5

Om SSAB

About SSAB
About SSAB's strategy is Taking the lead

 

66

     Nettoomsättning 66 Mdkr
år 2017

 

15 000

Antal anställda: cirka 15 000

 
 50

       Medarbetare i över 
    50 länder

Produktionsorter i Sverige

SSAB har tre stora produktionsorter i Sverige: Borlänge, Luleå och Oxelösund.