Docol® Fordonsstålsorter

Optimera valet av AHSS/UHSS-stål för dina fordonslösningar: Docol® finns som martensitiskt stål • presshärdningsstål • multifasstål • med hög kantduktilitet • 3e gen tvåfasstål med hög formbarhet • med fler. SSAB använder ren svensk järnmalm och avancerade processer för att framställa stål med extrem renhet och jämna formningsegenskaper.

  OEM-specifika fordonsstål

  Förutom de stålsorter som anges nedan erbjuder SSAB hundratals varianter av Docol® som uppfyller specifika VDA-, SAE-, EN-, JIS- och OEM-standarder. Vi har nära samarbeten med OEM- och Tier 1-leverantörer inom fordonsindustrin för att utveckla anpassade AHSS-sorter som ger dina konstruktioner en konkurrensfördel.

   

  car cross sections

  Resurser för varje fas i utvecklingsarbetet

  Vi kan bidra i varje fas: materialval, krocksimuleringar, konstruktionsoptimering, produktionsmodellering, arbetsflödesplanering, och verktygsrekommendationer. Dessutom får du omedelbar tillgång till webbinarier och artiklar inom nyckelområden som AHSS-simuleringar, återfjädring och fossilfritt stål.

  pdf 2,64 Mb
  Docol® Product program for the automotive industry

  Våra senaste AHSS stålsorter

  Utöver allmänt tillgängliga stålsorter i tabellerna nedan utvecklar SSAB kontinuerligt nya Docol® stålsorter baserat på ledande fordonstillverkares och deras leverantörers framtida behov.

  Här är en lista över spännande nyheter inom AHSS. Vissa är tillskott till befintliga stålfamiljer – det vill säga sorter som nu finns i nya varmvalsade eller metallbelagda versioner. Andra är helt nya stål, som våra sorter med garanterad hålexpansion (HER).

  Nya varmvalsade stålsorter:

  Docol HR800HER-75
  Docol HR800HER-100
  Docol HR1500M
  Docol HR1000CP

  Nya kallvalsade stålsorter:

  Docol 1900M
  Docol 1700M-EG

  Nya metallbelagda stålsorter:

  Docol CR1180CP-GI
  Docol CR1180DP-GI
  Docol CR1000DH-GI
  Docol HR600FB-GI

  Tillgängliga stålsorter

  Martensitiskt stål (M)

  Martensitiska (M) stål har mycket hög sträckgräns (Re) och en extremt hög brottgräns (Rm). Docol® martensitiskt stål har ganska bra dragningförmåga och goda kantsträckningsegenskaper. Det går också bra att svetsa. 

  Docol® M produktutbud:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
   Docol 900M Docol CR700Y900T MS UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   SSAB

   Docol® 900 M

   Docol 1100M Docol CR860Y1100T MS UC, EG T: 0.50 - 2.00 mm
   W: Up to 1527 mm
   SSAB

   Docol® 1100 M

   Docol 1200M Docol CR950Y1200T MS UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   SSAB

   Docol® 1200 M

   Docol HR900Y1180T MS UC T: 2.00 - 4.00 mm
   W: Up to 1440 mm
   SSAB

   Docol® 1200 M

   Docol 1300M Docol CR1030Y1300T MS UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   VDA 239-100

   Docol® 1300M

   Docol 1400M Docol CR1150Y1400T MS UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   SSAB

   Docol® 1400M

   Docol 1500M Docol CR1220Y1500T MS UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   VDA 239-100

   Docol® 1500M

   Docol 1700M Docol CR1350Y1700T MS UC T: 1.00 - 2.10 mm
   W: Up to 1250 mm
   VDA 239-100

   Docol® 1700M

   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Tvåfasstål med hög formbarhet

    Metallbelagt Docol® 600DH-GI och Docol® 800DH-GI är två av de stålsorter som nu är tillgängliga, och fler är på väg.

    En speciell värmebehandling som ger stålet en tvåfasstruktur gör att Docol® 600DH-GI och Docol® 800DH-GI lämpar sig för tillämpningar som kräver bättre formbarhet än konventionella tvåfasstål med samma brottgräns.

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
     Docol 600DH Docol CR330Y590T DH GI T: 0.80 - 2.40 mm
     W: Up to 1400 mm
     SSAB
     Docol 800DH Docol CR440Y780T DH GI T: 0.80 - 2.00 mm
     W: Up to 1400 mm
     VDA 239-100
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Presshärdade stål (PHS)

      För presshärdningsstål (PHS) är det formningsprocessen som ger materialet de slutliga egenskaperna. Formning vid höga temperaturer underlättar komplicerade strukturer, eftersom den martensitiska mikrostrukturen utvecklas efter presshärdning. Detta material har begränsade svetsegenskaper.

      Docol® PHS produktutbud:

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
       Docol PHS 1500 Docol PHS FH 1500 UC T: 0.70 - 3.00 mm
       W: Up to 1500 mm
       SSAB

       Docol® PHS 1500

       Docol PHS CR 1500 UC T: 0.70 - 3.00 mm
       W: Up to 1500 mm
       SSAB

       Docol® PHS 1500

       Docol PHS HR 1500 UC T: 2.00 - 12.00 mm
       W: Up to 1600 mm
       SSAB

       Docol® PHS 1500

       Docol PHS HR 1500+A UC T: 2.00 - 12.00 mm
       W: Up to 1600 mm
       SSAB

       Docol® PHS 1500

       Docol PHS 1800 Docol PHS FH 1800 UC T: 0.70 - 3.00 mm
       W: Up to 1500 mm
       SSAB

       Docol® PHS 1800

       Docol PHS CR 1800 UC T: 0.70 - 3.00 mm
       W: Up to 1500 mm
       SSAB

       Docol® PHS 1800

       Docol PHS 2000 Docol PHS FH 2000 UC T: 1.00 - 2.10 mm
       W: Up to 1515 mm
       SSAB

       Docol® PHS 2000

       Docol PHS CR 2000 UC T: 1.00 - 2.10 mm
       W: Up to 1515 mm
       SSAB

       Docol® PHS 2000

       Docol PHS HR 2000 UC T: 2.00 - 4.00 mm
       W: Up to 1600 mm
       SSAB

       Docol® PHS 2000

       Docol PHS HR 2000+A UC T: 2.00 - 4.00 mm
       W: Up to 1600 mm
       SSAB

       Docol® PHS 2000

       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Komplex fas (Complex Phase, CP):

        Komplexfasstål (CP) har högre sträckgräns och lägre deformationshärdning än tvåfasstål med samma hållfasthet. Komplexfasstål har goda utmattningsegenskaper i fråga om lågcykelutmattning. Jämfört med tvåfasstål har komplexfasstålen bättre sträckflänsning och ISO hålexpansion och lämpar sig för tillämpningar där det krävs hög hållfasthet, god bockbarhet och sträckflänsningsförmåga.

        Docol® CP produktutbud:

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
         Docol 600CP Docol CR350Y600T CP GI, GA, ZA T: 0.70 - 2.50 mm
         W: Up to 1520 mm
         SSAB

         Docol® 600CP

         HCT600C GI, GA, ZA T: 0.70 - 2.50 mm
         W: Up to 1520 mm
         EN 10346 -
         Docol 800CP Docol CR570Y780T CP UC, GI, GA*, ZA* T: 0.50 - 2.50 mm
         W: Up to 1527 mm
         VDA 239-100

         Docol® 800CP

         Docol HR660Y760T CP UC, GI T: 2.00 - 4.00 mm
         W: Up to 1500 mm
         VDA 239-100

