En skopa tillverkad av Duroxite hårdpåsvetsad plåt
En skopa tillverkad av Duroxite hårdpåsvetsad plåt

Duroxite® hårdpåsvetsning för extrem hållbarhet

Duroxite® hårdpåsvetsade produkter är utformade för de mest extrema slitageförhållanden som nötning, slag, värme, metall mot metall och erosion. Duroxite® motverkar slitage under lång tid tack vare unika, garanterade slitageegenskaper ner till 75 % av påsvetsningens tjocklek.

Kontakta våra säljare

Öka slitstyrkan med Duroxite®

Hårdpåsvetsade Duroxite®-produkter kan öka livslängden på din utrustning med veckor, månader och till och med år i de tuffaste slitagemiljöerna. De enastående egenskaperna hos Duroxite® är ett resultat av hårdpåsvetsning av en basmetall, där man svetsar olika typer av kromkarbider eller komplexa karbider ovanpå basmaterialet. Genom att använda ett noggrant sammansatt påsvetsningsmaterial optimeras varje Duroxite®-produkt för olika slitagesituationer och nötande material.

Duroxite® plate

Duroxite® stärker din bransch

Cement chutes in Duroxite®

Cement

Duroxite® ger ökad livslängd till en tuff bransch med många slitagepåverkade produktionssteg.

Duroxite® in mining, quarries and hot sands

Oljesand, stenbrott och gruvdrift

Mycket nötande material är vanliga vid utvinning och bearbetning av malm, sten och sand.
Duroxite® in steel mills

Stålverk

Duroxite® hårdpåsvetsade produkter tål de heta och nötande förhållandena i stålverk.
Duroxite® product program

Välj rätt hårdpåsvetsningsplåt

Vilken Duroxite®-produkt som passar bäst för din applikation beror på vilket material – sten, sand, grus eller annat – som stöter emot eller glider längs ytan på slitdelen. Det beror också på anslagsvinkeln och -hastigheten och på drifttemperaturen.

Välj rätt påsvetsningsprodukt för att utrustningen och delarna ska prestera och producera på bästa möjliga sätt.

Duroxite® motverkar slitage, garanterat

Duroxite® har garantier som är unika på marknaden för hårdpåsvetsade produkter. Om du till exempel beställer 6 mm hårdpåsvetsning på en 6 mm basplåt vet du att detta är vad du får inom ±10 %. Detta gäller konsekvent över hela plåten och från plåt till plåt. 

Slitegenskaperna garanteras också ner till 75 % av påsvetsningsskiktets tjocklek i motsats till bara ytan på skiktet. Återstående 25 % av hårdpåsvetsningen är ett överföringsskikt som är nödvändigt för att ge god vidhäftning till grundmaterialet.

Duroxite® wear properties are guaranteed down to 75% of the hardfacing layer’s thickness as opposed to just the surface of the layer.
Hardox® wear plate as a baseplate is available in Duroxite® 101 and Duroxite® 201.

Hardox® som basplåt

Hardox® slitplåt som basplåt finns i Duroxite® 101 och Duroxite® 201. Hardox® slitstål som basplåt ger ett enastående kompositmaterial. Hardox® slitplåt har en unik kombination av hårdhet, styrka och seghet. Hårdheten ger en större säkerhetsmarginal jämfört med en basplåt av ordinärt stål om det hårdpåsvetsade ytskiktet är nedslitet. Hållfastheten och segheten hos Hardox® ökar hårdpåsvetsningsproduktens motståndskraft mot stötkrafter.

Duroxite® i tillverkning

Duroxite® är utvecklat för att vara hårt men ändå lätt att arbeta med. Det behövs ingen specialutrustning för att montera Duroxite®. Svetsning, bultning och bultsvetsning är de vanligaste metoderna för att montera slitdelar eller hårdpåsvetsad plåt av Duroxite® på utrustningen. För mer information om installation, se Duroxite®-broschyren .

En av de största fördelarna med Duroxite® är dess utmärkta formbarhet tack vare det brutna sprickmönstret på den påsvetsade ytan. Det underlättar bockning av plåten och säkerställer ett smidigt flöde av bearbetade material.

Welding, bolting and stud welding are the common methods for installing Duroxite® wear parts or overlay plate on your equipment

Bevisad prestanda

Duroxite® är det självklara valet för branscher som stenbrott, gruvdrift, cement, betong, energi, stålverk, återvinning och många andra områden där nötande material kräver extremt hårda ytor.

Mining quarry

KUNDCASE

Kopparbrytning i dagbrott

Applikation: Elektrisk skopa

Slitdel: Linerpaket med Duroxite®-plåt för det mest slitageutsatta området

Syfte: Ökad nyttolast och livslängd

Typ av slitage Glidslitage och visst stötslitage

Fördel: Livslängden ökar med 50 % med liner av Duroxite® jämfört med AR 600-liners

KUNDCASE

8 gånger större livslängd i stålverk

Applikation: Transportör på gjuteri

Slitdel: Linerplåt för transportör

Fördel: Byte från linerplåt av gjutet manganstål med volframkarbid till Duroxite® 300 svetsad på Hardox® 600 ökade livslängden från 3 månader till 2 år

Conveyor liner plate
Shell liner

KUNDCASE

Ökad livslängd för mantelfoder i vertikala valskvarnar

Applikation:  Vertikal valskvarn

Slitdel: Mantelfoder

Fördel: Flera års livslängd med Duroxite® 100 4 mm på 6 mm vid byte från 550 HBW-material med 8 månaders livslängd

Möt experten: Duroxite® i applikationer

Duroxite®, det senaste inom hårdpåsvetsningslösningar

5