huvudsegmenten är:

   

  • Underentreprenad
  • Konstruktion
  • Fordonsindustrin, inklusive tunga kommersiella fordon
  • Byggande
   

   

 • Produkter och tjänster

  SSABs produktutbud står för cirka 50 % av Tibnors försäljning. Produkter från andra leverantörer som omfattar maskinstål och långa produkter (t.ex. balkar, stångstål och hålprofiler) står för cirka 33 %. Rostfritt stål och icke-järnhaltiga metaller, främst aluminium och koppar, står för cirka 17 % av försäljningen.

  Tibnor är en logistikexpert med ett väl etablerat distributionssystem som arbetar med olika logistikflöden. Logistiklösningarna varierar från lagerleveranser inom 24 timmar till individuella materialflöden som svarar mot kundens behov. Tibnor erbjuder även ett stort utbud av kontaktpunkter och supportservicelösningar för kunderna, till exempel e-tjänster, EDI, webbshop och personlig service.

  Tibnor bearbetar alla produktgrupper som levereras till marknaden. Tibnors maskiner och utrustning på stålservicecentren är specialiserade på olika material, vilket innebär att Tibnor kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.  

   

   

  Konkurrenter

  Tibnors konkurrenter är bland annat BE Group, Stena Stål, Norsk Stål och Kontino samt ett antal nationella, lokala företag och nischaktörer.

   

  Mer information om Tibnor