5
SSAB Europe

SSAB Europe

Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter

 

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. SSAB Europes bearbetningscenter skräddarsyr produkter för kundernas behov. Våra kunskaper om produktion och användning av höghållfasta stål gör att vi kan arbeta nära kunderna och förstå deras behov på djupet, vilket i kombination med de mervärdestjänster som våra kunder behöver, särskiljer SSAB Europe från andra ståltillverkare.

SSAB Europes fokus ligger på hemmamarknaden i Norden samt utvalda tillväxtområden, såsom höghållfast stål till den globala fordonsindustrin. 

SSAB Europes huvudsakliga produktionsanläggningar ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt i Luleå och Borlänge (Sverige). Produktionen är baserad på integrerade masugnsprocesser. SSAB Europes stålverk har en produktionskapacitet på 4,9 miljoner ton om året.

Övriga produktionsanläggningar innefattar färgbeläggningslinjerna i Finspång (Sverige) och i Kankaanpää (Finland). Divisionen tillverkar även rör i Tavastehus, Lappvik, Oulais, Pulkkila och Toijala (Finland) samt i Virsbo (Sverige) och har även andra produktionsanläggningar i Nederländerna, Norge, Ryssland, Polen, Sverige och Storbritannien.

Fakta

Antal anställda: cirka 6 900
Försäljning 2017: 31 048 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 42 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 56 %
Chef för SSAB Europe: Olavi Huhtala (1962), EVP
Stålleveranser 2017: cirka 3,7 miljoner ton

Styrkor

 • Marknadsledare på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika premiumstål och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Ledande teknik- och materialkunnande
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk
   

Strategi

Hemmamarknaden i Norden är central för SSAB Europes strategi och målet är att fortsätta utveckla den genom att fokusera på divisionens utbud, samtidigt som vi upprätthåller vår ställning som den mest pålitliga leverantören och kundernas första val.
 
Andra viktiga strategiska fokusområden är att växa inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) för den globala fordonsindustrin, samt att fokusera på vissa utvalda användningsområden och att utöka de mer unika stålprodukterna i ett antal olika segment. 
 
SSAB Europe har som mål att förbättra sin produktmix till 40 % premiumprodukter 2020, jämfört med 30 % 2016 och 32 % 2017. Viktiga åtgärder för andra premiumprodukter än för fordonsindustrin är att fortsätta marknadsföra fördelarna med våra premiumprodukter för slutanvändare och att förbättra samarbetet med flerkanaldistributörer, t.ex. utöka partnernätverket för distribution av SSAB Laser, vilket är ett höghållfast stål optimerat för laserskärning.
 
Sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki har skapat ett mer konkurrenskraftigt och flexibelt produktionssystem och ett bättre utnyttjande av produktionsanläggningarna samt en optimerad produktportfölj. Kontinuerlig effektivitets- och produktivitetsförbättring är också en viktig del av SSAB Europes strategi och drivs primärt genom kontinuerliga förbättringar i hela organisationen.
 
Vårt fokus ligger på att tillhandahålla produkter som ger mervärde till kunder på alla marknader och att genomföra en strategi som innebär selektiv tillväxt snarare än försäljning av standardprodukter.
Strategiska prioriteringar
 • Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen
 • Säkra en ledande position på den nordiska hemmamarknaden
 • Förbättra premiummixen i portföljen till 40 % år 2020
 • Öka försäljningen av avancerat höghållfast stål till fordonsindustrin
 • Förbättra effektiviteten och produktiviteten samt kvalitets- och leveransnoggrannheten genom kontinuerlig utveckling
   

Kunder och slutanvändare

SSAB Europes breda produktportfölj gör det möjligt att betjäna kunder inom olika segment och för ett brett urval applikationer.

SSAB Europe säljer produkterna både direkt till slutkunder och till servicecenter och grossister. Vissa produkter för de nordiska och baltiska marknaderna levereras även via Tibnor.

 

SSAB Europes huvudsakliga kundsegment
 • Bygg och infrastruktur
 • Fordonsindustri
 • Industriella applikationer 
 • Tunga transporter
 • Energi 
 • Entreprenadmaskiner
 • Servicecenter och distributörer
 • Marin och offshore
   
SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvaliteter till större OEM-företag inom sektorn för tunga och kommersiella fordon. På samma sätt som tillverkarna av personbilar, vill dessa tillverkare dra nytta av lättare produkter och mer effektiv bränsleförbrukning. Divisionen säljer även sina produkter till större tillverkare av jordbruksmaskiner. Grovplåt används i hög grad på den nordiska marknaden och i Europa inom energisektorerna, medan färgbelagda material används primärt av tillverkare av stålplåtstak och regnvattensystem, särskilt på de nordiska och östeuropeiska marknaderna.

