5
SSAB Americas

SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet

SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika. SSAB Americas har en stark position genom en hög kostnadseffektivitet och hög kvalitet.

SSAB Americas moderna stålverk ligger i Mobile, Alabama och Montpelier, Iowa, och har en sammanlagd årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner ton. Båda verken använder en skrotbaserad metod med elektriska ljusbågsugnar för att tillverka stål. Stålverken är strategiskt belägna i ett område som är Nordamerikas industriella hjärta med tillgång till det strategiska södra hamnsystemet, vattenvägar mellan kusterna och de viktigaste järnvägarna, vilket ger en logistisk fördel.

I anslutning till stålverket har SSAB Iowa en modern forsknings- och utvecklingsanläggning i världsklass. Den har några av de mest moderna utrustningarna i världen för testning, simulering och metallografi. 

SSAB Alabama har en av världens mest avancerade seghärdningslinjer (quenching and tempering, Q&T) som har kapacitet att producera 300 000 ton seghärdad grovplåt om året. 
Förutom de två stålverken har SSAB Americas tre klipplinjer; i Houston, Texas, St. Paul, Minnesota och Toronto, Ontario (Kanada). Dessa anläggningar har flexibilitet att hantera både SSABs stål och stål från externa leverantörer, och bearbetar plåtrullar (coils) av varierande bredd, dimensioner och kvaliteter för att uppfylla kundspecifika krav med en utökad servicemodell.

 

Fakta

Antal anställda: cirka 1 200
Nettoomsättning 2016: 10 639 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala omsättning: 19 %
Andel av SSAB-koncernens total EBITDA: 14 %
Chef för SSAB Americas: Charles Schmitt (1959), EVP
Stålleveranser 2016: cirka 1,9 miljoner ton

Kunder och slutanvändare

SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stålprodukter, inklusive avancerade höghållfasta stål som används inom olika branscher. SSAB Americas säljer produkterna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter.

Huvudsakliga kundsegment:

 • Energi: Gas, olja, offshore-strukturer, överföringstorn, vindkraftverk och petrokemiska tankar 
 • Tunga transporter: Järnvägstransport, fartyg och offshore, jordbruk, skogsbruk och fiske 
 • Byggverksamhet: Lyftutrustning, gula maskiner/anläggningsmaskiner 
 • Infrastruktur: Vattenöverföring, lagringstankar och broar
 • Servicecenter: Stålplåt och -rullar 
 • Gruvdrift: Grävmaskiner 
   


Produkter

 • Grovplåt
  • Grovplåtsrullar
  • Värmebehandlad grovplåt
  • Normaliserad plåt
 • Seghärdad plåt
 • Övriga produkter
  • Varmvalsade plåtrullar
  • Kallvalsade plåtrullar
  • Metallbelagda produkter
  • Målade produkter

Allmänna marknadsförhållanden och efterfrågan

Den nordamerikanska grovplåtmarknaden har varit utmanande och den starka dollarn har varit en utmaning för industrin i USA. Importen från Asien har legat på en hög nivå och de låga oljepriserna har lett till minskade investeringar inom energisektorn. USA har haft en rekordstor importökning av ett slag som kan betraktas som osund konkurrens, vilket har haft en betydande påverkan på marknadsandelarna. 

Prognosen är en måttlig förbättring, i linje med den allmänna förbättringen inom den amerikanska ekonomin. Återhämtningen inom segmenten för bygg- och anläggningsarbeten förbättrar sysselsättningen inom byggsektorn och ökar användningen av den typen av utrustning. Bilindustrin förväntas fortsätta att växa under de kommande åren. Detsamma gäller för bygg och anläggning, särskilt infrastruktur, när federala medel till investeringar sprids efter att FAST-lagstiftningen har antagits. Vindkraftverk och annan utrustning för alternativ energi fortsätter att vara utmärkta applikationer för grovplåtprodukter.


Marknadsområden och marknadsandel

 • SSAB är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en marknadsandel på cirka 20-25 % 
 • SSAB har en fortsatt stark ställning på marknaden inom kundsegmenten för energi och tung transport
 • USA står för cirka 85 % av omsättningen, Kanada för 10 % och Latinamerika för 5 % 
   


Styrkor

 • Stark produktionsbas inom Nordamerika, med en branschledande kvalitet och kostnadsposition 
 • Två moderna produktionsanläggningar, elektriska ljusbågsugnar (Electric Arc Furnaces, EAF) som använder återvunnet skrot som råvara
 • Nära samarbete med kunderna för att utveckla unika, anpassade produkter och lösningar
   

SSAB Americas har även engagerat sig starkt för miljön, vilket märks på de många återvinningsprojekten:

 • Återvinningsprogram för gamla däck
 • Återvinning av stoft från de elektriska ljusbågsugnarna
 • Återvinnings-/sorteringsområden vid anläggningarna
 • ISO-certifiering för kvalitets-, miljö- och säkerhetshantering (9001, 14001 och 18001)
   

 

Strategi

SSAB Americas har som mål att bibehålla sin ledande ställning på grovplåtsmarknaden och att gradvis utvidga kapaciteten i linje med tillväxten på marknaden. Vidare investeringsbeslut kommer att fattas baserat på bedömningarna av långsiktig tillgång och efterfrågan, och på möjligheten att upprätthålla den ledande kostnadspositionenFokus på arbetssäkerhet i hela division

 • Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen
 • Erbjuda branschledande kundservice och e-handelslösningar
 • Stärka den ledande ställningen som den mest kostnadseffektiva tillverkaren, med hjälp av kontinuerliga förbättringsprocesser
   

 

Konkurrenter

SSAB Americas huvudsakliga konkurrenter är både lokala tillverkare, till exempel Nucor och Arcelor Mittal, och importerade produkter.