5
Ruukki Construction

Ruukki Construction

Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster i Europa

Ruukki Constructions tjänster inkluderar design, tillverkning och installation av byggstommar, fackverksstrukturer och tak. Tjänsterna finns tillgängliga antingen på produktspecifik basis, eller optimerade som ett paket från en och samma leverantör.

Produktportföljen inkluderar stålbaserade strukturer, som stålstommar och sandwichpaneler, och profilerade byggnadskomponenter, som bärande takplåt och takprodukter för bostadskonstruktion. Ruukki Constructions mål är att erbjuda produkter med en hög ekonomisk, teknisk och arkitektonisk prestanda och att främja hållbarheten i våra kundkonstruktioners alla faseravi livscykeln.

Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över 15 länder. De huvudsakliga produktionsenheterna finns i Seinäjoki, Alajärvi, Vimpeli och Ylivieska (Finland), Zyrardow och Oborniki (Polen), Obninsk och Balabanova (Ryssland), Gargždai (Litauen), Tunari (Rumänien), Anderslöv, Järnforsen och Landsbro (Sverige), Pärnu (Estland) och Kopylov (Ukraina). Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa och Ryssland, spelar en mindre roll. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

Fakta

Antal anställda: omkring 2 500
Nettoomsättning 2016: 5 304 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 9 %
Andel av SSAB-konceernens totala EBITDA: 6 %
Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen

 

Kunder och slutanvändare

Ruukki Constructions kunder är versamma inom många områden i flera länder. De viktigaste beslutsfattarna grupperna är: 

 • Arkitekt- och strukturdesigners
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare
   

Viktigaste affärssegment

 • Kommersiellt och industriellt byggande
 • Bostadsbyggande

 

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för bostadsbyggande• Komponenter som sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella konstruktioner och bostadskontruktion
 • Stomlösningar används i kommersiellt och industriellt byggande
 • Produkterna och tjänsterna optimeras efter kundernas behov
 • Design och installation

 

Marknadsförutsättningar och generella ­drivkrafter på marknaden

Ruukki Construction är verksamt både inom bostadsbyggande och annat byggande.

Generella drivkrafter på marknaden:

 • Alla konstruktionssegment inom allt ifrån bostäder och detaljhandel till kommersiellt och industriellt byggande påverkas av utvecklingen inom informationsteknologi, ändrade kundbeteenden och nya krav inom hållbarhetsområdet
 • Det har gjort att miljövänligare, smartare lösningar ökar i popularitet och att öppenhet inom miljöområdet blivit en norm
 • Investeringshorisonten minskar och efterfrågan ökar på byggnader som kan ändras för att tillgodose förändrade behov
 • Ökat behov av renoveringar
 • Byggbranschen blir mer serviceinriktad

 

Marknadsområden och marknadsandel

Norden representerar ungefär 60 % av Ruukki Constructions försäljning, medan Baltikum står för 10 %, Central och Östeuropa för 20 % och Ryssland och CIS för 10 %.

 

Strategi

Takprodukter för bostadskonstruktion: Erbjuda en enkel och tillförlitlig lösning för kunderna

 • Lägga fokus på en hög servicenivå för nyckelkunder och förbättra tillgängligheten för produkterna
 • Enkla och tillförlitliga lösningar som stöds av en god e-service
 • Skalfördelar i produktionen, harmonisering av råmaterial för att förbättra effektiviteten
   

Byggkomponenter: Fokus på hela byggnadslivcykeln

 • Skilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda en energieffektiv, arkitektonisk och hållbar portfölj

Byggsystem: Att varje dag förbättra effektiviteten utan att kompromissa med säkerheten, kvaliteten eller kundsamarbetet

 • Lägga fokus på samarbetet med våra kunder på de valda marknaderna och i de prioriterade segmenten
 • Lägga fokus på kostnadsoptimering och -effektivitet i alla projektfaser och funktioner till fördel för slutkunderna - ett projekt, ett team

 

Styrkor

 • Starkt varumärke i viktiga kundsegment
 • Produkt och serviceinnovationer som drar fördel av avancerad teknik 
 •  Kvalitativa, hållbara, certifierade produkter med omfattande garantier 
 • Stora expertkunskaper som täcker ram- och fackverksstrukturer, konsultationer, tillverkning och installation, optimerad från en och samma tillverkare
 • Produktionskapacitet som kan möta de krav som ställs på stora projekt
 • Goda expertkunskaper inom stålbyggnadsmaterial

 

Konkurrenter

Byggnadskomponenter och bostadstak:

 • Komponentleverantörer som Kingspan, Paroc, Trimo, Lindab, Weckman Steel, Metall Profil, Balex Metal och Blachy Pruszynski
 • Byggverksamhet inom globala stålbolag
 • Små, lokala företag
 • Alternativa byggmaterial
   

Byggsystem:

 • Stålramstillverkare
 • Upphandlingsmodeller baserade på smådelsprojekt 
 • Alternativa byggmaterial
   
Mer information om Ruukki Construction