5

Om SSAB

About SSAB
About SSAB's strategy is Taking the lead

 

75

     Nettoomsättning 75 Mdkr
år 2018

 

14 300

Antal anställda: cirka 14 300

 
 50

       Medarbetare i över 
    50 länder

Produktionsorter i Sverige

SSAB har tre stora produktionsorter i Sverige: Borlänge, Luleå och Oxelösund.