5
SSAB Special Steels

SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

 

SSAB Special Steels har det globala ansvaret för marknadsföring och försäljning av höghållfasta stål. Det innefattar SSABs seghärdade stål (Q&T) samt de avancerade höghållfasta stålen (AHSS) med sträckgränser från 700 MPa och uppåt. Dessa stål kan vidare indelas i höghållfasta konstruktionsstål, slitstål, skyddsstål och verktygsstål. Alla SSABs höghållfasta stål ger kunderna möjlighet att bygga lättare, starkare och mer hållbara produkter. 

SSAB Special Steels har ett brett tjänsteutbud med bland annat lokala lager, teknisk kundsupport, konstruktions- och bearbetningstjänster.

SSAB Special Steels ansvarar för stålproduktionen i Oxelösund, med en årlig produktionskapacitet på 1,5 miljoner ton, samt för försäljningen av ovan nämnda produkter tillverkade i Mobile, Alabama (USA), Brahestad (Finland) och Borlänge (Sverige).

 

Fakta

Antal anställda: cirka 2 800
Nettoomsättning 2016: 12 582 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 21 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA
Chef för SSAB Special Steels: Per-Olof Stark (1954), EVP
Stålleveranser 2016: cirka 1,0 miljoner ton

 

Kunder och slutanvändare

Divisionens kunder återfinns i både slutanvändar- och maskinbyggarledet i branscher som rör materialhantering, tunga transporter och lyft i alla dess former. Ett gemensamt mål är att nå lättare, starkare och mer hållbara produkter som skapar värde genom ökad nyttolast eller längre livslängd.

SSAB Special Steels har en av marknadens bredaste produkt- och tjänsteportföljer, kombinerat med djup kännedom om stålens egenskaper och prestanda. Genom ett nära samarbete med slutanvändare kan Special Steels därigenom, tillsammans med maskinbyggarna, skapa mervärde vid utveckling av nya produkter.


Exempel på applikationer för specialstål:

Höghållfasta konstruktionsstål:

 • Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
 • Lastbilskranar
 • Skyliftar
 • Chassin för lastbilar och trailers
 • Jordbruksmaskiner
 • Offshore (Valda delar i till exempel jack up rigs)

 

Slitstål:

 • Dumperflak för både off-road och on-road användning
 • Skopor
 • Containrar
 • Stationär gruvutrustning, som krossar
 • Återvinningsutrustning
 • Slitdelar till alla typer av maskiner, som hanterar materialflöden av något slag

 

Skyddsstål:

 • Fordon för säker transport av personer och värdesaker
 • Skydd för byggnader och diskar

 

Verktygsstål:

 • Gjutformar
 • Verktygshållare
 • Axlar

 

SSAB Special Steels främsta kundsegment och applikationer:

 • Tunga transporter: Trailers och flak
 • Anläggningsmaskiner: Dumprar, lastare och kranar
 • Materialhantering: Krossar, skopor och transportörer
 • Jordbruks-och skogsmaskiner: Kranar, gripare och utrustning för jordbearbetning
 • Verkstäder för tillverkning av reservdelar
   

 

Produkter och tjänster

Produkter:

 • Hardox är det ledande varumärket för slitstål . Det erbjuder en unik kombination av slagseghet och hårdhet som i sin tur möjliggör lättare och mer slittåliga konstruktioner för ökad nyttolast och/eller ökad livslängd 
 • Strenx är SSABs varumärke för höghållfasta konstruktionsstål. Sträckgränsen går  från 600 MPa till 1 300 MPa. Den höga styrkan i kombination med god slagseghet och bra formningsegenskaper möjliggör starka och lätta konstruktioner för ökad nyttolast
 • Raex är ett distributörsvarumärke för slitstål utformat för att möte standardkraven på marknaden
 • Toolox är ett färdighärdat verktygsstål, tillgängligt som plåt och stång, med mycket god maskinbearbetbarhet
 • Armox och Ramor är skyddsplåt med egenskaper speciellt anpassade  för att skydda liv och egendom 
   

Tjänster:

