5
Ruukki Construction

Ruukki Construction

Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster i Europa

Ruukki Constructions erbjuder hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster inom tak, vägg och stomkonstruktioner. Tjänsterna finns tillgängliga på produktspecifik basis samt optimerade som ett paket från en och samma leverantör.

Produktportföljen omfattar stålbaserade konstruktioner så som tak- och sandwichpaneler, profilerade byggnadskomponenter som till exempel bärande takplåt och takprodukter för bostadshus såväl som stålstommar. Ruukki Constructions mål är att erbjuda produkter med hög ekonomisk, teknisk och arkitektonisk prestanda samt att främja hållbarhet genom alla stadier av byggnadens livscykel.

Fakta

Antal anställda: omkring 2 500
Försäljning 2017: 5 773 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala omsättning: 8 %
Andel av SSAB-konceernens totala EBITDA: 4 %
Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen (1971)

 

Styrkor

 • Starkt varumärke i viktiga kundsegment
 • Produkt och serviceinnovationer som drar fördel av avancerad teknik
 • Kvalitativa, hållbara, certifierade produkter med omfattande garantier 
 • Stora expertkunskaper som täcker ram- och fackverksstrukturer, konsultationer, tillverkning och installation optimerat utifrån en och samma tillverkare
 • Produktionskapacitet som kan möta de krav som ställs på stora projekt
 • Goda expertkunskaper inom stålbyggnadsmaterial
 • Professionell optimering av konstruktioner för att stödja livscykelmål i kundprojekt
 • Djupgående expertis inom stålkonstruktioner skapar kundvärde särskilt i strukturellt krävande projekt
   

Strategi

Takprodukter för bostadskonstruktion: Säkerställa en enkel och tillförlitlig lösning för kunderna

Tillhandahålla ett komplett ståltakspaket för privata konsumenter, hustillverkare, takinstallatörer och plåtslagare både för nybyggnation och för renovering av befintliga objekt. Bistå dessa slutkunder i ett effektivt samarbete med befintliga kanaler: säljare, återförsäljare och direktförsäljning.

 • Hög fokus på service åt nyckelkunder och förbättrad tillgång på produkter
 • Enkel och pålitlig takläggning med stöd av avancerade/skräddarsydda tjänster
 • Skalfördelar i produktionen, harmonisering av råmaterial för att förbättra effektiviteten
 

Byggkomponenter: Fokus på hela byggnadslivcykeln

Tillhandahålla ledande energieffektiva och arkitektoniska fasadlösningar för byggföretag, plåtslagare, installationsföretag och stom- och fasadentreprenörer. Expandera värdekedjan mot beslutsfattare och påverkare, arkitekter, designers och fastighetsinvesterare. Fokus på värdeförsäljning. Tillhandahålla komponenter som sandwichpaneler och fasadbeklädnad även för renovering av befintliga byggnader. 

 • Differentiera med en energieffektiv, arkitektonisk och hållbar portfölj
   

Byggsystem: Att varje dag förbättra effektiviteten utan att kompromissa med säkerheten, kvaliteten eller kundsamarbetet

Utveckla projektportföljen genom ökat designansvar. Samarbeta med kunder redan i projektets utvecklingsstadium.

 • Fokusera på samarbetet med kunder på utvalda marknader och prioriterade segment
 • Fokusera på kostnads- och effektivitetsoptimering i alla projektfaser och funktioner som skapar värde för slutkunderna – ett projekt, ett team
 • Slutföra projekt på ett tillförlitligt sätt utan att störa kundens verksamhet i både mindre komplexa och strukturellt krävande projekt eller projekt som förändras under byggprocessen
   

Kunder och slutanvändare

Ruukki Constructions kunder är verksamma inom många områden i flera länder. De viktigaste beslutsfattande grupperna är:  

 • Arkitekter och byggnadskonstruktörer
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare
   
   

Viktigaste affärssegment

 • Kommersiellt och industriellt byggande
 • Bostadsbyggande
 • Industri- och brobyggnation

 

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för bostadsbyggande
 • Komponenter som sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella byggnader
 • Stomlösningar för kommersiellt och industriellt byggande 
 • Optimering av leverans utifrån kundernas behov
 • Design- och installationstjänster
   

Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över 15 länder med produktionsenheter i Seinäjoki, Alajärvi, Vimpeli och Ylivieska (Finland); Zyrardów och Oborniki (Polen); Obninsk och Balabanova (Ryssland); Gargždai (Litauen); Tunari (Rumänien); Anderslöv, Järnforsen och Landsbro (Sverige); Pärnu (Estland) och Kopylov (Ukraina). Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa och Ryssland, spelar en mindre roll. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

 

Marknadsförutsättningar och generella ­drivkrafter på marknaden

Ruukki Construction är verksamt inom både bostadsbyggande och annat byggande.

Generella drivkrafter på marknaden:

 • Alla konstruktionssegment allt ifrån bostäder och detaljhandel till kommersiellt och industriellt byggande påverkas av utvecklingen inom informationsteknologi, ändrade kundbeteenden och nya krav på hållbarhetsområdet. Det ställer krav på branschen att införa ny teknik i sina produkter, till exempel smarta byggnader, och att svara snabbare på förändrade kundbeteenden
 • Grönare, smartare lösningar som energibesparande sandwichpaneler och fasader som tar upp energi från solstrålning blir allt populärare och miljötransparens börjar bli en norm
 • Investeringsspannen blir kortare
 • Efterfrågan växer på byggnader som kan modifieras för att ta möta förändrade behov
 • Renoveringsbyggande ökar
 • Byggbranschen blir mer serviceinriktad

 

Marknadsområden och marknadsandel

Norden representerar ungefär 60 % av Ruukki Constructions försäljning, medan Baltikum står för 10 %, Central- och Östeuropa 20 % och Ryssland och CIS 10 %.

Konkurrenter

Byggnadskomponenter och bostadstak:

 • Komponentleverantörer som Kingspan, Paroc, Trimo, Lindab, Weckman Steel, Metall Profil, Balex Metal och Blachy Pruszynski
 • Byggverksamhet inom globala stålbolag
 • Små, lokala företag
 • Alternativa byggmaterial
   

Byggsystem:

 • Stålramstillverkare
 • Upphandlingsmodeller baserade på smådelsprojekt 
 • Alternativa byggmaterial
   
Mer information om Ruukki Construction