5
Produkter Service till SSAB

Service till SSAB

Merox verkar på SSABs produktionsorter och vidareförädlar skrot, biprodukter och avfall till råmaterial och produkter. Dessa används i SSABs process eller säljs till kunder utanför SSAB.

Merox utför ett stort antal industriuppdrag åt SSAB i Luleå, Borlänge och Oxelösund. Störst omfattning utgör uppdraget att ta hand om den stora mängd biprodukter, skrot och avfall som uppstår vid ståltillverkning.

Av olika sorters skrot, andra järnhaltiga biprodukter, slagger eller övriga kemikalier skapar Merox nya råmaterial som kan återföras till ståltillverkningen eller andra produkter som kan säljas till kunder utanför SSAB.

Vid ståltillverkningen uppstår även avfall med liten eller ingen möjlighet till alternativ användning. Här verkar Merox för att deponi eller destruktion utförs med minimal inverkan på miljön och med ständiga tankar på nya möjligheter i framtiden. Genom deltagande i forskning och utveckling av våra material och processer förväntar vi oss att dagens avfall blir morgondagens nya produkter.

För att genomföra vårt uppdrag driver Merox anläggningar för upparbetning av skrot och slagg, tillverkning av briketter samt blandning och paketering av olika produkter. Dessa verksamheten sker både i egen regi och med hjälp av entreprenörer.