SSAB Services: SSAB har en affärsenhet, SSAB Services, för att öka fokus på service till maskinbyggare och eftermarknad. SSAB Services som består av koncepten Hardox Wearparts och SSAB Shape redovisas som en del av SSAB Special Steels

 • Hardox Wearparts är ett nätverk av företag som tillverkar slitdelar och erbjuder service. Nätverket som är representerat i över 70 länder består av cirka 265 företag. SSAB har ägarintressen i 16 av dessa. Hardox Wearparts erbjuder reservdelar och rådgivning till den lokala eftermarknaden inom bland annat gruv-, infrastruktur-, återvinnings- och byggsektorn
 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med konstruktions- och bearbetningstjänster som erbjuds genom SSABs egna center för mervärdestjänster och ett världsomfattande oberoende nätverk av leverantörer inom plåtbearbetning
 • Lagerförsäljning från egna lager är SSABs sätt att säkerställa god tillgänglighet till plåt när den behövs och där den verkligen förbrukas


Teknisk support ska underlätta för kunderna att utveckla sina verksamheter och produkter för att  bli än mer konkurrenskraftiga. Genom att tillhandahålla breda tekniska generalister och riktigt erfarna specialister utgör det en av grundstenarna i Special Steels arbetssätt för att växa marknaden för höghållfasta stål  

 

Marknadsförhållanden och efterfrågan

SSAB Special Steels har verkat under utmanande marknadsförhållanden eftersom många branscher, till exempel gruvsektorn och marknaden för anläggningsmaskiner, har stagnerat eller varit på nedgång. Tunga transporter har varit ett av de segment som utvecklats starkast under det senaste året. 

Kundernas efterfrågan på lättare och mer hållbara produkter driver utvecklingen mot ökad användning av höghållfasta stål och slitstål. SSABs stål erbjuder en möjlighet att bygga lättare produkter med en längre livscykel på ett sätt som minskar slitaget på komponenterna, minskar bränsleförbrukningen, ökar lyftprestanda och möjliggör högre lastkapacitet. Marknadspenetrationen för höghållfasta stål ökar på alla marknader, men andelen på tillväxtmarknader är betydligt lägre än på mogna marknader.

 

Marknadsområden och marknadsandel:

SSAB Special Steels

 • Finns representerat på de flesta av världens marknader. Marknadsandelarna varierer stort mellan olika produkter och geografier.Störst andel återfinns inom seghärdade stål.
 • Har en stark ställning på marknaden för de viktigaste kundsegmenten som anläggningsmaskiner, tunga transporter och eftermarknad
 • Fokuserar på att växa den totala marknaden för höghållfasta stål genom att ständigt arbeta med uppgradering
 • Har cirka 50 % av omsättningen i Europa och cirka 20% i Nordamerika 
 • Ser Latinamerika, Afrika och Asien som viktiga regioner för framtida tillväxt
   

 

Styrkor

SSAB Special Steels är ledande i utveckling och tillverkning av  slit-, konstruktions-, skydds- och verktygsstål.

 • Världens bredaste produktportfölj
 • Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna ger högre utvecklingstakt och ökad konkurrenskraft 
 • Välkända och mycket respekterade produktvarumärken 
 • Långa kundrelationerKonkurrenskraftiga ledtider och tjänster på global nivå
 • Stålservicecenter samt egna lager på cirka 160 platser i mer än 50 länder
 • En unik kombination av expertis när det gäller utveckling av stål, design och kunskap kring applikationer 
   

 

Strategi

SSAB Special Steels strävar efter att vara en global ledare inom slitstål, konstruktionsstål, skydds- och verktygsstål samt inom relaterade mervärdestjänster.  

Strategiska prioriteringar:

 • Fokus på säkerhet i alla delar av divisionen 
 • Bibehålla ställningen som innovationsledare med unika produkter och unika servicetjänster 
 • Expansion inom service och eftermarknadstjänster genom Hardox Wearparts och SSAB Shape 
 • Nära samarbete med presumtiva och existerande kunder för att uppgradera till höghållfasta stål
 • Hög tillväxt genom att bearbeta nya segment och nya marknader
   

 

Konkurrenter

Internationella ståltillverkare som Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE och Nucor.