5

Styrelsen

Bengt Kjell

Diplomerad HHS Stockholm
Född 1954
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2015.

Läs mer

Bengt Kjell

Diplomerad HHS Stockholm
Född 1954
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2015.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande: Hemfosa Fastigheter AB,
Vice styrelseordförande: Indutrade AB och
Styrelseledamot: Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB.
Tidigare uppdrag
Styrelseordförande: Skånska Byggvaror AB,
T.f. VD: Industrivärden,
VD: AB Handel och Industri,
Vice VD: Industrivärden,
Senior partner: Navet AB,
Styrelseordförande: Kungsleden AB och
Styrelseledamot: Höganäs AB, Skanska AB och Munters AB.

Oberoende i förhållande bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 100 000 B-aktier
Petra Einarsson, board member at SSAB since 2014.

Petra Einarsson

Civ. ek.
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014.Läs mer

Petra Einarsson

Civ. ek. 
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014. 

Nuvarande uppdrag
Chef: Affärsområde Sandvik Materials Technology (sedan 2013),
Styrelseledamot: Industriarbetsgivarna och 
Fullmäktigeledamot: Jernkontoret.
Tidigare uppdrag
Ekonomidirektör: Sandvik Materials Technology och
Chef: Sandviks produktområden Strip och Tube.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. 
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 10 000 B-aktier

Marika Fredriksson

Född 1963
MBA (Finance and Investment, Marketing)
Styrelseledamot sedan 2016.

Läs mer

Marika Fredriksson

Född 1963
MBA (Finance and Investment, Marketing)
Styrelseledamot sedan 2016.

Nuvarande uppdrag
CFO & Group Executive Vice President: Vestas Wind Systems A/S (sedan 2013) och
Styrelseledamot: ÅF AB.
Tidigare uppdrag
Ekonomidirektör: Gambro AB,
Vice President Finance, CFO: Autoliv Inc (Stockholm, Sverige),
Senior Vice President Finance & Strategy, CFO: Volvo Construction Equipment (Brussels, Belgium), 
Senior Vice President, CFO: Volvo Construction Equipment International AB och 
Syrelseledamot: Ferronordic Machines AB
.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): -

Pasi Laine

Född 1963
MSc (Eng.)
Styrelseledamot sedan 2017.

Läs mer

Pasi Laine

Född 1963
MSc (Eng.)
Styrelseledamot sedan 2017.

Nuvarande uppdrag:
Koncernchef och VD för Valmet Oyj (sedan 2013).

Tidigare uppdrag:
Flera ledningsbefattningar: Metso-koncernen, innefattande President för Pulp, Paper and Power Technology, President för Metso Automation, och
Styrelseledamot: HKScan Oyj och Tamfelt Oyj.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 mars 2017): 4 743 aktier

Matti Lievonen, board member of SSAB.

Matti Lievonen

BSc (Eng), eMBA, D.Sc. (Tech.) h.c.
Född 1958
Bergsråd 
Styrelseledamot sedan 2014, Vice ordförande sedan 2018.Läs mer

Matti Lievonen

BSc (Eng), eMBA, bergsråd.
D.Sc. (Tech.) h.c.
Född 1958
Styrelseledamot sedan 2014.

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: Neste Abp (sedan 2008),
Vice styrelseordförande: Nynäs AB,
Ordförande av förvaltningsrådet: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen,
Vice ordförande: Chemical Industry Federation of Finland,
Ledamot: Advisory Board of National Emergency Supply Agency (Finland) och Supervisory Board of the Finnish Fair Corporation.
Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Finlands Näringsliv EK, Rautaruukki Abp, Finnish Oil and Gas Federation och EUROPIA,
Flera ledningsbefattningar: UPM-Kymmene och
Vice ordförande: Confederation of European Paper Industries.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 4 315 A-aktier, 25 018 B-aktier

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011.


Läs mer

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011.

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: SSAB (anställd i SSAB sedan 1998),
Ordförande: Jernkontoret och
Styrelseledamot: Industriarbetsgivarna.
Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Indutrade och Svenskt Näringsliv,
Affärsområdeschef: SSAB EMEA,
Ekonomi- och finansdirektör: SSAB och
Chefscontroller i NCC.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Annika Lundius

Jur. kand.
Född 1951
Styrelseledamot sedan 2011.


Läs mer

Annika Lundius

Jur. kand.
Född 1951
Styrelseledamot sedan 2011.

Nuvarande uppdrag 
Styrelseledamot: Industrivärlden.
Tidigare uppdrag 
Vice VD: Svenskt Näringsliv,
Rättschef och Finansråd: Finansdepartementet och
VD: Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och
Styrelseledamot: AMF Pension.

Oberoende i förhållande bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 13 125 B-aktier


Lars Westerberg

Civ. ing., civ. ek.
Född 1948 
Styrelseledamot sedan 2006.


Läs mer

Lars Westerberg

Civ. ing., civ. ek.
Född 1948
Styrelseledamot sedan 2006.

Nuvarande uppdrag 
Styrelseledamot: Volvo, Sandvik och Stena.
Tidigare uppdrag
Styrelseordförande: Husqvarna,
Styrelseledamot: Meda,
VD och koncernchef: Gränges,
VD, koncernchef och ordförande: Autoliv.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 20 000 B-aktier

Mikael Henriksson

Utsedd av de anställda

Masugnsoperatör, SSAB Special Steels
Född 1961
Arbetstagarrepresentant sedan 2017.

Tomas Jansson

Utsedd av de anställda

Säljkoordinator, SSAB Europe
Född 1966
Arbetstagarrepresentant sedan 2014.


Tomas Karlsson

Utsedd av de anställda

Underhållsmekaniker, SSAB Europe
Född 1962
Arbetstagarrepresentant sedan 2015.


Sture Bergvall

Suppleant

Elektriker, SSAB Europe
Född 1956
Arbetstagarrepresentant sedan 2005.Patrick Sjöholm

Suppleant

Systemkonstruktör, SSAB Special Steels
Född 1965
Arbetstagarrepresentant sedan 2011.


Tomas Westman

Suppleant

RM-samordnare, SSAB Europe
Född 1955
Arbetstagarrepresentant sedan 2015.