5

Borlange

Säkerhet

På SSAB sätter vi säkerheten främst. En säker arbetsmiljö är högsta prioritet och SSABs arbetsmiljöarbete ska alltid vara av högsta klass.

För att förebygga ohälsa och olyckor arbetar SSAB aktivt med att eliminera risker. Alla, anställda, entreprenörer och besökare, ska återvända hem lika friska som de var när de kom till SSAB.

För att lyckas med det krävs att alla följer SSABs regler och instruktioner för hälsa och säkerhet.

Därför är det viktigt att du som entreprenör tar del av regler och information som visas i den här filmen.

Kom ihåg att säkerheten börjar och slutar med dig!

Information till boende i Borlänge kommun.

Borlänge för entreprenör

Allmän skydds- och säkerhetsinstruktion för anställda och entreprenörer (pdf)
Villkor för entreprenader, SSAB Borlänge
Elsäkerhetsansvisningar- ELSA-bilagor
Information om RIA (Kommunikation om Risker Innan Arbete)

Policies

Arbetsmiljö
Miljö och hållbarhet
Kvalitet 
Drogpolicy
Elsäkerhetspolicyn
Likabehandling och mångfald

På plats-information

Körtillstånd 
Företagsupplysning
Personallistan
Beställning av nycklar och aktivering av passerkort

Ovanstående dokument skickas till: mbl@ssab.com   

Elsäkerhetsanvisningar

Elsäkerhetsanvisningar för entreprenörer vid SSAB i Borlänge och Finspång.

Förutom gällande direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och standarder inom elområdet skall innehållet i nedanstående dokumentet följas, i tillämpliga delar, vid arbete som utförs av entreprenörer vid SSAB Tunnplåt Borlänge/Finspång:

- ELSA-bilagor
- APH-riktlinje Elanläggningsansvar. Riktlinjen finns i Arbetsplatshandboken.

Dokumentet ELSA-bilagor utgör lokala kompletterande anvisningar till standarden SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.