5

Hållbara konstruktionslösningar

Ruukki Constructions tjänster inkluderar design, tillverkning och installationen av byggramar, fasadstrukturer och tak. Tjänsterna finns tillgängliga antingen på produktspecifik basis eller optimerade som ett paket från en och samma leverantör.

Produktportföljen inkluderar stålbaserade strukturer, som stålramar och sandwichpaneler, och profilerade byggnadskomponenter, som bärande takplåt och takprodukter för bostadskonstruktion. 

Våra produkter erbjuder hög ekonomisk, teknisk och arkitektonisk prestanda och främjar hållbarheten i våra kundkonstruktioners alla faser i livscykeln. Låg energiförbrukning och goda hållbarhetsprestanda blir ett allt viktigare konkurrensmedel. 

 

Mer hållbara byggnader

Energisnåla lösningar, produkter med låg materialåtgång och kontinuerlig innovation är de viktigaste initiativen i Ruukki Constructions hållbarhetsstrategi. 

Ruukki energy-panel har funnits på marknaden i några års tid och är väletablerad i Ruukkis produktportfölj. Användningen av Ruukki energy-panelerna med deras goda egenskaper avseende isolering och lufttäthet kan minska den årliga energiförbrukningen med 20 % jämfört med traditionella paneler eller fasadlösningar.

Ruukki life-panelerna använder återvunnet material och minskar därmed deras påverkan på den globala uppvärmningen med hela 20 %. Det har varit stor efterfrågan på Ruukki life-panelerna, i synnerhet i Norden. Idag utgör life-panelerna en betydande andel av de paneler som tillverkas i Norden.

Ruukki Constructions solenergilösningar för tak och fasader gör det möjligt att använda solenergi för uppvärmning av hushållsvatten och boendeutrymmen såväl som för elproduktion. Produktfamiljen Solar lanserades år 2014. Intresset för dessa nya lösningar har ökat långsamt men stadigt. I syfte att göra det lätt för kunden att köpa dessa system finns även produktpaket för Solar-lösningar tillgängliga. 

Eftersom en fysisk byggnad alltid har en funktionell påverkan och bidrar till att forma sin omedelbara omgivning, erbjuder Ruukki Construction sina kunder de bästa möjliga utbudsalternativen för att främja en hållbar användning av arkitektoniska medel. Ramlösningar gör det möjligt att ändra lokalerna vilket ger en effektiv användning av byggnaden också på lång sikt. Ruukki Constructions fasadprodukter erbjuder stora möjligheter att göra en byggnad som passar in i dess omedelbara omgivning. Liberta Solar, Ruukki on-wall solar och Ruukki emotion är exempel på nya möjligheter för hur byggnadsbeklädnaden kan användas för att framhäva hållbarheten.

 

Erbjuda kunder värde i hållbar konstruktion

Under de senaste åren har Ruukki Construction utvecklat sitt hållbara kundvärdeerbjudande så att det inte bara omfattar produkter, utan även affärskoncept som tillgängliggör mervärden för slutanvändare. Ruukki Construction medverkade i ett projekt för att bygga en lokal med nära noll energiförbrukning vid Tavastehus yrkeshögskola HAMK i Finland. Uppförandet av lokalen slutfördes 2015. Det pilotaffärskoncept som utvecklades för projektet visar att bättre hållbarhetsprestanda innebär lägre kostnader och därmed högre lönsamhet i investeringen jämfört med traditionell byggteknik.

Byggnadsprojektet lyckades hålla ytterligare investeringar på mycket låg nivå. En analys av byggnadslösningen visar på en uppskattad energiförbrukning som är upp till 20 % lägre än den mycket energieffektiva lösning som användes i investeringskalkylen. De följande stegen kommer att bestå i att verifiera energibesparingarna under pilotprojektets första år och tillämpa affärsmodellen på andra kundprojekt.

Den färdiga byggnaden innehåller flera av Ruukki Constructions innovativa energilösningar: Energy-paneler, solenergilösningar, energipålar och moderna sätt att producera energi för att uppfylla lokalens energikrav. Investerare har visat ett stort intresse för den här typen av byggnader och för det goda miljöprestanda de representerar.