5

Industri

Merox säljer en rad olika produkter som kan användas som unika och resurseffektiva råvaror i industriell tillverkning.

Järnoxid från Merox verksamhet i Borlänge används för framställning av elektronikkomponenter och färgpigment. Överskott av skrot, glödskal eller andra järnråvaror används i stål- och metallindustri. Vidareförädlad slagg blir utmärkt råvara vid tillverkning av cement och mineralull. Dessutom finns produkter som utgör råvaror till kemiindustri eller vid gödseltillverkning.

Merox ansvarar även för försäljning av utrangerade maskiner, fordon eller utbytta detaljer som kan gå till återanvändning. En verksamhet som kan sträcka sig från begagnade valsverk, via trasiga mopeder till uttjänta gummimattor.

Genom att ständigt utveckla och söka användning för SSABs biprodukter hjälper vi till att skapa en stålindustri med hållbarhet i världsklass.

Produkter