5

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Tillsammans med våra kunder uppgraderar vi på SSAB kontinuerligt material och utformning i olika tillämpningar. Fördelarna med att uppgradera till höghållfasta stål inkluderar reducerad vikt, förbättrad bränsleekonomi och förlängd produktlivslängd - alla viktiga delar för att minska produktens koldioxidavtryck. 

Målet med konceptet EcoUpgraded är att hitta tillämpningar med god potential för att minska CO2-utsläpp under användningsfasen. SSAB kan för varje specifik tillämpning jämföra de potentiella CO2-besparingarna i användningsfasen med CO2-utsläppen under tillverkningen och på så vis identifiera de produkter som kan dra mest nytta av en uppgradering till höghållfasta stål.

1. Hur man sparar koldioxid

SSABs koncept EcoUpgraded sparar CO2 både under ståltillverkning och under slutproduktens totala livslängd. Materialeffektiviteten och transporteffektiviteten bidrar båda till CO2-besparingarna. 

Med höghållfasta stål kan slutprodukten göras lättare (mindre mängd producerat stål). Med slitstarka höghållfasta stål håller slutprodukten också längre (längre livslängd). Med lägre vikt behöver slutprodukten mindre mängd bränsle för samma sträcka (lägre bränseförbrukning). Färre turer för samma last är resultatet när den reducerade egna vikten leder till ökad nyttolast (högre kapacitet).

2. Samlade CO2-besparingar

CO2-besparingarna skiljer sig mellan olika tillämpningar beroende på om slutprodukten är viktkritiskt eller inte. I icke viktkritiska tillämpningar kommer CO2-besparingarna från lägre vikt och mindre mängd producerat stål. Om vikten på tillämpningen är kritisk bidrar den högre lastkapaciteten till besparingarna. Dessutom bidrar användningen av slitstål till en längre livslängd.

3. Återbetalningstid för CO2

Genom att uppgradera med stål från SSAB kan användare snabbt kompensera för CO2-utsläpp från stålproduktionen under användningen av produkten. När man har nått break-even fortsätter tillämpningen att leverera CO2-besparingar som motsvarar många gånger den ursprungliga CO2-belastningen.

Beräkningar av EcoUpgraded-konceptet

Exempel på tillämpningar

Besparingar och återbetalningstid varierar per produkt. Vi har samlat några exempel från olika branscher (chassi- och karosstillverkare, lastbilar och bussar, återvinning, råmaterialhantering, kranar, anläggnings- och entreprenadmaskiner, samt fordonsindustrin) och räknat ut typiska besparingar.

Kontakta oss för mer information om fördelarna med att uppgradera era tillämpningar och möjligheterna att reducera CO2-utsläpp under användning.