5

Koncernledning

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

VD och Koncernchef SSAB

Civilekonom, Uppsala Universitet

Född 1962
Nationalitet: Svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001.
Anställd i SSAB sedan 1998. 

Tidigare:
affärsområdeschef SSAB EMEA, divisionschef SSAB Strip Products,
finansdirektör SSAB, ekonomichef i SSAB Tunnplåt och
chefscontroller i NCC.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Olavi Huhtala

Divisionschef SSAB Europe

Civilingenjör

Född 1962
Nationalitet: Finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 1987. 

Tidigare:
EVP Ruukki Metals, President Ruukki Fabrication,
chef marknadsföring,  ledande befattningar inom fösäljning
och produktion i Rautaruukki Metform. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 17 578 A-aktier, 72 873 B-aktier
Charles Schmitt

Charles Schmitt

Divisionschef SSAB Americas

BSc (Business Administration/Finance), University of Texas at Arlington,
tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute.

Född 1959
Nationalitet: amerikansk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2011.
Anställd i SSAB/IPSCO sedan 1990. 

Tidigare:
befattningar inom US Steel Corporation och
ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): -

Per Olof Stark

Divisionschef SSAB Special Steels

Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Född 1954
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB sedan 1983. 

Tidigare:
chef för affärsenheten SSAB Wear Services,
VD för helägda dotterbolaget Plannja,
marknadschef för den tidigare grovplåts-divisionen i SSAB,
affärsområdeschef i Europa och USA, Chef för global marknadsföring
och chef för försäljning och produktutveckling i SSAB Plate.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 2 000 A-aktier, 1 750 B-aktier

Jonas Bergstrand, Executive Vice President and Head of Legal and Strategy

Jonas Bergstrand

Executive Vice President, Juridik & Strategi

Jur. kand., Uppsala Universitet

Född 1965
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2006.
Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare:
bolagsjurist inom ABB, OM Gruppen och Ericsson Radio Systems.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 19 125 B-aktier


Håkan Folin, Executive Vice President and Chief Financial Officer

Håkan Folin

Ekonomi- och Finansdirektör

Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Född 1976
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2013.
Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare:
ekonomichef SSAB APAC, ekonomichef Tibnor och
chef för affärsutveckling SSAB. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 9 566 B-aktier
Taina Kyllönen, SSAB's Group Executive Committee

Taina Kyllönen

Kommunikationsdirektör

MSc (nationalekonomi), Aalto-universitetet, Helsingfors

Född 1967
Nationalitet: finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 2004.

Tidigare:
SVP, Marketing & Communication, SVP, Marketing,
VP, Communication & Branding  Rautaruukki Abp
och VP, Investor Relations, Metso och Rauma.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 6 188 A-aktier, 22 098 B-aktier

Maria Långberg

Personal- och Hållbarhetsdirektör

Civilekonom, Uppsala Universitet;
MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Född 1970
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncenledning sedan 2016.
Anställd i SSAB sedan 2013.

Tidigare:
VD Merox och hållbarhetsdirektör SSAB,
kommunikationsdirektör SSAB,
seniorkonsult JKL och
kommunikationsdirektör Gambro.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 3 826 B-aktier
Martin Pei, Executive Vice President and Head of Technical Development

Martin Pei

Teknisk direktör

Tekn. dr, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

Född 1963
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2007.
Anställd i SSAB sedan 2001. 

Tidigare:
affärsområdeschef SSAB APAC, teknisk direktör, SSAB,
chef för forskning och utveckling, SSAB och
chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 300 A-aktier,  700 B-aktier