5

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi stöder SSABs övergripande strategi. SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. Under 2017 ökade SSAB sina ambitioner för hållbarhet, och definierade nya långsiktiga mål. SSAB siktar på att vara helt fossilfritt 2045.

sustainability objectives

 

Genom att driva verksamheten på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. SSAB sammanfattar arbetet inom hållbarhet i tre fokusområden.

Hållbart erbjudande

SSABs produkter utgår från ett hållbarhetsperspektiv och är grunden i det värdeerbjudande som vi erbjuder våra kunder och andra intressenter. Kärnan i verksamheten består av att utveckla och producera avancerat höghållfast och seghärdat stål, vilka är starkare än standardstål. SSAB kan därmed hjälpa kunderna att producera lättare och starkare produkter, vilket minskar deras miljöpåverkan.

Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan kunderna få tydliga CO2-besparingar under slutproduktens användningsfas. SSAB har satt som mål att dessa CO2-besparing 2025 kommer att vara 10 miljoner ton årligen, vilket är lika mycket som SSABs egna direkta CO2-utsläpp.

Läs mer om vårt hållbara erbjudande

 

Hållbar verksamhet

SSABs fokus på operationell effektivitet säkerställer att företaget arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. SSAB arbetar med kontinuerliga förbättringar i syfte att minimera utsläpp genom att öka material- och energieffektivitet samtidigt som SSAB erbjuder medarbetarna en trygg och säker arbetsplats med möjligheter till individuell och professionell utveckling.

SSAB går också mot en fossilfri stålproduktion genom HYBRIT-projektet och genom att eliminera andra fossila utsläpp, med målet att hela SSABs verksamhet ska vara fossilfri 2045. 

Läs mer om vår hållbara verksamhet

 

Ansvarsfull partner

Att bidra till de samhällen och orter där SSAB verkar är en integrerad del i hur vi bedriver vår verksamhet. Att agera som en ansvarsfull partner avser hur SSAB hanterar risker och tar ansvar för affärsetik och för leverantörskedjan.

Läs mer om hur vi agerar som en ansvarsfull partner