5
SSAB Special Steels

SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

 

SSAB Special Steels är global marknadsledare inom höghållfasta stål. Divisionens breda produktportfölj omfattar ett antal unika stålsorter. Varumärket Hardox är det mest kända av alla varumärken på stålmarknaden. Med en affärsmodell som omfattar lokala lager, teknisk kundsupport samt konstruktions- och bearbetningstjänster kan vi, genom vår globala organisation, ha ett nära samarbete med såväl stora OEM-företag som mindre och medelstora kunder världen över. Detta sätt att arbeta särskiljer SSAB från de flesta andra större stålföretag.

SSAB Special Steels ansvarar för produktion av Q&T i Oxelösund (Sverige) och försäljning av Q&T och varmvalsade höghållfasta produkter som tillverkas i Mobile, Alabama (USA), Brahestad (Finland) och Borlänge (Sverige). Sammanlagt har SSAB nio produktionslinjer globalt som kan producera höghållfasta stål, vilket ger flexibilitet och förmåga till kapacitetsökning.

 

Fakta

Antal anställda: cirka 2 800
Försäljning 2017: 16 053 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala försäljning: 22 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA 26 %
Chef för SSAB Special Steels: Per-Olof Stark (1954), EVP
Stålleveranser 2017: cirka 1,2 miljoner ton

 

Styrkor

SSAB Special Steels är ledande i utveckling och tillverkning av  slit-, konstruktions-, skydds- och verktygsstål.

 • Världens bredaste produktportfölj
 • Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna ger högre utvecklingstakt och ökad konkurrenskraft 
 • Välkända och mycket respekterade produktvarumärken 
 • Långa kundrelationer
 • Konkurrenskraftiga ledtider och ett världomspännande tjänsteutbud
 • Egna lager på cirka 80 platser som försörjer ungefär 130 länder
 • En unik kombination av expertis när det gäller utveckling av stål, design och kunskap kring applikationer 
   

 

Strategi

SSAB Special Steels strävar efter att vara en global ledare inom slit-, konstruktions-, skydds- och verktygsstål samt inom relaterade mervärdestjänster. 

Strategiska prioriteringar:

 • Fokus på säkerhet i alla delar av divisionen
 • Bibehålla en ställning som ledande innovatör med unika produkter och unika tjänster
 • Expansion inom service och eftermarknadstjänster genom Hardox Wearparts och SSAB Shape
 • Nära samarbete med presumtiva och existerande kunder för att uppgradera till höghållfasta stål
 • Hög tillväxt genom att bearbeta nya segment och nya marknader 
 • Utöka verksamheten inom höghållfasta stänger och rör
   

Kunder och slutanvändare

SSAB Special Steels kunder representerar både slutanvändare och maskinbyggare i branscher som materialhantering, tunga transporter och alla slags lyft. Ett gemensamt mål är att göra lättare, starkare och mer hållbara produkter som skapar värde genom högre nyttolaster och/eller längre livslängd. 

SSAB Special Steels har en av marknadens bredaste produkt- och tjänsteportföljer, kombinerat med djup kännedom om stålens egenskaper och prestanda. Vår nära kontakt med slutanvändarna gör att SSAB Special Steels tillsammans med maskinbyggarna kan skapa mervärde genom att utveckla nya produkter.


Exempel på tillämpningar för specialstål:

Höghållfasta konstruktionsstål:

 • Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
 • Lastbilskranar
 • Skyliftar
 • Chassin för lastbilar och trailers
 • Jordbruksmaskiner
 • Offshore (Valda delar i till exempel jack up rigs)

 

Slitstål:

 • Dumperflak för både off-road och on-road-användning
 • Skopor 
 • Containrar
 • Stationär och mobil gruvutrustning, t.ex. krossar
 • Återvinningsutrustning
 • Olika typer av slitdelar 
   

Skyddsstål:

 • Fordon för säker transport av personer och värdesaker
 • Skydd för byggnader

 

Verktygsstål:

 • Gjutformar
 • Verktygshållare
 • Axlar

 

SSAB Special Steels främsta kundsegment och applikationer

 • Tunga transporter: Trailers och flak
 • Anläggningsmaskiner: Dumprar, lastare och kranar
 • Materialhantering: Krossar, skopor och transportörer
 • Jordbruks-och skogsmaskiner: Kranar, gripare och utrustning för jordbearbetning
 • Verkstäder för tillverkning av reservdelar
   

 

Produkter och tjänster

SSAB Special Steels ansvarar för alla SSABs seghärdade stål (Q&T) och varmvalsade avancerade höghållfasta stål (AHSS) med sträckgräns på 690 MPa eller högre. Dessa stål kan vidare delas in i höghållfasta konstruktionsstål, slitstarka stål, skyddsstål och verktygsstål.

Varumärken och produkter:

 • Hardox är det ledande varumärket för slitstål. Det erbjuder en unik kombination av slagseghet och hårdhet som i sin tur möjliggör lättare och mer slittåliga konstruktioner för ökad nyttolast och/eller ökad livslängd
 • Strenx är SSABs varumärke för höghållfasta konstruktionsstål. Den höga hållfastheten i kombination med god slagseghet och bra formningsegenskaper möjliggör starka och lätta konstruktioner för ökade nyttolaster
 • Raex är ett distributörsvarumärke för slitstål utformat för att möte standardkraven på marknaden
 • Toolox är ett färdighärdat verktygsstål, tillgängligt som plåt och stång, med mycket god maskinbearbetbarhet
 • Armox och Ramor är skyddsplåt med egenskaper speciellt anpassade för att skydda liv och egendom
   
   
   

Tjänster:

SSAB Services tillhandahåller tjänster till både maskintillverkare (OEMs) och eftermarknad. Verksamheten redovisas som en del av SSAB Special Steels. Deras uppgift är att utveckla Hardox WearParts-nätverket och underlätta användningen av höghållfasta stål genom att marknadsföra SSAB Shape-konceptet.

 • Hardox Wearparts är ett nätverk av företag som tillverkar slitdelar och erbjuder reparationsservice till slutanvändare. Nätverket är representerat i över 80 länder och består av cirka 360 företag. SSAB har ägarintressen i 16 av dessa. Hardox Wearparts erbjuder reservdelar och rådgivning till den lokala eftermarknaden inom bland annat gruv-, infrastruktur-, bygg-, stål-, jordbruks- och återvinningssektorn.
 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med konstruktions- och bearbetningstjänster som erbjuds genom SSABs egna center för mervärdestjänster och ett världsomfattande oberoende nätverk av leverantörer inom plåtbearbetning. Genom SSAB Shape kan uppgradering till höghållfasta stål och mer avancerade konstruktioner faciliteras och därigenom ytterligare öka värdet för både tillverkaren och slutanvändaren
   

Allmänna marknadsförhållanden och efterfrågan

Efter flera år med ett tufft affärsläge har vi under 2017 sett en förbättring, inom några av de för SSAB Special Steels, viktiga segmenten såsom anläggningsmaskiner och gruvdrift. 

Kundernas efterfrågan på lättare och mer hållbara produkter driver utvecklingen mot ökad användning av höghållfasta stål. SSABs stål möter den efterfrågan.  Med lättare och mer slitstarka applikationer kan livslängder, nyttolaster och lyftkapaciteter öka samtidigt som bränsleförbrukningen i många fall kan reduceras. Potentialen är störst på tillväxtmarknader där andelen höghållfasta stål är mycket låg, men efterfrågan ökar också på mogna marknader. Genom teknisk support underlättar vi uppgradering för att säkerställa att andelen fortsätter att öka inom olika segment och på alla typer av marknader.

Marknadsområden och marknadsandel:

SSAB Special Steels

 • Finns representerat på de flesta av världens marknader. Marknadsandelarna varierar stort mellan olika produkter och geografier. Störst andel återfinns inom seghärdade stål
 • Har en stark ställning på marknaden för de viktigaste kundsegmenten som anläggningsmaskiner, tunga transporter och eftermarknad
 • Fokuserar på att växa den totala marknaden för höghållfasta stål genom att ständigt arbeta med uppgradering
 • Har cirka 50 % av sin omsättning i Europa och cirka 20 % i Nordamerika
 • Ser Latinamerika, Afrika och Asien som viktiga regioner för framtida tillväxt

 

Konkurrenter

Internationella ståltillverkare som Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE och Nucor.