Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Fakta

Tibnor levererar stål och andra metaller till industrin i Norden och Baltikum, kompletterat av ett brett utbud av mervärdestjänster inom bearbetning och reservdelar. Tibnor spelar en viktig roll när det gäller att säkra SSABs ledarskap på den nordiska hemmamarknaden

Antal anställda: omkring 1 000

Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 6 % (2020)

Intäkter 2020: 8 241 Mkr

Chef för Tibnor: Kimmo Väkiparta (1965), VD

Andel av SSAB-koncernens intäkter: 13 % (2020)

Marknadsposition

Tibnors strategi är att ta marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produkt- och serviceutbud och att öka volymerna inom komponenter genom ett specialiserat nätverk av bearbetningsenheter. Under 2019 förvärvade Tibnor stålverksamheten i det danska bolaget Sanistål A/S, Danmarks näst största distributör av stål, för öka närvaron i Danmark och etablera företaget som en tydlig marknadsledare med en position som nummer ett i alla nordiska länder. 


Drivkrafter och trender på marknaden

Distributörer har en viktig roll på marknaden, och närmare 55 % av allt stål som levereras i Norden, cirka 4 miljoner ton, tillhandahålls genom distributörer. Den nordiska tillverkningsindustrin karaktäriseras av en hög grad av export, vilket gör att konjunkturläget i den globala ekonomin är en viktig efterfrågefaktor.

Mervärdestjänster och outsourcing av icke-kärnverksamhet till en professionell, specialiserad partner är av allt större vikt för industriella kunder som vill öka företagets generella lönsamhet och konkurrenskraft.
Market position

Styrkor

Med sitt stålservicecenter och distributionsnät i Norden och Baltikum kan Tibnor betjäna sina kunder med hög leveranssäkerhet och korta ledtider. Tbnors omfattande produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med logistikkompetens och moderna kundservicelösningar utgör ett starkt kunderbjudande.

Strategi

Tibnors strategi är att ge kunderna det bredaste erbjudandet till det mest konkurrenskraftiga priset. Fokus ligger på att vinna marknadsandelar genom tillväxt i alla kundkanaler, inklusive komponentvolymerna, som stöds med en ny, effektivare produktion och inklusive parts volymer med en ny, effektivare parts produktion  en ökning av den digitala kanalandelen till 40 %. Efter genomförda synergier från förvärvet av ståldistributionsverksamheten i Saniskål A/S i Danmark och betydande kostnadsbesparingar gjorts under 2020 ligger Tibnors kostnadsfokus framöver på inköp och transportkostnader samt ytterligare automatisering. Dessa åtgärder gör att Tibnor kan uppnå branschledande lönsamhet.

 

Tibnor arbetar i nära samarbete med strategiska leverantörer och partners och strävar efter att leverera smartare lösningar, vilket stärker kunderna inom den nordiska industrin.

 

Strategiska initiativ och mål

 • Säkerställa god tillgänglighet i linje med kundernas behov
 • Genomföra kostnadsbesparande åtgärder inom externa inköp och transportkostnader
 • Uppnå en EBITDA-marginal på drygt 5 % 2022
 • Uppnå en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på mer än 15 % 2022

Tibnors roll i SSABs portfölj

 • Stärka positionen på hemmamarknaden genom att rikta in sig på små och medelstora kunder
 • Öka stabiliteten över konjunkturcykeln
 • Främja och marknadsföra SSABs premium- och serviceerbjudanden inom stålverksamheten
 • Utveckla komponentverksamheten och annan bearbetning för att öka det värdeskapande utbudet
 • Erbjuda överlägsen kundupplevelse (24 tim ledtid och mer än 95 % leveransnoggrannhet)
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

Tibnor har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum i olika branscher. Tibnors kunder omfattar allt från stora maskintillverkare (OEMs) till små och mellanstora industriföretag som använder stål och andra metaller i sina tillverkningsprocesser och/eller slutprodukter. Huvudsegmenten är:

 • Underentreprenad
 • Konstruktion
 • Fordonsindustrin, inklusive tunga kommersiella fordon
 • Byggande

Produkter och tjänster

SSABs produktutbud står för cirka 50 % av Tibnors försäljning. Produkter från andra leverantörer som omfattar maskinstål och långa produkter (t.ex. balkar, stångstål och hålprofiler) står för cirka 33 %. Rostfritt stål och icke-järnhaltiga metaller, främst aluminium och koppar, står för cirka 17 % av försäljningen.

Tibnor är en logistikexpert med ett väl etablerat distributionssystem som arbetar med olika logistikflöden. Logistiklösningarna varierar från lagerleveranser inom 24 timmar till individuella materialflöden som svarar mot kundens behov. Tibnor erbjuder även ett stort utbud av kontaktpunkter och supportservicelösningar för kunderna, till exempel e-tjänster, EDI, webbshop och personlig service.

Tibnor bearbetar alla produktgrupper som levereras till marknaden. Tibnors maskiner och utrustning på stålservicecentren är specialiserade på olika material, vilket innebär att Tibnor kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

Konkurrenter

BE Group, Stena Stål, Norsk Stål, Lemvigh Muller och Kontino samt ett antal nationella, lokala företag och nischaktörer.

 

Mer information om Tibnor

5