 

Produkter och tjänster

SSAB Europe har ett brett produktutbud med internationellt välkända produktvarumärken. Sträckgränsklasserna för varmvalsade produkter når upp till 690 MPa. (Stålsorter som överstiger denna gräns för varmvalsade produkter finns i SSAB Special Steels produktutbud.) Kallvalsade och galvaniserade produkter finns med brottgränser från 200 till 1700 MPa. Produkterbjudandet inom SSAB Europe innehåller skräddarsydda produkter för olika användningsområden, alltifrån mjuka djuppressningsstål till ultrahöghållfasta stål för bilapplikationer. Dessutom erbjuder SSAB Europe ledande färgbelagda produkter anpassade för specifika behov baserat på flera olika beläggningssystem och olika specialutvecklade stålkvaliteter.
 
Premiumprodukterna omfattar ett brett utbud av märkesvaror som erbjuder utökat värde för kunderna genom snävare toleranser, förbättrade materialegenskaper och avancerad sammansättning – såsom GreenCoat-produkter, Docol fordonsstål eller SSAB Laser. Alla dessa produkter ger förbättrade prestanda som skapar ett högre mervärde för kunden. Dessutom är SSAB Europes premiumprodukter utformade för att ge hållbara miljöfördelar jämfört med vanliga produkter på marknaden.

SSAB Europes varumärken

 • Docol®
 • GreenCoat®
 • SSAB Boron
 • SSAB Domex®
 • SSAB Form
 • SSAB Laser®
 • SSAB Weathering
 
Det fullständiga produktsortimentet innefattar följande
 • Varmvalsade grovplåtsprodukter
 • Varmvalsade tunnplåtsprodukter
 • Kallvalsade tunnplåtsprodukter
 • Metallbelagda tunnplåtsprodukter
 • Färgbelagda tunnplåtsprodukter
 • Rör och profiler
 • Infraprodukter

SSAB Europes organisation möjliggör hög tillgänglighet, korta leveranstider, avancerade logistiktjänster med hög leveransprecision och en hög grad av flexibilitet för att uppfylla kundernas behov, särskilt inom Norden. Kunderna kan få stål i de olika format som uppfyller deras behov bäst. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar även teknisk rådgivning, utveckling och verkstadssupport, utbildning med mera.
 

Allmänna marknadsförhållanden och efterfrågan

EDen europeiska stålindustrin har återhämtat sig de senaste åren tack vare förbättrad ekonomisk aktivitet, vilket har inneburit en ökad efterfrågan på stål inom viktiga segment som tunga transporter, byggverksamhet, entreprenadmaskiner och varv. Antidumpningsåtgärder som EU infört för att säkerställa rättvis konkurrens har också bidragit till förbättringen. Det finns fortfarande en överkapacitet i Europa, men den pågående konsolideringen kan leda till att överkapaciteten minskar. 

Den europeiska ekonomin är i allmänhet stark och den totala efterfrågan på stål förväntas öka under de kommande åren. Det finns vissa  regionala skillnader och en attraktiv tillväxtpotential för SSAB Europes produkter och tjänster i ett antal geografiska områden och segment. Utvecklingen speciellt inom det globala fordonssegmentet, till exempel i Kina, Indien och Mexiko, erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter.

Marknadsområden

 • I Norden är SSAB Europe marknadsledare med en komplett portfölj av stålprodukter av hög kvalitet
 • SSAB Europe har en ledande position inom vissa applikationer av avancerat höghållfast stål (Advanced High-Strength Steel, AHSS) för den globala fordonsindustrin
 • SSAB Europe har ledande produkter och ett starkt produktvarumärke för färgbelagda produkter – GreenCoat
 • SSAB Europe har en bred portfölj av högkvalitativa rörprodukter 
 • Norden står för cirka 50 % av omsättningen, resten av Europa för cirka 40 % och resten av världen för cirka 10 %

  

Konkurrenter

SSAB Europes huvudsakliga konkurrenter innefattar ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel och Voestalpine.Styrkor

 • Robust ställning på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Stor sakkunskap vad beträffar teknik och material
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk

Styrkor

 • Robust ställning på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Stor sakkunskap vad beträffar teknik och material
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk