5

Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Tibnor levererar stål och metaller till industrin i Norden och Baltikum och erbjuder ett komplett utbud av stål, metaller och relaterade bearbetningstjänster i linje med olika segments- och kundbehov. Tibnor spelar en viktig roll när det gäller att säkra SSABs ledarskap på hemmamarknaden, där distributionsledet utgör en stor del av den nordiska stålmarknaden. 

Tibnor har byggt ett starkt varumärke genom att erbjuda ett stort produktutbud och att lägga stort fokus på mervärdeskapande bearbetningstjänster, men även genom att erbjuda effektiva kund- och logistiklösningar. Vi är unika i Norden och Baltikum med en närvaro och ett arbetssätt som möjliggör en effektivare resursbalansering mellan de olika ländernas enheter.

Tibnor bearbetar materialet - stål och andra metaller - innan levererans till kunden. Det innebär att de produkter som levereras till kunden kan användas direkt, utan ytterligare förberedelse. Företagets maskinpark har utrustning som är specialiserad på olika material, vilket innebär att vi kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

Lager- och produktionsverksamheten utgör cirka 85 % av försäljningen och direktleveranser från stålverken står för resterande 15 %.

 
 

Snabba fakta

Antal anställda: omkring 1 100
Försäljning 2017: 7 821 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 11 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 4 %
Chef för Tibnor: Mikael Nyquist (1963), VD

Styrkor

 • Unik lokal närvaro i Norden 
 • Vi har medarbetare med hög kompetens som drivs av att lösa kundernas behov
 • Vi erbjuder ett stort produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med logistikexpertis, starka distributionsnätverk och moderna kundservicelösningar 
 • Hög leveransprecision och korta ledtider, med tjänster som hjälper kunderna att förbättra sina materialflöden
 • Nära samarbete med strategiska leverantörer och nyckelkunder/segment

   

Strategi

 • Vinna marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produktutbud 
 • Öka Parts Business volymer genom ett specialiserat bearbetningsnätverk
 • Fortsätta att utveckla våra mervärdestjänster med fokus på kundvärde
 • Utnyttja digitalisering och automatisering 
 • Bygga ett gemensamt Tibnor och utnyttja: kompetenser, bästa praxis, anläggningar och köpkraft i hela Norden – och därmed vara en stark partner för kunder och leverantörer

Kunder och slutanvändare

Tibnors kunder är nordiska och baltiska industriföretag som använder stål och andra metaller i sina tillverkningsprocesser och/eller slutprodukter.  Huvudsegmenten är:
 • Underleverantörsindustrin 
 • Verkstadsindustrin
 • Fordonsindustrin
 • Byggindustrin
Tibnor har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum i olika branscher, och i kundkretsen ingår allt ifrån stora maskintillverkare (OEMs) till små och medelstora företag.
 
Distributions- och bearbetningsverksamheten utgör cirka 85 % av försäljningen och direktleveranser från stålverken står för resterande 15 %.

 

Produkter och tjänster

SSABs produktutbud står för cirka 45 % av Tibnors försäljning.  Andra tillverkares handels- och specialstålsprodukter som Tibnor distribuerar innefattar maskinstål och långa produkter, till exempel balk, stång och hålprofiler för konstruktionsändamål, samt armeringsstål till byggnadsindustrin. Rostfritt stål och icke-järnhaltiga metaller, främst aluminium och koppar, står för cirka 20 % av försäljningen.

Som ståldistributör är Tibnor en logistikexpert med ett väl etablerat distributionssystem som arbetar med olika logistikflöden. Logistiklösningarna varierar från leveranser inom 24 timmar från lager, till individuella materialflöden som svarar mot kundens behov. För kunderna innebär det att materialet levereras i rätt tid och till rätt kvalitet.

Tibnor bearbetar alla produktgrupper som levereras till marknaden. Tibnors maskiner och utrustning är specialiserade på olika material, vilket innebär att vi kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

För kunderna innebär outsourcing av icke kärnverksamhet till en professionell, specialiserad partner en möjlighet att öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Kunderna minskar sitt rörelsekapital, förbättrar produktionseffektiviteten, ökar flexibiliteten och minskar även materialspill och bidrar till att förbättra slutproduktens kvalitet.

Tibnor erbjuder även ett stort utbud av kontaktpunkter och supportservicelösningar för kunderna. Kunderna kan välja att använda e-tjänster som EDI och Webshop eller få personlig service. Det gör det enkelt för kunderna att välja material, skapa offerter, lägga beställningar, få tillgång till dokument eller arbeta med automatiserade lösningar.  

 

Allmänna marknadsförhållanden och efterfrågan

Nästan 55 % av allt stål som levereras i Norden, cirka 4 miljoner ton, tillhandahålls genom distributörer. Mervärdestjänsterna är av allt större vikt för industriella kunder, som i allt större utsträckning vill fokusera på sin kärnverksamhet. Den nordiska tillverkningsindustrin karaktäriseras av en hög grad av export, vilket gör att den globala ekonomin och efterfrågan är en viktig faktor.

 

Marknadsområden och marknadsandel

Tibnor har en stark närvaro i Norden. Sverige står för ungefär hälften av omsättningen, Finland och Norge har båda cirka 20 %, och därefter följer Danmark och Baltikum.

Tibnor har en marknadsandel på cirka 20 % av den nordiska distributionsmarknaden.

 

Konkurrenter

Tibnors konkurrenter är bland annat BE Group, Stena Stål, Norsk Stål och Kontino samt ett antal nationella, lokala företag och nischaktörer.

Mer information om Tibnor