5

Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Tibnor levererar stål och metaller till industrin i Norden och Baltikum och erbjuder ett komplett utbud av stål, metaller och relaterade bearbetningstjänster i linje med olika segments- och kundbehov. Tibnor spelar en viktig roll när det gäller att säkra SSABs ledarskap på hemmamarknaden, där distributionsledet utgör en stor del av den nordiska stålmarknaden. 

Tibnor har byggt ett starkt varumärke genom att erbjuda ett stort produktutbud och att lägga stort fokus på mervärdeskapande bearbetningstjänster, men även genom att erbjuda effektiva kund- och logistiklösningar. Vi är unika i Norden och Baltikum med en närvaro och ett arbetssätt som möjliggör en effektivare resursbalansering mellan de olika ländernas enheter.

Tibnor bearbetar materialet - stål och andra metaller - innan levererans till kunden. Det innebär att de produkter som levereras till kunden kan användas direkt, utan ytterligare förberedelse. Företagets maskinpark har utrustning som är specialiserad på olika material, vilket innebär att vi kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

Lager- och produktionsverksamheten utgör cirka 85 % av försäljningen och direktleveranser från stålverken står för resterande 15 %.

 

 

 
 

Snabba fakta

Antal anställda: omkring 1 100
Nettoomsättning 2016: 6 879 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 12 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 4 %
Chef för Tibnor: Mikael Nyquist (1963), VD


Kunder och slutanvändare

Tibnors kunder är nordiska och baltiska industriverksamheter, exempelvis OEM-tillverkare och underentreprenörer, som använder stål och metaller i sina produktionsprocesser och/eller slutprodukter. Huvudsegmenten är: 
 • Underentreprenad 
 • Verkstadsindustrin
 • Fordonsindustrin
 • Byggindustrin
Tibnor har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum.

Produkter och tjänster

SSABs produktutbud står för cirka 45 % av Tibnors försäljning. Andra tillverkares handels- och specialstålsprodukter som Tibnor distribuerar innefattar maskinstål och långa produkter, till exempel balk, stång och hålprofiler för konstruktionsändamål, samt armeringsstål till byggnadsindustrin. Rostfria stål och metaller, främst aluminium och koppar, står för cirka 20 % av försäljningen.

För kunderna innebär outsourcing av icke-kärnverksamhet till en professionell, specialiserad partner en möjlighet att öka företagets generella lönsamhet och konkurrenskraft. Kunderna sparar investeringskapital, förbättrar produktionseffektiviteten, ökar flexibiliteten och minskar även materialspill och bidrar till att förbättra slutproduktens kvalitet.

Som ståldistributör är Tibnor en logistikexpert med ett väl etablerat distributionssystem som arbetar med olika logistikflöden. Logistiklösningarna varierar från leveranser inom 24 timmar från lager, till individuella materialflöden som svarar mot kundens behov. För kunderna innebär det att materialet levereras i rätt tid och till rätt kvalitet. Vi kan leverera inom 24 timmar, med en leveranssäkerhet på över 95 %, och med en leveransprecision mätt på dag.

Tibnor erbjuder även kunderna ett stort utbud av kontaktpunkter och supportservicelösningar, beroende på behov och preferenser. Kunderna kan välja att använda e-tjänster som EDI och webshop eller få personlig service. Det gör det enkelt för kunderna att välja material, skapa sina egna erbjudanden, lägga beställningar, få tillgång till dokument eller att arbeta med automatiserade lösningar. 

 

Allmänna marknadsförhållanden och efterfrågan

Cirka 55 % av allt stål som levereras i Norden tillhandahålls genom distributörer. Mervärdestjänsterna är av allt större vikt för industriella kunder, som i allt större utsträckning vill fokusera på sin kärnverksamhet.

Marknadsområden och marknadsandel

Tibnor har en stark närvaro i Norden. Sverige står för ungefär hälften av omsättningen, Finland och Norge har båda cirka 20 %, och därefter följer Danmark och Baltikum.

Tibnor har en marknadsandel på cirka 20 % av den nordiska distributionsmarknaden.


Strategi

 • Vara en mötesplats för nordiska och baltiska tillverkare och leverantörer där kunskaper och erfarenheter från såväl oss som våra kunder och leverantörer sammanstrålar för smartare lösningar
 • Vara kundernas och leverantörernas förstahandsval när det gäller distribution och bearbetning genom att vara en stark partner med ett gemensamt arbetssätt och genom att driva verksamheten i alla de nordiska länderna
 • Vinna marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produkt- och tjänsteutbud
 • Fortsätta att utveckla våra mervärdetjänster genom vårt breda nätverk av högt specialiserade bearbetningsenheter
 • Bygga ut de digitala tjänsterna till hela Norden
 • Förbättra den interna effektiviteten genom att nyttja kompetens, tillgångar och köpkraft fullt ut på en nordisk nivå

 

Styrkor


 • Marknadens bästa och mest utbyggda nätverk i Norden
 • Vi har professionella medarbetare med hög kompetens som drivs av att lösa kundernas behov
 • Vi erbjuder ett stort produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med logistikexpertis, starka distributionsnätverk och moderna kundservicelösningar
 • God leveransprecision och korta ledtider, med tjänster som hjälper kunderna att förbättra sina flöden
 • Strategiska relationer med materialproducenter gör det möjligt att ge högkvalitativ kundsupport när det gäller val av material
   


Konkurrenter

Tibnors konkurrenter är bland annat BE Group, Stena, Norsk Stål och Kontino och ett antal nationella, lokala företag och nischaktörer.

Mer information om Tibnor