         Docol® 800CP

         Docol HR800HER 75 UC T: 2.00 - 4.00 mm
         W: Up to 1500 mm
         SSAB

         Docol® 800CP

         Docol HR800HER 100 UC T: 2.00 - 4.00 mm
         W: Up to 1500 mm
         SSAB

         Docol® 800CP

         Docol Roll 800 UC T: 0.50 - 2.10 mm
         W: Up to 1527 mm
         SSAB

         Docol® 800CP

         HCT780C UC T: 0.80 - 2.10 mm
         W: Up to 1527 mm
         EN 10338 -
         HCT780C GI, GA*, ZA* T: 0.80 - 2.50 mm
         W: Up to 1460 mm
         EN 10346 -
         Docol 1000CP Docol CR780Y980T CP UC, EG, GI T: 0.50 - 2.50 mm
         W: Up to 1527 mm
         VDA 239-100

         Docol® 1000CP

         Docol Roll 1000 UC, EG, GI T: 0.50 - 2.10 mm
         W: Up to 1527 mm
         SSAB

         Docol® 1000CP

         Docol Roll 1000HY UC, EG, GI T: 0.50 - 2.10 mm
         W: Up to 1527 mm
         SSAB

         Docol® 1000CP

         HCT980C UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
         W: Up to 1527 mm
         EN 10338 -
         HCT980C GI T: 1.00 - 2.00 mm
         W: Up to 1250 mm
         EN 10346 -
         Docol 1200CP Docol CR900Y1180T CP UC, EG, GI T: 0.50 - 2.10 mm
         W: Up to 1527 mm
         VDA 239-100

         Docol® 1200CP

         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          *Kan fås på begäran.

          Tvåfasstål (Dual Phase, DP):

          För tvåfasstål (DP) är det stor skillnad mellan sträck- och brottgräns i odeformerade områden. Deformationshärdningen vid formning är mycket stark. Tvåfasstål har god formbarhet jämfört med sin hållbarhet men har begränsad hålexpansion. Med sin låglegerade sammansättning är stålen lätta att svetsa men känsliga för värmebehandling (> 200 °C).

          Docol® DP produktutbud:

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
           Docol 500DP Docol CR290Y490T DP UC, GI, GA*, ZA T: 0.50 - 3.00 mm
           W: Up to 1527 mm
           VDA 239-100

           Docol® 500DP

           Docol CR230Y500T DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 500DP

           Docol CR290Y500T DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 500DP

           HCT490X UC T: 0.50 - 2.00 mm
           W: Up to 1527 mm
           EN 10338 -
           HCT490X GI, GA*, ZA T: 0.70 - 3.00 mm
           W: Up to 1520 mm
           EN 10346 -
           Docol 600DP Docol CR330Y590T DP UC, GI, GA, ZA T: 0.50 - 3.00 mm
           W: Up to 1527 mm
           VDA 239-100

           Docol® 600DP

           Docol CR280Y600T DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 600DP

           Docol CR350Y600T DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 600DP

           HCT590X UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           EN 10338 -
           HCT590X GI, GA, ZA T: 0.65 - 3.00 mm
           W: Up to 1520 mm
           EN 10346 -
           Docol 800DP Docol CR440Y780T DP UC, GI, GA, ZA* T: 0.50 - 2.50 mm
           W: Up to 1527 mm
           VDA 239-100

           Docol® 800DP

           Docol CR450Y780T DP UC T: 0.80 - 2.00 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 800DP

           Docol CR390Y800T DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 800DP

           Docol CR500Y800T DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 800DP

           Docol 800DPX GI, GA* T: 0.80 - 2.00 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 800DP

           HCT780X UC T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           EN 10338 -
           HCT780X GI, GA, ZA T: 0.80 - 2.50 mm
           W: Up to 1460 mm
           EN 10346 -
           Docol 1000DP Docol CR590Y980T DP UC, EG, GI, GA, ZA T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           VDA 239-100

           Docol® 1000DP

           Docol CR700Y980T DP UC, EG, GI, GA*, ZA* T: 0.70 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           VDA 239-100

           Docol® 1000DP

           Docol CR700Y980T DP LCE UC, EG, GI, GA*, ZA* T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1511 mm
           SSAB

           Docol® 1000DP

           Docol CR700Y1000T DP UC, EG T: 0.50 - 2.00 mm
           W: Up to 1527 mm
           SSAB

           Docol® 1000DP

           Docol 1000DPX GI, GA* T: 1.00 - 2.00 mm
           W: Up to 1320 mm
           SSAB

           Docol® 1000DP

           HCT980X UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           EN 10338 -
           HCT980XG UC, EG T: 0.70 - 2.10 mm
           W: Up to 1527 mm
           EN 10338 -
           HCT980X GI, GA*, ZA* T: 0.95 - 2.00 mm
           W: Up to 1250 mm
           EN 10346 -
           HCT980XG GI*, GA*, ZA* T: 0.95 - 2.00 mm
           W: Up to 1250 mm
           EN 10346 -
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            Stål med hög kantduktilitet för bilar

            Docol® HE är ett nytt sortiment av varmvalsat avancerat höghållfast stål (AHSS) med förbättrad kantduktilitet för fordonstillverkare som möter tekniska utmaningar i produktionen.

            Docol® stål med hög kantduktilitet erbjuder:

            Dölj/visa specifika kolumner Redigera
            Välj kolumner att visa
             Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
             Docol 355HE Docol HR355Y430T HE UC T: 2.00 - 7.00 mm
             W: Up to 1600 mm
             SSAB

             Docol® 355 HE

             Docol 420HE Docol HR420Y480T HE UC T: 2.00 - 7.00 mm
             W: Up to 1600 mm
             SSAB

             Docol® 420HE

             Docol 460HE Docol HR460Y520T HE UC T: 2.00 - 7.00 mm
             W: Up to 1600 mm
             SSAB

             Docol® 460HE

             Docol 500HE Docol HR500Y550T HE UC T: 2.00 - 7.00 mm
             W: Up to 1600 mm
             SSAB

             Docol® 500HE

             Jämför parametrar

             Välj en parameter att jämföra

             Jämförelse

              Höghållfast låglegerat (HSLA) stål 

              Höghållfasta låglegerade (HSLA) stål har normalt liten skillnad mellan sträck- och brottgräns (<100 MPa). De har därför utmärkt bockbarhet. Den låga perlithalten och avsaknaden av andra hårda faser ger dem bättre finstansningsegenskaper än tvåfasstål, och den låglegerade sammansättningen gör dem mycket lättsvetsade.

              Docol® HSLA produktutbud:

              Dölj/visa specifika kolumner Redigera
              Välj kolumner att visa
               Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
               Docol 420LA Docol CR420LA GI, GA*, ZA* T: 0.80 - 2.00 mm
               W: Up to 1500 mm
               VDA 239-100

               Docol® 420LA

               Docol HR420LA UC, GI* T: 2.00 - 4.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               VDA 239-100

               Docol® 420LA

               HC420LA UC T: 0.50 - 3.00 mm
               W: Up to 1527 mm
               EN 10268 -
               HX420LAD GI, GA, ZA T: 0.50 - 2.50 mm
               W: Up to 1500 mm
               EN 10346 -
               Docol 460LA Docol CR460LA UC, GI, GA*, ZA* T: 0.50 - 2.50 mm
               W: Up to 1527 mm
               VDA 239-100

               Docol® 460LA

               Docol HR460LA UC T: 2.00 - 6.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               VDA 239-100

               Docol® 460LA

               HC460LA UC T: 0.50 - 2.00 mm
               W: Up to 1527 mm
               EN 10268 -
               HX460LAD GI, GA*, ZA* T: 0.80 - 2.00 mm
               W: Up to 1500 mm
               EN 10346 -
               Docol 500LA Docol HR500LA UC T: 2.00 - 6.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               VDA 239-100

