5

Nyckeltal per aktie

SSAB-aktien är noterad på börsen Nasdaq Stockholm, Large cap. I sammanhang med att SSAB slutförde samgåendet med Rautaruukki ansökte bolaget om en sekundärnotering på Nasdaq Helsinki. SSAB-aktien är noterad också på Nasdaq Helsinki sedan 1 augusti 2014.

Nedan presenteras aktierelaterande nyckeltal och data.
Data per aktie   2017  2016   2015  2014  2013  2012
Börskurs, 31 december, A-aktien 3) SEK   44,90  34,58  17,06 34,42 37,19 42,66
Resultat per aktie 3) SEK   2,23  1,04  -0,66 -2,39 -2,36 0,04
Kassaflöde före utdelning och finansiering per aktie 3) SEK   4,93  2,19  2,99 0,16 2,26 7,25
Eget kapital per aktie 3) SEK   51,69  51,36  80,82 79,78 83,74 88,81
Utdelning per aktie 3) SEK   11)  0,001)  0,00 0,00 0,00 1,00
Genomsnittligt antal aktier million   1 029,8   794,8  549,2 419,6 323,9 323,9
Antal aktier vid årets slut million   1 029,8   1 029,8   549,2 549,2 323,9 323,9
Börsvärde vid årets slut SEK million   40 224   31 410  11 534 23 731 15 321 17 624
               

Värdering   2017 2016   2015  2014  2013  2012
Direktavkastning,%(2)  2,231)  0,01)  0,0  0,0 0,0 2,34
P/E-tal(2)  20,13 33,25   neg. neg. neg. n.m.
Kurs/Eget kapital,%(2)  87 67 21 43 44 48

 

1) Enligt styrelsens förslag
2) Baserad pä slutkurs i A-aktien
3) Siffrorna har justerats på grund av fondemissionselementet i nyemissionen 2016.