5

SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter. SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har en stark global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och innehar ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. SSAB har en total marknadsandel på cirka 45 procent för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel på drygt 25 procent.

Behoven av högre produktivitet och förbättrad energieffektivitet är viktiga drivkrafter för ökad användning av höghållfast stål, vilket ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer i stål. SSAB är väl positionerat för att ta tillvara på tillväxten inom höghållfasta stål med sina ledande produkter, varumärken, kunskap och välinvesterade produktionsanläggningar. Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden jämfört med mer standardiserade produkter.


Tydliga mål för tillväxt

Under de kommande åren har SSAB ambitionen stärka positionen på hemmamarknaderna - Norden och Nordamerika – samt leverera på ett antal tillväxtinitiativ. SSAB Special Steels har som målsättning att växa med 35 procent och leverera 1,35 miljoner ton höghållfasta stål år 2020. SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 40 procent utgörs av premiumprodukter vid 2020, vilket kan jämföras med 30 procent 2016. Som en del av denna förbättring ska leveranserna av SSAB Europes premiumprodukter till Automotivesegmentet växa till 750 000 ton. Under 2016 levererades motsvarande 442 000 ton. SSAB Americas mål är en marknadsandel över tid om 30 procent på den Nordamerikanska grovplåtsmarknaden.


Starkare balansräkning

SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017. I totalt 9,6 Mdkr av de 10 Mdkr hade realiserats i slutet av Q3/17, inklusive nyemissionen på 4,9 Mdkr. Nettoskulden har minskat till 14 Mdkr, och skuldsättningsgraden till 27 %.


Synergier och övriga besparingsåtgärder

Integrationen med Rautaruukki är slutförd och synergiprogrammet har avslutats. Det ursprungliga synergimålet om 1,0 – 1,35 Mdkr överträffades väsentligt med en uppnådd årstakt om 2,0 Mdkr, och synergierna realiserades ett år tidigare än beräknat. Det senare uppsatta målet om att totalt (inklusive synergier) sänka kostnadsnivån med 2,8 Mdkr på årsbasis (jämfört med tidpunkten för förvärvet av Rautaruukki) hade överträffats vid utgången av 2016, med en uppnådd årstakt om 3,0 Mdkr.


Plattform för ett konkurrenskraftigare SSAB

Med dessa åtgärder har vi lagt en solidare och konkurrenskraftigare plattform för att realisera vår ”Taking the Lead!”-strategi, som syftar till tillväxt och branschledande lönsamhet. Detta uppnås genom att kontinuerligt driva effektivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet, driva tillväxt inom utvalda områden, samt genom ökat fokus på eftermarknaden.

Läs mer om SSAB från vår årsredovisning.

SSAB-evenemang
Alla månader feb mar apr maj jun jul aug okt nov dec jan
31 mars 2018 - 20 april 2018

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
10 april 2018

Bolagstämma 2018

Detaljer om evenemanget
13:00 Stockholm Lägg till påminnelse


Stäng
20 april 2018

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2018

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
30 juni 2018 - 20 juli 2018

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
20 juli 2018

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2018

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
6 oktober 2018 - 26 oktober 2018

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
26 oktober 2018

Q3 – Delårsrapport januari-september 2018

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng