5

SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter. SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har fyra fokusmarknader:
1. Platta kolstål och rör i Norden
2. Grovplåt i Nordamerika
3. Automotive premium stål (AHSS) globalt
4. Höghållfasta stål (Q&T) globalt

SSAB har ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Marknadsandelen uppgår till cirka 45 procent för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel på drygt 25 procent.

SSAB är också nummer ett på den globala marknaden för höghållfast grovplåt och tunnplåt (Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS), med ledande produkter, varumärken, kunskap och välinvesterade produktionsanläggningar. Behoven av högre produktivitet och förbättrad energieffektivitet är viktiga drivkrafter för höghållfasta stål, som ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer. Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB, då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden jämfört med mer standardiserade produkter.

Strategiska tillväxtmål 2020

• SSAB Special Steels har som målsättning att leverera 1,35 miljoner ton höghållfasta stål år 2020. Under 2017 uppgick leveranserna till motsvarande 1,2 miljoner ton, jämfört med 1,0 miljoner ton 2016
• SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 40 % utgörs av premiumprodukter vid 2020. Under 2017 utgjorde premiumprodukter 32 % av de totala volymerna, vilket kan jämföras med 30 % 2016. Som en del av denna förbättring ska leveranserna av SSAB Europes premiumprodukter till Automotivesegmentet växa till 750 000 ton. Under 2017 levererades motsvarande 537 000 ton, jämfört med 442 000 ton 2016
• SSAB Americas mål är en marknadsandel över tid om 30 % på den Nordamerikanska grovplåtsmarknaden. Under 2017 uppgick marknadsandelen till cirka 28 %, enligt SSABs bedömning
• För services har SSAB som mål att utöka partnernätverket inom Hardox Wearparts till mer än 500 medlemmar vid 2020. Vid slutet av 2017 hade nätverket 360 medlemmar, vilket kan jämföras med 265 vid utgången av 2016.

Stark balansräkning

De senaste två åren har SSAB stärkt balansräkningen betydligt. Nyemissionen tillsammans med en god utveckling av kassaflödet har minskat nettolåneskulden med cirka 12,2 Mdkr och vid slutet av 2017 uppgick skuldsättningsgraden till 22 %. SSABs har genomfört omfattande investeringar i produktionsanläggningarna och har kapaciteten för att nå de strategiska tillväxtmålen för 2020. Den lägre skuldsättningsgraden innebär en positiv effekt på räntekostnaderna och möjliggör framtida strategiska initiativ.

Kostnadseffektivitet

Synergier från samgåendet med Rautaruukki samt kostnadsbesparingsprogrammet var fullt realiserade vid slutet av 2016, med årstakt på SEK 3 miljarder. Framgent kommer arbetet med bättre effektivitet drivas av ständiga förbättringar. Det omfattar både mindre förbättringar i det dagliga arbetet samt större projekt. Flera av initiativen har börjat ge resultat under 2017. 

Branschledande lönsamhet

Genom att uppnå de strategiska tillväxtmålen tillsammans med effektiviseringsvinsterna från arbetet med ständiga förbättringar kan det finansiella målet om branschledande lönsamhet nås. Målet definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel. Potentialen att förbättra lönsamheten, det relativt låga investeringsbehovet och den starka balansräkningen innebär goda förutsättningar för att generera kassaflöden under kommande år.

SSAB och hållbarhet

SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. Genom att driva verksamheten på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. Läs mer om hållbarthet

SSAB-evenemang
Alla månader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
9 januari 2019 - 29 januari 2019

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
29 januari 2019

Bokslutsrapport för 2018

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
5 april 2019 - 25 april 2019

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
8 april 2019

Bolagstämma 2019

Detaljer om evenemanget
13:00 Stockholm Lägg till påminnelse


Stäng
25 april 2019

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2019

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
29 juni 2019 - 19 juli 2019

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
19 juli 2019

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2019

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
3 oktober 2019 - 23 oktober 2019

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
23 oktober 2019

Q3 – Delårsrapport januari-september 2019

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng