5
SSAB Technical steel support
SSAB brand programs

Marknadsföringsstöd - våra varumärken, din framgång

Brand programs

KALKYLATORER OCH VERKTYG

WearCalc
Infra design tool
WeldCalc

BEARBETNINGSANVISNINGAR

Se alla våra videor om stålbearbetning

STÅLHANDBÖCKER

Beställ enstaka handböcker eller hela Tech Library-serien idag för att skaffa dig kunskaper om tillverkning och konstruktion med SSABs höghållfasta stål.

SSABs stålhandböcker bygger på SSABs expertis inom ståltillverkning och design samt tusentals tillämpningar över hela världen och innehåller djupgående teknisk bakgrund, riktlinjer för tillämpningar och detaljerade rekommendationer om svetsning, formning, fogning, design med mera.

Utöver våra klassiska handböcker ger vi också ut den unika guiden ”Welding of AHSS/UHSS Steel”, vars syfte är att fylla igen en kunskapslucka om svetsning av avancerade höghållfasta och ultrahöghållfasta stål i fordonsindustrin. Den kombinerar djupgående teknisk bakgrund, detaljerade testresultat, riktlinjer för tillämpningar och rekommendationer om bästa praxis för belagda och obelagda stål av denna typ.

Fyll i blanketten nedan och beställ ditt exemplar idag!

Svetshandboken

Svetsegenskaper hos Hardox och Strenx

Läs mer
Welding handbook

Svetshandboken

Svetshandboken behandlar svetskarakteristika för Hardox och Strenx. Huvudsyftet är att ta upp problem och rekommendationer för hur man kan utnyttja hela potentialen för svetsade konstruktioner. Ämnen som exempelvis åtgärder för att få önskade mekaniska egenskaper för svetsfogen och hur man motverkar defekter som kan uppstå vid svetsning behandlas.  Handboken är främst avsedd för tekniker och ingenjörer, men andra kan också ha nytta av den. Handboken är uppdelad i 23 kapitel och har 132 sidor.

Pris: 95 euro

Fogningshandboken

Sammanfogning av höghållfasta stål

Läs mer

Fogningshandboken

Sammanfogning av höghållfasta stål

Syftet med boken är att vägleda samt ge nya fördjupande kunskaper vid fogning av SSABs produkter med tonvikt på höghållfasta stål.

Handboken riktar sig främst till personal verksam inom fogning samt konstruktörer. Den kan även användas i utbildningssammanhang.

Innehåll:

 • SSABs produkter
 • Smältsvetsning
 • Motståndssvetsning
 • Mekanisk fogning
 • Limning
 • Lödning
 • Utmattning – jämförelse mellan olika fogningsmetoder
 • Fogning mot andra material

Pris: 95 euro

Formningshandboken

Styckeskärande bearbetning och plastisk formning.

Läs mer

Formningshandboken

Styckeskärande bearbetning och plastisk formning.

I Formningshandboken, som är en utvidgning och fördjupning av Plåthandbokens kapitel "Verkstadsteknisk tillverkning", har vi samlat värdefulla kunskaper om styckskärande bearbetning och plastisk formning med tonvikt på höghållfasta stål.

Innehåll:

 • Materialegenskaper
 • Styckeskärande bearbetning
 • Plastisk formning
 • Formbarhet och materialbeteende
 • Verktygsmaterial, ytor och tribologi
 • Ytbehandlingar och ytbeläggningar

Pris: 95 euro

Konstruktions-handboken

SSABs klassiska handbok om höghållfasta stål

Läs mer
Design handbook

Ny upplaga av SSABs Konstruktionshandbok

Den nya upplagan av SSABs klassiska handbok om höghållfasta stål har lämnat tryckpressen

Konstruktionshandboken täcker områden som val av material, praktiska konstruktionslösningar, motståndsberäkning och produktionsteknologi. Konstruktionshandboken följer i stort den allmänna europeiska standarden Eurocode 3, 2010 och baseras på den kollektiva erfarenheten hos ett stort antal experter och forskare.

Pris: 95 euro

Svetsning av AHSS/UHSS-stål

En svetsguide för fordonsindustrin och andra branscher med fokus på AHSS/UHSS-stål


Läs mer

Svetsningsguide för AHSS/UHSS för fordonsindustrin

En guide för fordonsindustrin och andra branscher med fokus på AHSS/UHSS-stål

Svetsning av AHSS/UHSS stål. Svetsningsguiden ger en detaljerad översikt över de vanligaste svetsmetoderna i fordonsindustrin: punktsvetsning, lasersvetsning och bågsvetsning. Fokus ligger på svetsning av UHSS stål, men det finns även testresultat och svetsrekommendationer för både belagt och obelagt AHSS- och UHSS-stål. 

Guiden kan beställas av alla fordonstillverkare och däckleverantörer samt andra industrisegment som är intresserade.

Svetsningsguiden är unik inom såväl stål- som bilindustrin, den har 80 sidor och finns på engelska språket.

Pris: 85 euro

Tech Library

Med SSAB Tech Library får du enkelt, snabbt och kostnadseffektivt tillgång till vår expertis

Läs mer
Tech libary

Kom med i SSABs lag

Världens behov av lättare och starkare produkter ökar snabbt. Det är lätt att se att det sker en snabbt eskalerande uppgradering, både inom olika branscher och globalt. Är ditt företag redo att gå över till avancerat höghållfast stål? Har du de kunskaper och den produktionskapacitet som krävs?

Kom med i vårt vinnande lag! Våra experter strävar konstant efter att upptäck nya lösningar och sedan utveckla dem enligt våra kunders behov och önskemål. Tillsammans kan vi hitta lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft på marknaden.

 • Konstruktionshandboken
 • Formningshandboken
 • Fogningshandboken
 • Svetshandboken

Tech Library

Med SSAB Tech Library får du enkelt, snabbt och kostnadseffektivt tillgång till vår expertis

Pris: 325 euro

För att köpa manualer/handböcker, skicka e-post till ssab@tm-gruppen.se med följande information:

Handbok
Namn
Företag
Adress
Ort
Postnummer
Land
VAT-nummer(endast EU-länder utanför Sverige)
Referensnummer (internt, om det behövs)
E-post
Telefon
Leveransadress (om annan än faktureringsadress)

 

 För frågor, kontakta marita.bostrom@ssab.com