               Docol® 500LA

               HC500LA UC T: 0.50 - 2.00 mm
               W: Up to 1527 mm
               EN 10268 -
               HX500LAD GI, GA*, ZA* T: 0.80 - 2.00 mm
               W: Up to 1410 mm
               EN 10346 -
               Docol 550LA Docol HR550LA UC, GI* T: 2.00 - 6.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               VDA 239-100

               Docol® 550LA

               Docol 600LA Docol HR600LA UC T: 2.00 - 6.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               SSAB

               Docol® 600LA

               Docol 650LA Docol HR650LA UC T: 2.000 - 6.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               SSAB

               Docol® 650LA

               Docol 700LA Docol HR700LA UC, EG, GI* T: 2.00 - 6.00 mm
               W: Up to 1600 mm
               VDA 239-100

               Docol® 700LA

               Jämför parametrar

               Välj en parameter att jämföra

               Jämförelse

                Ferrit-bainit (FB) stål

                Ferrit-bainitiska (FB) stål har mekaniska egenskaper som liknar komplexfasstål (CP) men med större gap mellan sträck och brottgräns. FB-stål kännetecknas av god bockbarhet och utmärkt sträckflänsningsförmåga. De passar bäst för delar med sträckta flänsar som till exempel chassikomponenter i bilar.

                På SSAB genomför vi projekt med dessa stål för att möta behoven på fordonsmarknaden. Kontakta oss för mer information!

                Dölj/visa specifika kolumner Redigera
                Välj kolumner att visa
                 Produktserie Produktnamn BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
                 Docol 600FB Docol HR440Y580T FB UC, GI* T: 2.00 - 4.00 mm
                 W: Up to 1600 mm
                 VDA 239-100

                 Docol 600FB

                 Jämför parametrar

                 Välj en parameter att jämföra

                 Jämförelse

                  Rör

                  Docol rör har marknadens högsta hållfasthet. Brottgränsen sträcker sig från 600 MPa till otroliga 1000 MPa utan efterbehandling. Beläggningsalternativ som zink, galfan och galvannealed ger detta höghållfasta precisionsrör en unik korrosionsbeständighet och överlägsen lackvidhäftning. Rören tillverkas i enlighet med standarden EN 10305 (del 3 och 5) med mer krävande förlängningsvärden och kemiska analyser. För att uppfylla kundernas högsta förväntningar tillverkar vi rören med snäva toleranser.

                  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
                  Välj kolumner att visa
                   Produktserie Produktnamn DIMENSIONER STANDARDER Datablad
                   Docol Tube 590DP CR500Y590TDP Circular: 16 - 88.9 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 25x15 - 100x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 2.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5, VDA 239-100
                   CR500Y590TDH Circular: 16 - 88.9 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 25x15 - 100x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 2.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5, VDA 239-100
                   Docol Tube 780DP CR600Y780TDP Circular: 16 - 76 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 25x15 - 80x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 2.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5, VDA 239-100
                   CR600Y780TDH Circular: 16 - 76 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 25x15 - 80x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 2.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5, VDA 239-100
                   CR700Y800TDP Circular: 16 - 76 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 25x15 - 80x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 2.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5, VDA 239-100
                   Docol Tube 980DP CR750Y980TDP Circular: 28 - 60 mm
                   Square: 25x25 - 50x50 mm
                   Rectangular: 40x20 - 60x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 2.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5, VDA 239-100
                   Docol Tube 420LA CR420LA Circular: 16 - 88.9 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 20x15 - 100x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 3.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5
                   HR420LA Circular: 16 - 88.9 mm
                   Square: 19x19 - 60x60 mm
                   Rectangular: 20x15 - 100x40 mm
                   Wall Thickness: 1.0 - 3.0 mm
                   EN 10305-3, EN 10305-5
                   Jämför parametrar

                   Välj en parameter att jämföra

                   Jämförelse

                    5