5

Strategi

Taking the Lead


SSABs strategi leder oss till att bli den branschledande producenten av höghållfasta stål globalt, marknadsledare på våra hemmamarknader och en leverantör av ledande mervärdestjänster.